Trimite e-mail | Printeaza
Economie
19.04.2013

Simpozionul la tema „Băncile în economia concurenţei, a incertitudinii, a inovării şi a integrării”

Simpozionul la tema „Băncile în economia concurenţei, a incertitudinii, a inovării şi a integrării”

Astazi, 19 aprilie 2013, la Banca Naţională a Moldovei a avut loc şedinţa plenară a simpozionului ştiinţifico-practic internaţional la tema „Băncile în economia concurenţei, incertitudinii, inovării şi a integrării”, organizat de către Academia de Studii Economice a Moldovei sub egida BNM. Evenimentul a reunit persoane oficiale, reprezentanţi ai domeniului financiar-bancar de diferite niveluri şi ai mediului academic atât din Republica Moldova, cât şi din străinătate.

Agenda acestei întruniri de amploare reflectă o finalitate de accentuare şi conştientizare a importanţei politicii monetare şi a supravegherii bancare în asigurarea stabilităţii financiare, precum şi de prezentare a diverselor aspecte de activitate bancară ş.a. Comunicările ştiinţifice au cuprins o tematică extinsă şi complexă, dezvăluind diverse aspecte atât teoretice, cât şi practice ale cadrului economic, în special al celui financiar-bancar din Republica Moldova şi de peste hotare. Astfel, vorbitorii s-au referit la tendinţele principale de politică monetară a statului în perioade de criză, corelarea evoluţiilor monetare şi a indicatorilor economici, politica monetară şi piaţa muncii drept oportunităţi pentru elaborarea de noi politici în condiţiile economiei şi ale societăţii cunoaşterii.

De asemenea, oratorii au consemnat în discursurile lor efecte ale aplicării principiilor de supraveghere bancară Basel II, creditele neperformante în condiţiile Acordului Basel III, managementul calităţii produselor bancare şi perspectivele plăţilor fără numerar.

Invitaţii la forum au avut prilejul de a se informa asupra opiniilor altor experţi despre concurenţa şi concentrarea activelor sau pasivelor în sectorul bancar, riscurile asociate stabilităţii financiare a băncilor, starea balanţei de plăţi şi suficienţa activelor de rezervă ş.a.

Caracterul interactiv al evenimentului a oferit participanţilor posibilitatea unui schimb de idei bazat pe abordări ştiinţifice şi experienţe situaţionale din domeniul financiar-bancar şi racordat la cele mai bune practici internaţionale.
Simpozionul şi-a continuat lucrările la Academia de Studii Economice a Moldovei, relatările ştiinţifice fiind urmate de un concurs studenţesc la tema „Bancherul modern – un intelect inovator şi spirit jovial”. Concursul a fost dedicat împlinirii în acest an a 20 de ani de la introducerea monedei naţionale, prezentând un adevărat test de inteligenţă, ingeniozitate şi creativitate.
Reuniunea profesioniştilor din domeniul financiar-bancar şi-a propus o conotaţie ce răspunde cerinţelor actualităţii interne pe fundalul evoluţiilor globale, reafirmând necesitatea unor eforturi comune în acest sens, informează Serviciul de presă al Băncii Naţionale a Moldovei.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus