Trimite e-mail | Printeaza
Economie
24.05.2013

A fost publicat raportul Bancii Naţionale a Moldovei pentru anul 2012

A fost publicat raportul Bancii Naţionale a Moldovei pentru anul 2012

Astăzi,  Banca Naţională  a publicat Raportul său pentru anul 2012 pe pagina-web oficială. Raportul începe cu un cuvânt înainte al guvernatorului Băncii Naţionale Dorin Drăguţanu ce caracterizează anul 2012 drept un an al turbulenţelor macroeconomice marcat de criza datoriilor suverane din zona euro. Escaladarea crizei din zona euro a pus în evidenţă, a câta oară, vulnerabilitatea Republicii Moldova la evoluţiile mediului extern. Totuşi, putem afirma ca Republica Moldova a făcut faţă provocărilor externe din anul trecut.

Având în vedere ponderea comerţului cu Uniunea Europeană, dar şi numărul mare de migranţi din Republica Moldova ce activează în această regiune, tensiunile din zona euro s-au răsfrânt asupra mediului economic autohton prin canalul fluxului de capital şi al comerţului extern. Afectată şi de seceta puternică, economia naţională în anul 2012 s-a contractat cu 0.8 la sută faţă de anul precedent.

Pentru Banca Naţională a Moldovei, anul 2012 a fost un an de succes din perspectiva obiectivului fundamental al BNM de asigurare şi menţinere a stabilităţii preţurilor, în pofida riscurilor de deflaţie consemnate la începutul anului. Pentru prima dată în ultimii 20 ani, rata anuală a inflaţiei s-a situat trei ani consecutiv pe palierul de o singură cifră. Pe durata a 11 luni ale anului 2012 indicele preţurilor de consum s-a situat în apropierea ţintei de 5.0 la sută, atingând în luna decembrie 2012 nivelul de 4.1 la sută. Aducerea inflaţiei în proximitatea ţintei de 5.0 la sută a adus beneficii atât pentru investitori şi populaţie, cât şi pentru dezvoltarea potenţialului economic durabil al Republicii Moldova. Ultima prognoză a Băncii Naţionale plasează inflaţia pentru anii 2013 şi 2014 în partea de jos a intervalului de variaţie de ± 1.5 puncte procentuale de la ţinta de 5.0 la sută.
La încadrarea inflaţiei în intervalul de variaţie al ţintei au contribuit preponderent diminuarea cererii interne şi externe alături de presiunea dezinflaţionistă din partea tendinţei de apreciere a cursului nominal de schimb al monedei naţionale faţă de valutele principalilor parteneri comerciali. Mediul inflaţionist a fost susţinut de majorarea preţurilor la produsele alimentare pe fundalul secetei din regiune, în corelare cu efectele secundare ale majorărilor de tarife comunale din toamna anului 2011 şi creşterea tarifului la energia electrică din luna mai 2012.

BNM a procurat pe piaţa valutară internă pe parcursul anului 2012 suma netă de 310.1 milioane USD, în vederea contracarării presiunilor dezinflaţioniste din partea cererii interne, precum şi cu scopul asigurării consolidării rezervelor valutare. Nivelul maxim istoric al rezervelor valutare de la sfârşitul anului 2012 a întărit şi mai mult securitatea financiară a statului.
Activele oficiale de rezervă la finele anului 2012 au constituit 2515.0 milioane dolari SUA, majorându-se cu 28.0 la sută faţă de finele anului 2011 şi acoperind circa 4.7 luni de import.

Condiţiile specifice ale anului 2012 au reclamat promovarea unui caracter adaptiv al politicii monetare, capabil să răspundă prompt şi eficient la vulnerabilitatea economiei. Deteriorarea perspectivelor economice pentru anii 2012 şi 2013 au determinat Banca Naţională să inducă politicii sale monetare un caracter stimulativ pronunţat. Astfel, BNM a redus în primele două luni ale anului 2012 rata dobânzii de politică monetară de la 8.5 la sută la 4.5 la sută anual.

Menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 4.5 la sută până la finele anului 2012 a asigurat condiţiile monetare reale de stimulare a cererii interne, fără a pune în pericol accelerarea inflaţiei peste ţinta de 5.0 la sută.

De asemenea, relaxarea politicii monetare a susţinut scăderea continuă a ratelor dobânzilor la credite şi a stimulat activitatea de creditare a băncilor. În anul 2012, soldul creditelor în lei acordate economiei şi populaţiei a crescut cu 20.1 la sută. În luna decembrie 2012 rata dobânzii la creditele noi în lei a înregistrat minimul istoric de 11.98 la sută.

Banca Naţională a acordat o atenţie deosebită consolidării sectorului bancar autohton, prin concentrarea forţelor asupra îmbunătăţirii cadrului legislativ, care a vizat optimizarea cadrului de reglementare şi creşterea eficienţei supravegherii bancare. În special, au fost impuse cerinţe noi de raportare pentru băncile licenţiate, ceea ce implică sporirea transparenţei acestora, de asemenea, au fost luate măsuri în vederea stimulării activităţii de creditare a băncilor, informează Serviciul de presă al Băncii Naţionale a Moldovei.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus