Trimite e-mail | Printeaza
Economie
29.10.2013

Valeriu Lazăr a prezentat Guvernului un raport privind implementarea Foii de parcurs în vederea eliminării constrângerilor critice în calea mediului de afaceri

Valeriu Lazăr a prezentat Guvernului un raport privind implementarea Foii de parcurs în vederea eliminării constrângerilor critice în calea mediului de afaceri

În efortul de accelerare a dezvoltării unui mediu de afaceri favorabil şi a unui climat investiţional stimulativ, Ministerul Economiei a elaborat Foaia de parcurs privind acţiunile prioritare ale Guvernului în vederea eliminării constrângerilor critice în calea mediului de afaceri pe termen scurt, asupra căreia, Valeriu Lazăr a prezentat, astăzi, Guvernului raportul de progres.

Potrivit ministrului Economiei, pentru trimestrul al III-lea 2013, documentul prevedea realizarea a 5 acţiuni, care ţin de competenţa Ministerului Economiei, în colaborare cu autorităţile publice centrale relevante, Ministerul Finanţelor, inclusiv Serviciul Vamal.

Conform raportului, Ministerul Economiei a înaintat Guvernului pentru aprobare, la 23 august 2013, Proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (Ghiliotina 2+), proiect ce vizează diminuarea numărului actelor permisive şi simplificarea procedurilor de eliberare a acestora. În context, Valeriu Lazăr a menționat că simplificarea şi optimizarea actelor permisive va constitui o măsură eficientă de îmbunătăţire a activităţii de întreprinzător, care va avea ca rezultat îmbunătăţirea imaginii mediului de faceri din țara noastră, reflectată în clasamentele internaţionale, precum ar fi studiul Băncii Mondiale „Doing Business”. Totodată, ministrul a solicitat suportul în vederea urgentării promovării proiectului de lege spre aprobare de Guvern.

De asemnea, în raport a fost trecută Hotărârea Guvernului nr. 778 din 04.10.2013 cu privire la unele măsuri de implementare a ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de întreprinzător, prin intermediul căreia au fost aprobate listele actelor permisive pentru care autorităţile emitente sunt obligate să instituie ghişeu unic, pentru care autorităţilor emitente li se recomandă să instituie ghişeu unic și lista actelor permisive pentru care autorităţile emitente şi cele solicitante sunt obligate să implementeze principiul de declarare pe propria răspundere.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Economiei, printre acțiunile realizate, a fost enumerată Hotărârea Guvernului nr. 694 din 05.09.2013 prin intermediul căreia a fost aprobată ”Metodologia generală de planificare a controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc”. Conform documentului normativ până la moment, despre elaborarea şi/sau aprobarea metodologiilor sectoriale au raportat Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Casa Naţională de Asigurări Sociale, Inspectoratul Ecologic de Stat și Agenţia Turismului. În această ordine de idei, Valeriu Lazăr a menționat că este necesară atenţionarea autorităţilor publice centrale asupra avizării obligatorii a proiectelor metodologiilor sectoriale la Ministerul Economiei, în vederea racordării integrale a acestora la prevederile Metodologiei cadru, precum și aprobării proiectelor metodologiilor sectoriale prin hotărâri ale Guvernului, şi nu prin acte departamentale.

În cadrul ședinței, Ministrul Economiei a remarcat unele acțiuni de progres intreprinse de Serviciul Vamal în ceea ce privește elaborarea analizelor impactului de reglementare a actelor departamentale și normative, incluse în acțiunea ”Dezvoltarea abordării bazate pe analiza riscurilor pentru efectuarea controlului vamal”, ”Elaborarea AIR pentru toate actele normative ale Serviciului Vamal”, examinarea la Grupul de Lucru RIA şi publicarea acestora în Monitorul Oficial. Cu referire la această acțiune, ministrul Economiei a insistat asupra necesităţii respectării nu doar de către Serviciul Vamal, dar şi de Ministerul Finanţelor şi de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, a cerinţelor privind elaborarea analizei impactului de reglementare şi consultarea în cadrul Grupului de Lucru RIA a proiectelor de acte departamentale cu impact asupra activităţii de întreprinzător, inclusiv a actelor emise anterior, cu publicarea ulterioară a acestora în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

La finele raportării, Valeriu Lazăr și-a exprimat opinia de a-i delega Consiliului Economic pe lângă Prim-ministrul Republicii Moldova funcția de analiză și monitorizare a implementării Foii de parcurs.

Foaia de parcurs reprezintă o agendă a Guvernului, cu acţiuni concrete orientate spre eliminarea barierelor administrative pentru mediul de afaceri şi ameliorarea climatului investiţional, preconizate a fi realizate pe termen scurt. Totodată, Foaia de parcurs constituie un instrument de implementare imediată a priorităţilor şi obiectivelor trasate în Strategia reformei cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător  pentru anii 2013-2020 – document strategic pe termen lung.

Raportul privind implementarea Foii de parcurs în vederea eliminării constrângerilor critice în calea mediului de afaceri pentru Trimestrul III

cuvinte-cheie:

Comentarii (2)

 

Sus