Trimite e-mail | Printeaza
Economie
05.03.2013

1 aprilie – termenul-limită de prezentare şi achitare a impozitului pe venit

1 aprilie – termenul-limită de prezentare şi achitare a impozitului pe venit

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, pornind de la proximitatea termenului de prezentare a declaraţiilor şi dărilor de seamă cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2012 comunică următoarele. Contribuabilii vor putea depune declaraţiile şi dările de seamă cu privire la impozitul pe venit aferente anului 2012 pînă la 01 aprilie inclusiv, dat fiind faptul că termenul-limită pentru depunerea formularelor (31 martie), este o zi nelucrătoare. Termenul de achitare în buget a impozitului pe venit coincide cu termenul de prezentare a declaraţiilor şi dărilor de seamă.

Potrivit prevederilor Codului fiscal, persoanele fizice au obligaţia depunerii Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit (Forma CET08) în următoarele cazuri: lucrează la două sau mai multe locuri de muncă unde obţin salariu, care cumulativ depăşeşte suma totală de 25 200 lei pe an; au obţinut venituri atît sub formă de salariu, cît şi din vînzarea proprietăţii, a căror sumă totală depăşeşte 25 200 lei pe an; nu au primit salariu, dar au obţinut venituri de la vînzarea proprietăţii (case, apartamente, maşini etc.) sau darea în chirie a terenurilor agricole, care depăşesc suma scutirii personale de 8 640 lei; îşi schimbă domiciliul permanent din Republica Moldova în altă ţară; solicită, spre restituire, impozitul pe venit achitat în plus.

Impozitul pe venit se determină conform art. 15 din Codul Fiscal, utilizînd pentru persoanele fizice cotele impozitului pe venit pentru anul 2012 de: 7% din venitul anual impozabil ce nu depăşeşte suma de 25 200 lei; 18% din venitul anual impozabil ce depăşeşte suma de 25 200ei.

Pentru anul 2012, la calcularea impozitului pe venit fiecare contribuabil are dreptul la scutire personală în sumă de 8 640 lei pe an sau o scutire personală majorată, o scutire suplimentară în mărime de 8 640 lei pe an, în cazul în care soţul (soţia) nu beneficiază de scutirea personală şi la o scutire în mărime de 1 920 lei pe an pentru fiecare persoană întreţinută sau o scutire în mărime de 8 640 lei pentru persoană întreţinută invalid din copilărie.

Pentru peroanele juridice şi persoanele fizice ce practică activitate de întreprinzător sau activitate profesională, impozitul pe venit se determină utilizînd următoarele cote ale impozitului pe venit pentru anul 2012:
 întreprinzători individuali: 7% din venitul anual impozabil ce nu depăşeşte suma de 25 200 lei; 18% din venitul anual impozabil ce depăşeşte suma de 25 200 lei; pentru persoanele juridice – 12% din venitul impozabil; pentru gospodăriile ţărăneşti (de fermier) – 7% din venitul impozabil; pentru subiecţii micului business - 3% din venitul din activitatea operaţională; pentru notarii publici şi executorii judecătoreşti – 18% din venitul lunar impozabil.

Începînd cu anul 2012, toţi plătitorii de TVA din mun. Chişinău, mun. Bălţi şi UTA Gagauzia, precum şi contribuabilii cu un aport substanţial la bugetul de stat, numiţi generic, „mari contribuabili” au fost obligaţi să prezinte toate dările de seamă fiscale, inclusiv Declaraţia cu privire la impozitul pe venit, pe suport electronic, primind, în prealabil, în mod gratuit semnătura electronică de la ÎS „Fiscservinform”.

Începînd cu 2013, prevederea în cauză s-a extins asupra plătitorilor de TVA din întreaga republică.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus