Trimite e-mail | Printeaza
Economie
13.03.2013

Comunicat al Băncii Naționale a Moldovei

Comunicat al Băncii Naționale a Moldovei

Conform datelor publicate de Biroul Naţional de Statistică (BNS), în luna februarie 2013, ritmul creşterii preţurilor de consum (IPC) pentru ultimele 12 luni a constituit 4.3 la sută, micşorându-se faţă de nivelul lunii precedente cu 0.3 puncte procentuale şi menţinându-se în proximitatea ţintei inflaţiei de 5.0 la sută.

Balanţa riscurilor la adresa inflaţiei continuă să fie influenţată de un şir complex de factori externi şi interni cu o evidenţiere uşoară a factorilor dezinflaţionişti. Presiunile dezinflaţioniste urmează să survină din partea temperării activităţii economice interne, de asemenea, din partea   cererii interne şi a celei externe slabe. Presiunile inflaţioniste sunt generate de modificările în politica bugetară pentru anul 2013.

Majorarea preţurilor la produsele alimentare, cauzată de înregistrarea unei recolte reduse în ultimul sezon agricol, creează temporar presiuni inflaţioniste suplimentare.

Evoluţia inflaţiei din lunile ianuarie şi februarie confirmă ipotezele utilizate în ultima rundă de prognoză şi susţine proiecţiile publicate în Raportul asupra inflaţiei din luna februarie 2013.

Ritmul anual al inflaţiei în luna februarie a constituit 4.3 la sută, fiind cu 0.3 puncte procentuale inferior nivelului înregistrat în luna precedentă, ca urmare a diminuării presiunilor din partea preţurilor la produsele alimentare.

Rata inflaţiei lunare a consemnat o valoare redusă de 0.2 la sută şi denotă lipsa presiunilor din partea cererii agregate. Evoluţia în cauză a fost condiţionată de creşterea preţurilor la produsele alimentare cu 0.2 la sută, a preţurilor la mărfurile nealimentare cu 0.4 la sută şi a tarifelor pentru prestarea serviciilor populaţiei cu 0.1 la sută. În cea mai mare parte,  majorarea preţurilor în luna respectivă a fost determinată  de sporirea accizelor la produsele petroliere şi a preţurilor acestora pe pieţele externe.
Totodată, rata inflaţiei a sporit şi ca urmare a deprecierii cumulative din ultimele trei luni a cursului de schimb nominal efectiv al leului moldovenesc în raport cu luna noiembrie a anului precedent cu circa 1.4 la sută.
Inflaţia de bază a generat o influenţă redusă la creşterea ratei lunare a inflaţiei în luna februarie, iar contribuţia din partea preţurilor la produsele alimentare şi la cele reglementate a fost neglijabilă.

Ritmul anual al inflaţiei de bază a înregistrat în luna februarie 2013 valoarea de 3.9 la sută, rămânând la nivelul lunii precedente.

În luna februarie 2013, rata lunară a inflaţiei de bază a constituit 0.2 la sută, fiind cu 0.3 puncte procentuale inferioară celei înregistrate în luna precedentă. Evoluţia respectivă a fost determinată, în principal, de majorarea preţurilor la ţigări, piese auto, biciclete, materiale de construcţii, detergenţi şi tricotaje. Similar perioadei precedente factorul sezonier a avut o evoluţie neglijabilă la nivelul total al inflaţiei de bază.

Preţurile la produsele alimentare în luna analizată au crescut cu 0.2 la sută faţă de luna precedentă. Majorarea respectivă s-a produs preponderent din cauza sporirii preţurilor la legume proaspete, cartofi şi zahăr cu câte 1.3 la sută, la lapte şi produse lactate cu 1.0 la sută, grăsimi cu 0.6 la sută şi băuturi alcoolice cu 0.5 la sută, fiind parţial atenuată de diminuarea preţurilor la ouă cu 16.3 la sută şi fructe proaspete cu 0.9 la sută.

Majorarea preţurilor la produsele sus-menţionate s-a consemnat ca urmare a propagării efectelor secundare ale secetei din vara anului 2012. După excluderea factorului sezonier, preţurile la produsele alimentare au înregistrat o creştere nulă.
În luna februarie 2013, preţurile la combustibili s-au majorat cu 1.4 la sută comparativ cu luna precedentă. Această majorare s-a produs, în special ca rezultat al creşterii preţurilor la pompă a gazului din butelii cu 3.6 la sută şi a carburanţilor cu 1.7 la sută. Totodată, preţurile la lemne pentru foc şi cărbune au rămas la nivelul lunii precedente.

În luna februarie 2013, preţurile la serviciile reglementate s-au majorat cu 0.1 la sută comparativ cu luna precedentă ca rezultat al creşterii preţurilor la medicamente cu 0.3 la sută, precum şi a tarifelor la serviciile de sănătate cu 0.7 la sută. O contribuţie negativă, însă nesemnificativă, la evoluţia lunară a preţurilor reglementate a fost consemnată din partea diminuării tarifelor la serviciile de transport. Rata anuală a creşterii preţurilor reglementate a constituit 2.6 la sută şi s-a majorat cu 0.1 puncte procentuale comparativ cu luna precedentă.

Banca Naţională a Moldovei reafirmă că va monitoriza cu vigilenţă evoluţiile economice interne şi ale mediului economic internaţional, astfel încât, prin ajustarea instrumentelor de politică monetară, să asigure realizarea obiectivului stipulat în Strategia politicii monetare pe termen mediu, în vederea asigurării şi menţinerii stabilităţii preţurilor.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus