Trimite e-mail | Printeaza
Economie
04.07.2013

Integrarea europeană: un pas înainte și doi înapoi?

Integrarea europeană: un pas înainte și doi înapoi?

Progresul Republicii Moldova privind procesul integraționist european a fost unul moderat, fiind apreciat cu nota medie de 3 din 5 puncte maxim. Cele mai importante evoluții au fost realizate în domeniului dreptului de stabilire a societăților, statisticii și a politicii macroeconomice și macrofinanciare. Însă aceste realizări au fost umbrite de mai multe restanțe sau chiar regrese pe dimensiunea soluționării conflictului transnistrean, democrației și supremației legii în domeniul transporturilor.

Centrul Analitic Independent EXPERT-GRUP în colaborare cu Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT a lansat joi, 4 iulie 2013, raportul de monitorizare a progresului în implementarea Planului de acțiuni Uniunea Europeană - Republica Moldova pentru anii 2005-2012 și a lansat site-ul www.euromonitor.md, care va reprezenta un format nou de monitorizare a progresului în implementarea PAUERM.

Studiul sugerează faptul că în perioada de referință a fost redus numărul procedurilor necesare la stabilirea societăților, timpul necesar și costul pentru perfectarea acestora, fapt reflectat în avansarea țării în cadrul ratingului „Doing Business”. Domeniul statisticii a parcurs un continuu proces de modernizare urmând Strategia de dezvoltare pentru perioada 2008-2011, care a fost urmată de Programul de dezvoltare strategică al BNS pentru perioada 2012-2014. În ceea ce ține de politici macroeconomice și macrofinanciare, principalele realizări țin de eficientizarea proceselor bugetare și a planificării cheltuielilor publice, raționalizarea prestațiilor sociale și trecerea Băncii Naționale a Moldovei la regimul de țintire. Alte acțiuni importante au fost adoptarea în 2008 a noii Legi a Curții de Conturi, implementarea Cadrului de Cheltuieli pe Termen Mediu și corelarea acestuia cu documentele de planificare strategică (ex: Strategia Națională Dezvoltare „Moldova 2020”), sporirea transparenței procesului bugetar și a utilizării banilor publici și restructurarea datoriei de stat externe.

Totuși, progresele menționate au fost umbrite de mai multe restanțe sau chiar regrese înregistrate în perioada analizată. Cele mai puține rezultate au fost obținute pe dimensiunea soluționării conflictului transnistrean. Astfel, procesul de negocieri nu a adus rezultatele scontate din cauza atitudinii necooperante din partea autorităților transnistrene care au refuzat în mod constant să accepte discuţii oficiale privind elaborarea statutului juridic al regiunii în cadrul constituţional al Republicii Moldova. Totodată, conflictele din cadru coaliţiei de guvernământ au afectat negativ atractivitatea Moldovei pentru transnistreni și a alimentat și mai mult tendințele separatiste din regiune. Un alt domeniu unde au fost înregistrate progrese modeste este democrația și supremația legii, preponderent din cauza restanțelor majore la capitolul reformei administrative şi consolidarea autoadministrării locale în conformitate cu standardele europene. Domeniul transporturilor este la fel unul din cele mai problematice, unde în pofida unor evoluții pozitive din ultimii ani, persistă deficiențe majore ce țin de transparența procedurilor de efectuare a tenderelor pentru reparația drumurilor, lipsa unui sistem eficient de audit tehnic, iar calitatea lucrărilor executate lasă mult de dorit.
Publicația poate fi descărcată la http://euromonitor.md

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus