Trimite e-mail | Printeaza
Economie
29.05.2013

Iurie Leancă a prezidat astăzi ședința Comitetului Național pentru Stabilitate Financiară

Iurie Leancă a prezidat astăzi ședința Comitetului Național pentru Stabilitate Financiară

Prim-ministrul desemnat Iurie Leancă a prezidat astăzi ședința Comitetului Național pentru Stabilitate Financiară (CNSF).
În cadrul ședinței a fost analizată situația actuală de la Moldova Agroindbank (MAIB) și măsurile de soluționare a problemelor cu care se confruntă această instituție bancară.

Membrii CNSF au luat o serie de decizii care au scopul de a redresa situaţia.

Astfel, Banca Naţională a Moldovei va acţiona prompt şi nu va permite degradarea situaţiei din sistemului bancar al Republicii Moldova, menţinîndu-i integritatea şi transparenţa, va întreprinde toţi paşii ce se impun pentru evitarea agravării situaţiei, prin aplicarea pe deplin a legislaţiei în vigoare. În următoarele zile Banca Naţională a Moldovei, cu suportul instituţiilor de drept ale statului, va forma, în comunicare strînsă cu reprezentanţii instituţiilor financiare internaţionale, a Guvernului şi ai MAIB, opinia vizavi de afilierea neformală a noilor acţionari. În cazul în care se va determina că noii acţionari acţionează concentrat, Banca Naţională a Moldovei va acţiona cu promptitudine, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cele mai bune practici internaţionale, în vederea neadmiterii implicării acestora în procesul de luare a deciziilor din MAIB, pînă la conformare cu toate rigorile.

De asemenea, în vederea neadmiterii repetării tranzacțiilor ilegale de înstrăinarea a acțiunilor Moldova Agroindbank din 2011, Centrul Naţional Anticorupţie, Procuratura Generală şi Ministerul Afacerilor Interne, vor colabora strîns cu instituţiile statului, în special BNM şi CNPF, pentru investigarea circumstanţelor ce au dus la înstrăinarea netransparentă a unor acţiuni ale MAIB, evitarea agravării situaţiei şi protejarea sistemului bancar.

Comisia Naţională a Pieţei Financiare va investiga, în limita competenţelor, comportamentul Registratorului independent implicat. În cazul în care se depistează că Registratorul nu a acţionat în cele mai bune interese ale clientului său şi/sau cu încălcarea legislaţiei în vigoare, CNPF urmează să întreprindă toate procedurile legale ce se impun, inclusiv, în cazul în care este există precondiţii, retragerea licenţei.

În aceiași ordine de idei, s-a decis ca Ministerul Finanţelor, în regim de urgenţă, în consultare cu instituţiile statului şi cu susţinerea acestora, dar şi menţinînd comunicarea cu Instituţiile Financiare Internaţionale, va elabora un proiect de modificare a legislaţiei în vederea transparentizării continue a acţionariatului din sistemul bancar, inclusiv prin impunerea unor reglementări mai rigide privind acţionarii băncilor formatoare de sistem şi definirea acestora şi/sau diminuarea sau eliminarea cotei substanţiale de 5% (Legea instituţiilor financiare). De asemenea, Ministerul Finanţelor va convoca subcomitetul tehnic al CNSF pen

ru coordonarea detaliată a paşilor imediaţi ce se impun din partea instituţiilor statului în vederea depăşirii situaţiei create.
Ministerul Justiţiei va iniţia, prin intermediul Consiliului Naţional al Magistraturii, procedurile disciplinare în adresa exponenţilor sistemului judecătoresc, în cazul în care se constată că sunt depistate unele încălcări.

Guvernul va fi informat într-un termen de 5 zile referitor la paşii întreprinşi, dar şi cei planificaţi de fiecare instituţie pentru o durată mai lungă, cu scopul de a avea informaţie privind toate acţiunile întreprinse de Republica Moldova, pentru a menţine o comunicare eficientă cu partenerii internaţionali ai Republicii Moldova.S-a decis ca toate instituţiile statului să menţină o comunicare eficientă cu reprezentanţii Moldova Agroindbank, dar şi instituţiile financiare internaţionale care au sesizat autorităţile statului la subiectul respectiv, informează Biroul comunicare și relații cu presa  a Guvernului.

cuvinte-cheie:

Comentarii (1)

 

Sus