Trimite e-mail | Printeaza
Politic
07.08.2013

Executivul a aprobat o serie de acte normative şi proiecte de legi

În debutul şedinţei Guvernului din 7 august 2013, Prim-ministrul Iurie Leancă a cerut instituţiilor responsabile urgentarea procedurilor pentru despăgubirea persoanelor şi fermierilor care au suferit pierderi în urma inundaţiilor şi  perfectarea listei tuturor celor care se califică pentru primirea despăgubirilor.

Totodată, Premierul a atenţionat că, în conformitate cu dispoziţia sa din 19 iulie 2013 privind trecerea la plăţile online pentru serviciile publice, cele cinci instituţii la care se referă în special dispoziţia urmează să asigure executarea prevederilor respective până la 25 august curent. Această acţiune ţinteşte eliminarea riscurilor de corupţie în procesul de efectuare a plăţilor pentru servicii publice, modernizarea sistemului şi facilitarea accesului persoanelor fizice şi juridice la serviciile respective.
Iurie Leancă a mai menţionat importanţa executării în termen a deciziei agreate în cadrul şedinţei tematice a Guvernului cu privire la mediul de afaceri  din 20 iulie. Potrivit acesteia, fiecare instituţie urmează să transmită până la 10 august Ministerului Economiei o listă de acţiuni şi măsuri ce trebuie luate pe fiecare domeniu în parte pentru a fi incluse în Planul de acţiuni privind ameliorarea mediului de afaceri, menite să ajute oamenii de afaceri şi investitorii.
Ordinea de zi a şedinţei Guvernului a inclus mai multe proiecte ce vizează dezvoltarea social-economică a ţării şi relaţiile internaţionale a Republicii Moldova.

Astfel, Executivul a aprobat proiectul de lege cu privire la locuinţe. Noua lege vine să înlocuiască Codul cu privire la locuinţe, aprobat la 3 iunie 1983, prevederile căruia, în mare măsură sunt depăşite. Legea va servi drept bază pentru reorganizarea  şi modernizarea domeniului, inclusiv în ceea ce priveşte cadrul normativ şi competenţele instituţiilor statului de reglementare şi control al sistemului de locuinţe. În premieră, proiectul legii stabileşte clar regulile de reconstrucţie şi replanificare a locuinţelor în blocurile locative. O altă particularitate a legii menţionate este capitolul ce vizează reglementarea modului de folosire a locuinţelor în temeiul contractului de locaţiune care cuprinde norme clare privind obiectul contractului, forma, termenul de încheiere a lui, precum şi prevederile obligatorii pe care trebuie să le cuprindă un contract de locaţiune.
De asemenea, Guvernul a aprobat Planul de acţiuni privind implementarea măsurilor de asigurare a accesibilităţii persoanelor cu dizabilităţi la infrastructura socială.

Un alt proiect de lege, aprobat de Executiv, ţine de modificarea şi completarea unui şir de acte legislative în domeniul transportului de pasageri, în scopul combaterii călătoriilor fără bilet în transportul rutier. Documentul prevede redirecţionarea responsabilităţilor de sancţionare pentru admiterea călătoriilor fără bilet în transportul public de la întreprinderile de transport, ca agenţi economici, către conducătorul auto, controlorul şi taxator.

În cadrul şedinţei, membrii Cabinetului de miniştri au stabilit măsurile de pregătire a economiei naţionale şi a sferei sociale pentru activitate în perioada toamnă-iarnă 2013-2014, precum şi cele de pregătire a instituţiilor de învăţământ pentru anul de studii 2013-2014.

În context, Premierul a atenţionat asupra necesităţii asigurării accesului spre instituţiile de învăţământ, inclusiv prin construcţia drumurilor, precizând că în acest scop au fost prevăzute resurse financiare suplimentare.
Tot astăzi, Guvernul a operat modificări în Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2013.
O altă decizie a Guvernului stabileşte normele privind efectuarea vânătorii sezonul de 2013-2014. Totodată, s-a decis să fie elaborat un regulament special cu privire la reglementarea numerică a efectivului de animale în ariile naturale protejate de stat, informează Biroul comunicare şi relaţii cu presa al Guvernului.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus