Trimite e-mail | Printeaza
Economie
16.02.2013

La Chişinău a avut loc prima reuniune a Comitetului Mixt Uniunea Europeană – Republica Moldova după semnarea Acordului privind Spaţiul Aerian Comun

La Chişinău a avut loc prima reuniune a Comitetului Mixt Uniunea Europeană – Republica Moldova după semnarea Acordului privind Spaţiul Aerian Comun

Din partea Republicii Moldova, reuniunea a fost co-prezidată de Boris Gherasim, Viceministru al Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, iar din partea UE – de către Klaus Geil, Şef de sector, Direcția Generală Mobilitate și Transporturi, Unitatea Internațională Afaceri de Transport din cadrul Comisiei Europene. De asemenea, la reuniune a participat Șeful Delegației UE în Moldova, Dirk Schuebel.

Klaus Geil  a remarcat faptul că Acordul privind Spațiul Aerian Comun RM-UE va aduce Moldova mai aproape de UE și a salutat finalizarea foarte rapidă a procesului de ratificare de către Republica Moldova. De asemenea, reprezentantul UE a subliniat semnificaţia  Acordului în contextul dezvoltării relațiilor politice, economice și comerciale mai strânse între RM și UE.

Discuţiile în cadrul reuniunii au relevat faptul că Republica Moldova a înregistrat progrese în vederea creşterii beneficiilor rezultate în urma liberalizării spaţiului aerian comun. Suportul practic–legislativ, financiar sau de altă natură pe care îl poate acorda Uniunea Europeană Republicii Moldova prin intermediul proiectelor reprezintă facilităţi substanţiale în vederea reuşitei implementării cadrului normativ european, care  influenţează creşterea siguranţei aeronautice, contribuie la stabilirea condiţiilor de concurenţă echitabile pentru toţi transportatorii aerieni din UE, sporeşte prestigiul ţării şi îmbunătăţeşte climatul investiţional.

UE şi RM şi-au exprimat priorităţile în vederea sporirii oportunităţilor de dezvoltare a platformei comune privind integrarea europeană. În această ordine de idei, delegaţiile au afirmat că acest Comitet Mixt constituit prin acord este o inovaţie notabilă în comparaţie cu cadrul de reglementare anterior al Acordului Spaţiului Aerian, acesta asigurând un dialog continuu între părţi. Drept urmare, acestea îşi  vor coordona permanent condiţiile de piaţă, aspectele legislative, efectele sociale şi eventualele modificări ale acordului.

În şirul logic al ideilor abordate, oficialităţile moldovene şi cele europene au acordat atenţie deosebită situaţiei pieţei din sectorul aviatic, potenţialului existent, precum şi aşteptărilor estimate la un maxim randament. Republica Moldova a reliefat consecinţele liberalizării şi efectele aferente transportului de pasageri şi cargo. De asemenea, cu referinţă la reglementările EASA (Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei), a fost accentuată importanţa monitorizării continue a modificărilor, proiectate spre implementare în deplin raport cu standardele europene.

La finalul şedinţei, părţile au salutat deciziile adoptate, menţionînd caracterul prioritar al procesului de liberalizare a spaţiului aerian comun RM-UE şi reafirmînd angajamentul reciproc de a continua eforturile în sensul obţinerii efectelor dorite. Reuniunea a demonstrat disponibilitatea comună de a identifica cele mai bune soluţii în vederea dezvoltării constructive a pieţei aeriene, atragerii şi încurajării operatorilor aerieni low-cost pe piaţa spaţiului aerian al Republicii Moldova,  ceea ce este în beneficiul atît al consumatorilor pasageri, cît şi al companiilor aeriene.

cuvinte-cheie:

Comentarii (1)

 

Sus