Trimite e-mail | Printeaza
Economie
31.05.2013

ANRE a introdus modificări la Metodologia determinării, aprobării şi aplicării tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice

ANRE a introdus modificări la Metodologia determinării, aprobării şi aplicării tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice

Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat pe 30 mai, în ședință publică, modificări la Metodologia determinării, aprobării şi aplicării tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, care prevăd determinarea costului suportat de operatorul reţelei de transport la procurarea energiei electrice necesare pentru acoperirea consumului tehnologic în reţelele de transport.

Până în prezent acoperirea consumului tehnologic şi a pierderilor de energie electrică în reţelele electrice era pusă pe seama furnizorilor de energie electrică la tarife reglementate, însă, în conformitate cu art. 52, alin. (3) din Legea cu privire la energia electrică și în spiritul principiilor Uniunii Europene, după 1 ianuarie 2013, ANRE are dreptul să solicite operatorului reţelei de transport şi de sistem (ÎS ”Moldelectrica”) să procure energia electrică necesară acoperirii consumului tehnologic în reţeaua electrică de transport conform unor proceduri transparente, bazate pe principiile economiei de piaţă.

Potrivit specialiștilor ANRE, prin modificările la Metodologia determinării, aprobării şi aplicării tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice  operatorul reţelei de transport şi de sistem va fi obligat să întreprindă măsuri de eficientizare a funcţionării reţelelor electrice şi să reducă pierderile, inclusiv prin efectuarea de investiţii în reţelele electrice de transport.

Amendamentele propuse nu vor afecta tarifele la energia electrică pentru consumatorii finali, întrucât prevăd doar transferarea responsabilității și, respectiv, a costurilor de la furnizori la operatorul sistemului de transport. În prezent tariful pentru serviciul de transport al energiei electrice este de 8,02 bani/kWh.

cuvinte-cheie:

Comentarii (1)

 

Sus