Trimite e-mail | Printeaza
Economie
16.07.2013

Gestionarea Fondului de Rezervă al Guvernului discutată de societatea civilă

Gestionarea Fondului de Rezervă al Guvernului discutată de societatea civilă

Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT a lansat cercetarea „Gestionarea Fondului de Rezervă al Guvernului Republicii Moldova: Studiu de evaluare”, oferind o analiză independentă asupra practicilor existente de alocare şi utilizare a mijloacelor financiare din fondul de rezervă.

Rezultatele studiului prezintă o îmbunătățire a practicilor de alocare a mijloacelor din Fondul de Rezervă în anul 2012 în comparație cu anul 2011 prin lipsa hotărîrilor de guvern confidențiale şi eliminarea sau micşorarea cheltuielilor vădit nespecifice obiectivelor fondului. Cu toate acestea, autorii studiului, Vitalie Iovița şi Eugen Hristev opinează că circa jumătate dintre sumele alocate din fondul de rezervă sunt cheltuieli previzibile şi trebuiau planificate în bugetul anual de stat pentru instituțiile/ autoritățile respective.

Analiza pe categorii a cheltuielilor relevă faptul că cea mai mare pondere în cheltuielile din fondul de rezervă în anul 2012 au avut‐o „Premiile naționale, decernări” (34,8% din suma fondului de rezervă), pe fonul reducerii semnificative în anii 2011‐2012 a cheltuielilor la categoria „Calamități, avarii” (de la 21% în 2010 la 7% în 2012).

În aceeaşi ordine de idei, 25,2% dintre cheltuielile executate în anul 2012 din fondul de rezervă au fost pentru „servicii de avocatură şi Curtea Europeană pentru Drepturile Omului”. Anul 2012 a fost marcat şi de o creştere bruscă a cheltuielilor din fondul de rezervă pentru „deplasări oficiale, expoziții, simpozioane, foruri” (de la 11% în anul 2010 la 20% în anul 2012) – cheltuieli care de fapt au un grad înalt de previzibilitate şi puteau fi planificate în bugetul instituțiilor responsabile.

În ceea ce priveşte distribuția cheltuielilor la nivel teritorial, pentru APL, distribuția mijloacelor din fondul de rezervă în ultimii ani pare să fie uniformă şi nu arată careva motivații politice.

Prezent la evenimentul de lansare, Ministrul Finanțelor Veaceslav Negruța a apreciat existența unei evaluări independente şi a subliniat utilitatea acestui studiu de evaluare pentru îmbunătățirea procesului de gestionare a Fondului de Rezervă al Guvernului. Totodată, acesta a venit cu un şir de explicații pe marginea costatărilor făcute de autorii studiului şi a vorbit despre schimbările pozitive introduse în legislația din domeniu prin aprobarea recentă a Legii finanțelor publice şi responsabilității bugetar‐fiscale.

În opinia reprezentanților Curții de Conturi se atestă o îmbunătățire a modalității de utilizare a fondului de rezervă în comparație cu ultimii ani subliniind existența unei planificări bugetare mai eficiente la nivelul autorităților, opinie contestată de reprezentanții societății civile prezente la eveniment, în opinia cărora alocările din Fondul de Rezervă se fac într‐un mod arbitrar şi în condiții de transparență redusă.

Studiul prezintă şi un şir de recomandări pentru perfecționarea în plan legislativ şi normativ a practicilor de formare şi administrare ale Fondului de Rezervă astfel încât acesta să răspundă noilor realități şi bunelor practici internaționale.
Versiunea completă a Studiului de evaluare a gestionării Fondului de Rezervă al Guvernului Republicii Moldova care conține mai multe detalii şi grafice este accesibilă pe site‐ul ADEPT www.e‐democracy.md/fr/ şi www.soros.md .

Studiul a fost elaborat în cadrul proiectului „Sporirea transparenței şi a controlului public în gestionarea Fondului de Rezervă al Guvernului”, implementat de Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT cu suportul financiar al Fundației Soros‐Moldova/ Programul de Drept.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus