Trimite e-mail | Printeaza
IT
27.12.2013

Priorităţile Programului de elaborare a actelor de reglementare ale ANRCETI pentru anul 2014

Priorităţile Programului de elaborare a actelor de reglementare ale ANRCETI pentru anul 2014

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) va emite, în anul 2014, un set de acte de reglementare care au drept scop promovarea concurenţei în sectorul comunicaţiilor electronice şi consolidarea gradului de protecţie a drepturilor utilizatorilor finali ai serviciilor prestate de furnizorii din acest sector. Subiectele actelor de reglementare şi termenele de aprobare a acestora sunt stabilite în Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind aprobarea  Programului de elaborare a actelor de reglementare ale ANRCETI pentru anul 2014, hotărâre aprobată la finele săptămânii trecute, într-o şedinţă publică a Consiliului.

Programul a fost aprobat în scopul asigurării transparenţei şi previzibilităţii activităţilor de reglementare ale ANRCETI, facilitării accesului părţilor interesate la informaţia despre noile acte pe care le va aproba aceasta în anul 2014, înlesnindu-le astfel participarea la procesul decizional al ANRCETI. Proiectul programului a fost supus consultării publice şi completat cu propuneri ale participanţilor la piaţa de comunicaţii electronice, calificate drept întemeiate de către ANRCETI. 

Priorităţile ANRCETI, stabilite în acest program, sunt axate pe trei direcţii principale de activitate: încurajarea concurenţei loiale prin promovarea reglementărilor preventive, stimularea dezvoltării reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice cu acces radio în bandă largă prin emiterea actelor de reglementare privind utilizarea spectrului de frecvenţe radio, îmbunătăţirea cadrului de reglementare existent prin aducerea acestuia în concordanţă cu evoluţia tehnologiilor şi a pieţei de comunicaţii electronice.

La capitolul reglementări preventive, ANRCETI va demara ciclul trei al analizei unor pieţe relevante în vederea identificării lor drept susceptibile reglementării preventive şi desemnării furnizorilor cu putere semnificativă pe aceste pieţe. Totodată, ANRCETI intenţionează să iniţieze procedura de completare a listei pieţelor relevante de reţele şi /sau servicii de comunicaţii electronice cu piaţa cu amănuntul de telefonie mobilă, după care o va supune analizei în vederea identificării acesteia drept susceptibilă reglementării preventive şi, după caz, desemnării furnizorilor cu putere semnificativă pe această piaţă.

În ceea ce priveşte utilizarea spectrului de frecvenţe, ANRCETI planifică să aprobe, în trimestrul I al anului 2014, caietul de sarcini pentru concursul de eliberare a licenţelor pentru dreptul de utilizare a resurselor de spectru radio din benzile de frecvenţe radio 800 MHz, 900 MHz şi 1800 MHz şi condiţiile speciale tip de licenţe de utilizare a acestor frecvenţe, iar în trimestrul IV – să  emită o hotărâre prin care va declara neutralitatea tehnologică pentru sistemele ce vor utiliza  benzile de frecvenţe 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz şi 2100 MHz.
 
La capitolul îmbunătăţirea reglementărilor în vigoare, ANRCETI intenţionează să opereze  modificări şi completări în următoarele acte: Regulamentul cu privire la procedura de control în domeniul comunicaţiilor electronice, Instrucţiunile privind implementarea de către SA ”Moldtelecom” a evidenţei contabile separate în cadrul contabilităţii interne de gestiune, Procedura de administrare a codurilor punctelor de semnalizare şi Instrucţiunea privind obţinerea permisului tehnic pentru utilizarea staţiilor de radiocomunicaţii.

Potrivit Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI, conducătorii subdiviziunilor acesteia vor prezenta Consiliului rapoarte privind executarea Programului, conform competenţelor şi termenelor stabilite, până la data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare, informează Serviciul de presă al ANRCETI.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus