Trimite e-mail | Printeaza
Diverse
10.12.2013

România va oferi Moldovei 15 milioane de euro pentru implementarea proiectelor în domeniul protecţiei mediului şi schimbărilor climatice

România va oferi Moldovei 15 milioane de euro pentru implementarea proiectelor în domeniul protecţiei mediului şi schimbărilor climatice

Marți, 10 decembrie 2013, Chişinăul a fost gazda celei de-a III-a Reuniune a Comisiei Mixte pentru aplicarea Memorandumului de Înţelegere între Ministerul Mediului din Republica Moldova şi Ministerul Mediului şi Pădurilor din România (în prezent Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice din România) privind colaborarea în domeniul protecţiei mediului.

”Odată cu semnarea la 27 aprilie 2010, la Bucureşti, a Memorandumului de Înţelegere între Ministerul Mediului din Republica Moldova şi Ministerul Mediului şi Pădurilor din România privind colaborarea în domeniul protecţiei mediului, a fost pus începutul unei noi etape în istoria relaţiilor moldo–române în domeniul gestionării resurselor naturale şi protecţiei mediului, care sunt sigur vor aduce importante rezultate ambelor Părţi. Acest gest a demonstrat o dată-n plus necesitatea reluării şi menţinerii unei cooperări bilaterale în domeniul protecţiei mediului, recunoscînd astfel importanţa protecţiei mediului pentru beneficiul generaţiilor prezente şi viitoare. În deosebi pentru Ministerul Mediului această colaborare are o semnificaţie dublă, odată cu semnarea recentă, la Vilnius a Acordului de Asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Acest fapt ne obligă să ne concentrăm şi mai mult eforturile în stabilirea unor legături mai strînse, mai eficiente în scopul realizării angajamentelor în domeniul protecţiei mediului şi schimbărilor climatice asumate în cadrul Acordului de Asociere”, - a menționat în luarea sa de cuvînt ministrul mediului Gheorghe Șalaru.

Reuniunea a finalizat cu semnarea celui de-al treilea Protocol adiţional între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova la Acordul privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro. Asistența este  acordată de România Republicii Moldova, în baza Protocolului semnat la Bucureşti pe data de 27 aprilie 2010, la reuniunea Comisiei Mixte, create în baza Memorandumului de Înţelegere dintre Ministerul Mediului din Republica Moldova şi Autoritatea publică centrală de specialitate din România, privind colaborarea în domeniul protecției mediului.

Din valoarea totală a ajutorului financiar nerambursabil acordat, 15 milioane de euro sunt destinate proiectelor în domeniul protecţiei mediului şi schimbărilor climatice și sunt plătibile pe o perioadă de 4 ani de la intrarea în vigoare a Protocolului, în baza programelor anuale de cooperare şi a proiectelor convenite de comun acord, cu posibilitatea prelungirii implementării Protocolului pentru un an.

Semnarea Protocolului adițional va avea consecințe favorabile pentru promovarea asistenței în domeniul protecției mediului și schimbărilor climatice, reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și/sau adaptării la efectele schimbărilor climatice. El va permite dezvoltarea unei relații de parteneriat și va contribui la îmbunătățirea și dezvoltarea relațiilor moldo-române în domeniile menționate.

Anne Rose Marie Jugănaru, Secretar de Stat la Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice  a specificat că ”Sîntem hotărîţi să vă acordăm tot sprijinul cu putinţă, iar dincolo de misiunea noastră comună de a oferi posterităţii o moştenire sub forma unui mediu curat, să implementăm cu pragmatism şi luciditate programe pentru protecţia mediului”.

E.S.Marius Lazurca, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al României a intervenit în fața audienței”Sînt martorul mai multor evenimente pe agenda bilaterală moldo-română, evenimente superlative. Prin cele 15 milioane de euro oferite de România pentru programe de mediu, sîntem alături de obiectivele schiţate de Guvernul de la Chişinău.”

”Acțiunea de astăzi încă o dată demonstrează deschiderea şi oportunităţile pe care ni le oferă România în calitate de Stat Membru al Uniunii Europene în implementarea procesului de integrare în spaţiul european sub aspectele respectării cerinţelor şi standardelor de mediu. Este și un semnal că după parafarea Acordului de Asociere la Uniunea Europeană, inclusiv a Acordului de Liber Schimb, Republica Moldova a devenit și mai cunoscută, iar Parteneriatul Estic nu este doar un concept, ci un angajament al UE față de vecinii estici, care pledează pentru stabilitate, prosperitate economică și nivel avansat al calității traiului. Astfel, se deschid posibilitățile și noile perspective de dezvoltare a sectorului ecologic, se concretizează acțiunile comune pentru redresarea situației în domeniu în plan național și transfrontalier. Credem, vor urma și alte acțiuni orientate spre îmbunătățirea infrastructurii şi a serviciilor necesare de protejare a mediului şi sănătății populaţiei, atragerea unor investiţii și constituirea de parteneriate la nivel internaţional, naţional şi local în dezvoltarea durabilă a sectorului conformă necesităţilor prioritare” – a concluzionat Ministrul Mediului Gheorghe Șalaru, potrivit unui comunicat al Ministerului Mediului .

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus