Trimite e-mail | Printeaza
Economie
28.03.2013

Transportatorii care au statut de încredere în Romania şi în spaţiul UE vor putea beneficia de accesul prioritar la toate formalitățile de frontieră

Transportatorii care au statut de încredere în Romania şi în spaţiul UE vor putea beneficia de accesul prioritar la toate formalitățile de frontieră

Astăzi, 28 martie în cadrul Serviciului Vamal s-a desfăşurat şedinţa Comitetului consultativ al Serviciului Vamal cu participarea mai multor Asociaţii de agenţi economici importatori/exportatori, care a fost prezidată de Directorul general al Serviciului Vamal Tudor Balițchi.

În cadrul discuţiilor au fost examinate subiecte actuale pentru traficul internaţional de mărfuri şi mijloace de transport.
Astfel, în contextul simplificării controlului pentru transportatorii de încredere, după cum cunoașteți începînd cu anul 2013 Serviciul Vamal a acordat mai multe facilități companiilor de transport de încredere din Moldova. În mod practic aceste facilități prevăd: trecerea frontierei pe o linie specială de control, fără rînd, scutire de proceduri de cîntărire și scanare.

Totodată, un nou mecanism simplificat de vămuire care este iniţiat de Serviciul Vamal se referă la recunoașterea de către autoritatea vamală din Moldova a statutului transportatorilor credibili din alte ţări, în special din Romania.

Transportatorii care au statut de încredere în Romania şi în spaţiul UE vor putea beneficia de accesul prioritar la toate formalitățile de frontieră, totodată acestea vor fi scutiți de procedurile de scanare și control fizic detaliat. În acest mod se va institui un coridor verde transfrontalier pentru transportatorii credibili și tranzacțiile de import/export/tranzit fără risc. În acest scop, Serviciul Vamal iniţiază discuţiile cu partenerii săii din UE şi conlucrează intens cu Asociația Transportatorilor Auto Internaționali AITA care asigură la rîndul său informarea transportatorilor și respectarea de către acestea a cerințelor de transport internațional.

Un alt subiect discutat, se referă la vămuirea mărfurilor remise prin serviciile de poștă rapidă. În acest sens, Serviciul Vamal în comun cu mediul de afaceri a decis să lanseze o nouă procedură simplificată, care se va implementa sub sloganul Vama Rapida pentru Poşta Rapidă.

Pentru a face față cerințelor și specificului acestui mijloc de transportare a bunurilor, Serviciul Vamal va asigura vămuirea acestora, în mod prioritar. Respectiv, pentru vămuirea trimiterilor poștale prin servicii de poșta rapidă Serviciul Vamal a stabilit termenul maxim de vămuire, care nu va depăşi 3 ore. În acest scop, mai mulți colaboratori vamali vor fi delegați în punctele de primire și prelucrare a poștei rapide în special pentru a face fața fluxului de mărfuri și bunuri.

Totodată în cadrul şedinţei a fost abordat şi subiectul ce se referă la determinarea valorii în vamă.

Astfel Serviciul Vamal, va oferi agenţilor economici posibilitatea de a se adresa la vama cu solicitare pentru a confirma valoare în vamă în prealabil, pînă la efectuarea importului. Prin acest mecanism autoritatea vamală va asigura accesul la informație, iar agenţii economici vor avea o previzibilitate clară vizavi de sumele taxelor și impozitelor care se vor calcula din valoare în vamă la declararea mărfurilor.

Este de reiterat, că scopul Serviciul Vamal este ca agenţii economici să cunoască cît mai bine metodele de determinare a valorii pentru a se conforma legislaţiei şi pentru a preveni încălcările, precum şi de a reduce durata controlului vamal. În acest scop vom continua să organizăm şedinţe de lucru cu brokerii şi declaranţii pentru a explica procedurile şi evita interpretările abuzive.

Un subiect special discutat la şedinţă se referă la clasificarea categoriilor de mărfuri din domeniul tehnologiilor informaţionale. În acest sens, Serviciul Vamal va veni cu propuneri de modificare a Nomenclatorului mărfurilor pentru a avea o delimitare foarte clară a diferitor tipuri de computere, precum notebook, notebook-urile, tabletele, pentru a asigura o evidenţă corectă a importurilor şi exporturilor. Această decizie este importantă şi prin prisma prevenirii şi combaterii traficului ilicit cu mărfurilor din categoria Tehnologiilor Informaţionale. Astfel, datorită clasificării detaliate, va fi posibilă depistarea pe piaţa internă a produselor care nu au fost declarate la import, sau la declararea cărora s-au utilizat un cod tarifar greşit, intenţionat pentru a eschiva de la plata impozitelor în bugetul de stat.

Este important de menţionat că, începînd cu luna aprilie a.c., ca urmare a lansării unui nou server SI Asycuda World, Serviciul Vamal va fi posibilă trecere la declarare vamală electronică, cu excluderea documentelor pe suport de hârtie.
Mai exact, declaraţia vamală şi documentele de însoţire vor fi remise în vamă doar prin sistemul informaţional, ceea ce va exclude contactul direct între colaboratorii vamali și agenții economici, va reduce durata vămuirii și costurile pentru business, anunță Serviciul Vamal.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus