Trimite e-mail | Printeaza
Economie
13.04.2013

Banca Națională a Moldovei: Factorii dezinflaţionişti vor prevala în trimestrele viitoare

Banca Națională a Moldovei: Factorii dezinflaţionişti vor prevala în trimestrele viitoare

Conform datelor publicate de Biroul Naţional de Statistică (BNS), în luna martie 2013, ritmul creşterii preţurilor de consum (IPC) pentru ultimele 12 luni a constituit 4.2 la sută sau mai puţin faţă de luna precedentă cu 0.2 puncte procentuale, fiind în proximitatea limitei inferioare a intervalului de variaţie de la ţinta inflaţiei de 5.0 la sută.

Balanţa riscurilor la adresa inflaţiei continuă să fie influenţată de un şir complex de factori externi şi interni cu o evidenţiere a factorilor dezinflaţionişti. Presiunile dezinflaţioniste urmează să survină din partea diminuării cererii interne şi a celei externe, a prețurilor internaționale la petrol și produsele alimentare, precum şi a evoluției prețurilor interne la produsele alimentare. Riscurile proinflaționiste sunt generate de ajustarea politicii bugetare pentru anul 2013.

Totuşi, reiterăm că riscurile sunt dezechilibrate, iar factorii dezinflaţionişti vor prevala în trimestrele viitoare.
Evoluţia inflaţiei în trimestrul I, 2013 a confirmat principalele ipoteze utilizate în ultima rundă de prognoză publicate în Raportul asupra inflaţiei din luna februarie 2013, însă a fost cu 0.2 puncte procentuale sub proiecţia dată.
Ritmul anual al inflaţiei în luna martie a constituit 4.2 la sută, fiind cu 0.2 puncte procentuale inferior nivelului înregistrat în luna precedentă, ca urmare a diminuării presiunilor din partea preţurilor la combustibili.

Rata inflaţiei lunare a consemnat o valoare redusă de 0.1 la sută şi denotă lipsa presiunilor din partea cererii agregate. Evoluţia în cauză a fost condiţionată de creşterea preţurilor la produsele nealimentare cu 0.3 la sută şi a tarifelor pentru prestarea serviciilor populaţiei cu 0.1 la sută, fiind parţial atenuată de scăderea preţurilor la produsele alimentare cu 0.1 la sută1. În cea mai mare parte, ritmul anual al inflaţiei a fost determinat de creşterea preţurilor la produsele alimentare, tarife şi combustibili în anul 2012. Totodată, evoluţia preţurilor în perioada analizată a fost influenţată de deprecierea cumulativă din ultimele patru luni a cursului de schimb nominal efectiv al leului moldovenesc în raport cu luna noiembrie a anului precedent cu circa 1.1 la sută.

Ritmul anual al inflaţiei de bază2 a înregistrat în luna martie 2013 valoarea de 4.0 la sută, majorându-se cu 0.1 puncte procentuale faţă de nivelul lunii precedente.

În luna martie 2013, rata lunară a inflaţiei de bază a constituit 0.3 la sută, fiind cu 0.1 puncte procentuale superioară celei înregistrate în luna precedentă. Evoluţia respectivă a fost determinată, în principal, de majorarea preţurilor la educaţie şi învăţământ, ţigarete, confecţii, detergenţi şi materiale de construcţii. Similar perioadei precedente factorul sezonier a avut o evoluţie neglijabilă la nivelul total al inflaţiei de bază.
Preţurile la produsele alimentare în luna analizată s-au diminuat cu 0.1 la sută faţă de luna precedentă. Diminuarea respectivă s-a produs preponderent din cauza scăderii preţurilor la ouă cu 13.6 la sută, la carne şi preparate din carne cu 0.5 la sută, la peşte şi conserve din peşte cu 0.4 la sută, la fructe proaspete cu 0.3 la sută şi la lapte şi produse lactate cu 0.2 la sută. Parţial această diminuare a fost atenuată de creşterea preţurilor la cartofi cu 2.6 la sută, la băuturi alcoolice cu 0.8 la sută, la zahăr, legume proaspete şi produse de morărit şi panificaţie cu câte 0.7 la sută.

Creşterea preţurilor la produsele sus-menţionate s-a consemnat ca urmare a propagării efectelor secundare ale secetei din vara anului 2012. Dinamica modestă a preţurilor la produsele alimentare este determinată şi de presiunile dezinflaţioniste din partea cererii agregate, dar şi de tendinţa de diminuare a preţurilor la produsele alimentare pe plan internaţional. După excluderea factorului sezonier, s-a constatat o creştere a preţurilor la produsele alimentare de 0.1 la sută.

În luna martie 2013, preţurile la combustibili s-au majorat cu 0.2 la sută comparativ cu luna precedentă. Această majorare s-a produs ca rezultat al creşterii preţurilor la pompă a carburanţilor cu 0.7 la sută. Totodată, preţurile la lemne pentru foc şi gazul din butelii au rămas la nivelul lunii precedente, iar cele la cărbunele de pământ s-au diminuat cu 0.3 la sută

În luna martie 2013, preţurile la serviciile reglementate s-au majorat cu 0.1 la sută comparativ cu luna precedentă ca rezultat al creşterii preţurilor la medicamente şi a tarifelor la serviciile de sănătate cu câte 0.3 la sută. O contribuţie negativă, însă nesemnificativă, la evoluţia lunară a preţurilor reglementate a fost consemnată din partea diminuării tarifelor la serviciile de transport feroviar cu 0.3 la sută şi cel aerian cu 0.2 la sută. Rata anuală a creşterii preţurilor reglementate a constituit 2.8 la sută şi a rămas la nivelul lunii precedente.

Banca Naţională a Moldovei reafirmă că va monitoriza cu vigilenţă evoluţiile economice interne şi ale mediului economic internaţional, astfel încât, prin ajustarea instrumentelor de politică monetară, să asigure realizarea obiectivului stipulat în Strategia politicii monetare pe termen mediu, în vederea asigurării şi menţinerii stabilităţii preţurilor.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus