Trimite e-mail | Printeaza
Economie
26.04.2013

Prognozele IEFS: Pentru 2013 economia naţională ar putea crește cu 2-5%

 Prognozele IEFS: Pentru 2013 economia naţională ar putea crește cu 2-5%

Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică (IEFS) a făcut publică analiza economiei Republicii Moldova pentru anul 2012 în cadrul unui eveniment de lansare a publicaţiei “Moldovan Economic Trends” (MET) – „Tendinţe în economia Moldovei” ediţia a VIII-a,  desfășurat la la 25 aprilie, curent.


Potrivit ME, publicaţia lansată a prezintat o analiză comprehensivă a economiei Republicii Moldova, inclusiv a diferitor sectoare, precum finanţele publice, politica monetară, sectorul bancar, comerţul extern, mediul de afaceri şi piaţa forţei de muncă. În notele de politici au fost prezentate aspecte ce vizează importanţa suportului bugetar UE pentru Moldova, prognozarea macro-economică în Moldova, precum şi importanţa facilitării comerţului pentru creşterea economică.

Conform publicaţiei “Tendinţe în Economia Moldovei”, în anul 2012 s-a produs o descreștere a PIB-ului cu 0.8%, comparativ cu anul 2011, în același timp înregistrându-se o creștere cu 6,3% față de 2008. Pe componente de resurse, creșterea PIB a fost cel mai mult afectată de reducerea puternică a valorii adăugate în sectorul agricol – cu 23.3%, dar temperarea ritmurilor de creștere s-a resimțit și în celelalte sectoare. Condițiile climaterice nefavorabile din anul precedent au determinat scăderea volumului producției agricole cu 22, 4%, inclusiv producția vegetală cu 32,6%. De asemenea, a scăzut și producția industrială cu 3.1%, fapt determinat în special de evoluțiile din sectorul energetic (4,4%), precum și alte sectoare industriale (prelucrarea fructelor și legumelor, confecționarea îmbrăcămintei). În același timp s-a înregistrat și scăderea la unele tipuri de servicii, de ex. transportul, comerțul cu amănuntul. La începutul anului 2013 se atestă o situație neunivocă în sectoarele economiei: industria a scăzut cu 0,7% în ianuarie-februarie (cu toate că în februarie s-a înregistrat o creștere cu 1,5%); pe de altă parte în primul trimestru transporturile au sporit cu  18,5%.

Pentru 2013 publicația prognozează că economia naţională ar putea crește cu 2-5%. În mare parte, această ipoteză se bazează pe următoarele prezumţii: o stabilizare a economiei UE, evoluţii relativ favorabile la preţurile internaţionale a inputurilor (gaze şi produse minerale). Pe acest fundal, sunt prognozate pentru anul 2013 evoluţii pozitive în sectoarele economiei naţionale.

Fiind elaborată de Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică (IEFS), publicaţia își propune informarea publicului local şi străin cu privire la tendinţele de dezvoltare din Moldova, înaintarea şi dezbaterea politicilor şi reformelor. Publicaţia “Tendinţe în Economia Moldovei” (TEM) a fost susţinută de Delegaţia UE în Moldova şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP), care oferă sprijin publicaţiei prin intermediul proiectului UE Misiunea Uniunii Europene pentru Consiliere în Politici Publice.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus