Trimite e-mail | Printeaza
Economie
02.04.2013

Valeriu Lazăr: Denumirile de origine sunt un important instrument economic de promovare a produselor moldoveneşti pe piaţa europeană în contextul valorificării acordului DCFTA

Valeriu Lazăr: Denumirile de origine sunt un important instrument economic de promovare a produselor moldoveneşti pe piaţa europeană în contextul valorificării acordului DCFTA

Rezultatele implementării Planului de acţiuni pentru anii 2012-2014 ai Strategiei Naţionale în domeniul Proprietăţii Intelectuale până în anul 2020 au fost prezentate în ședința Comisiei Naționale pentru proprietatea Intelectuală, prezidată de viceprim-ministrul, ministrul în exercițiu al Economiei, Valeriu Lazăr, la 2 aprilie, curent.
 
Referitor la situația din Sistemul de protecţie a indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate în Republica Moldova a fost raportatată existența unui cadrul normativ adecvat, eficient și suficient privind asigurarea protecției indicaţiilor geografice (IG) și denumirilor de origine (DO), inclusiv ce ține de asigurarea respectării drepturilor. Însă au mai rămas carențe în procesul de înregistrare a acestora la nivel național, ceea ce face imposibilă protecția lor la nivel internațional și european, iar în consecință aceste instrumente eficiente de promovare a exportului produselor autohtone de calitate, rămân neutilizate.
 
Cu toate că legislaţia naţională în domeniu este armonizată cu directivele europene şi conformă tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, utilizarea sistemului de către sectorul real al economiei rămâne la un nivel scăzut. Astfel la data de 31.03.2013 la nivel național erau protejate doar 9 denumiri de origine din care numai 2 naționale (Ciumai și Romănești), alte două cereri pentru denumiri de origine fiind în proces de examinare.
 
În agenda ședinței Comisiei Naționale pentru Proprietate Intelectuală a fost abordată și intrarea în vigoare la 1 aprilie 2013 a Acordului între Republica Moldova şi Uniunea Europeană cu privire la protecţia indicaţiilor geografice ale produselor agricole şi alimentare. În acest context, prevederile Acordului se încadreaza în dispozițiile viitoarei Zone de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC) și vor contribui la construirea unui parteneriat solid, care vizează promovarea și protecția produselor de calitate. Totodată, punerea în aplicare a acestui Acord va contribui la recunoaşterea, promovarea exportului şi prezenţa continuă a produselor moldoveneşti cu indicaţii geografice (IG) şi denumiri de origine (DO) pe piaţa UE.
 
În această ordine de idei, ministrul în exercițiu al Economiei, Valeriu Lazăr a susținut că denumirile de origine sunt un important instrument economic de promovare a produselor moldovenești pe piața europeană în contextul valorificării acordului DCFTA.
 
În conformitate cu prevederile Acordului, Republica Moldova beneficiază de o perioada de tranzitie de 5 ani de la data intrarii în vigoare a acestuia, pentru a întreprinde măsurile complementare în vederea stopării utilizării ilegale a indicatiilor geografice protejate, în special măsurile aplicabile la frontieră.
 
În conformitate cu prevederile Acordului bilateral RM-UE cu privire la protecţia indicaţiilor geografice ale produselor agricole și alimentare Republica Moldova urmează să asigure protecţia celor 3188 de indicaţii geografice comunicate de Uniunea Europeană  iar Uniunea Europeană, pe de altă parte, urmează să asigure protecţia celor 2 denumiri de origine (Ciumai şi Romăneşti) comunicate de Republica Moldova.
 
Potrivit Ministerului Economiei, în scopul implementării prevederilor acestui Acord, urmează a fi elaborat un Plan de acţiuni ce urmează a fi întreprinse în vederea realizării obligaţiilor ce revin Republicii Moldova în virtutea Acordului, precum şi în vederea avansării protecţiei IG autohtone, cu implicarea plenară a tuturor instituţiilor vizate.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus