Trimite e-mail | Printeaza
Economie
09.08.2013

Moldova își va asigura 20% din energia consumată prin utilizarea surselor regenerabile, către anul 2020

Moldova își va asigura 20% din energia consumată prin utilizarea surselor regenerabile, către anul 2020

Acesta este obiectivul principal, trasat de Ministerul Economiei în proiectul Planului naţional de acţiune în domeniul energiei din surse regenerabile pentru anii 2013-2020 (PNAESR). După încheierea etapei de avizare la instituțiile publice, Ministerului Economiei a organizat, la 8 august, curent, o masă rotundă cu instituțiile interesate, investitori și experți.

Potrivit Ministerului Economiei, planul naţional de acţiune în domeniul energiei din surse regenerabile constituie un document-cheie al politicii Republicii Moldova pentru promovarea utilizării surselor regenerabile de energie în vederea realizării principalelor obiective strategice de creștere a securităţii aprovizionării cu energie, a dezvoltării pe termen lung în condiţii de protecție a mediului ambiant şi reducerii schimbărilor climatice. Planul defineşte obiectivele sectoriale pentru a atinge 20% din energia consumată din sursele regenerabile (ESR) către anul 2020, stabilind acțiuni legislative, de reglementare şi administrative necesare pentru realizarea acestor obiective.

Potrivit lui Vadim Ceban, directorul Direcției Generale Securitate și Eficiență energetică din cadrul Ministerului Economiei, PNAESR a fost elaborat în conformitate cu prevederile Directivei 28 a Comisiei Europene din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile și vine să sinergizeze implementarea Strategiei Energetice până în anul 2030. Viziunea documentului urmărește consolidarea în RM a platformei de producere a energiei electrice  prin retehnologizarea CET-urilor, integrarea capacităților din regiunea transnistriană și dezvoltarea  strategică a  400 MW capacitate ESR-EE, în principal utilizând energia eoliană. De asemenea, țara noastră urmează să-şi interconecteze (sincron/asincron) sistemul electroenergetic cu sistemul ENTSO-E pentru integrarea deplină în piaţa internă de energie a Uniunii Europene (PIE) și asigurarea mecanismului de echilibrare.
Potrivit documentului, singura opţiune realista de promovare ESR – EE este organizarea licitaţiilor  cu plafoane de preţ dependente de tehnologii şi tranşe de volum  eşalonate în timp. Tehnologiile urmând a fi alese în funcţie de stadiul de maturitate.

Totodată în Plan sunt incluse prevederi de protejare a intereselor investitorilor și consumatorilor. Astfel, câştigătorii licitaţiilor vor avea asigurată vânzarea energiei electrice produse din surse regenerabile prin contract pe o perioadă de 15 ani.  Preţul va fi indexat  anual cu inflaţia si rata de schimb. Preţul de start al licitaţiilor va fi ajustat în timp și în funcţie de evoluţia costului tehnologiilor. Investitorii vor depune garanţii pentru a se asigura o rată de implementare corespunzătoare.
 
La rândul lor, investitorii au propus un șir de ajustări de ordin legislativ, în special referindu-se la unele modificări în Codul Funciar și Forestier în ceea ce privește schimbarea destinației terenurilor. Totodată , ei s-au pronunțat pentru revizuirea cadrului general de autorizare, în scopul simplificării acestuia.

Conform impactului estimat, implementarea PNAESR va genera investiții de minimum 250 milioane de euro doar pentru atingerea obiectivului  10% ESR-EE,  locuri noi de muncă și un efect pozitiv asupra PIB.  Dacă succesul politicilor asociate strategiei  energetice si PNAESR vor determina nu numai licitarea a 400 MW ESR până în 2020, dar si dezvoltarea lor efectiva, investiţiile vor depăşi 600 milioane de euro.
   
Proiectul Planului naţional de acţiune în domeniul energiei din surse regenerabile pentru anii 2013-2020 (PNAESR) poate fi accesat pe pagina web a Ministerului Economiei.


cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus