Trimite e-mail | Printeaza
Economie
16.02.2013

Au fost prezentate performanțele și perspectivele reformării sectorului de irigare

Au fost prezentate performanțele și perspectivele reformării sectorului de irigare

Derularea activităților de reformare a sectorului de irigare în cadrul Programului Compact pe parcursul anului 2012 și prioritățile pentru anul 2013 au fost discutate în cadrul Conferinței anuale a Asociației Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (AUAI), desfășurată ieri, 15 februarie.

La conferință au fost invitați să participe reprezentanții celor 11 Asociații ale Utilizatorilor de Apă pentru irigare din aria sistemelor de irigare ce vor fi reabilitate în cadrul Programului Compact, reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, implicate în reformarea sectorului de irigare, ong-uri de profil și reprezentanții mass media.

Participanții la conferință au fost informați despre acțiunile întreprinse în scopul fortificării capacităților AUAI create și îmbunătățirea cadrului administrativ și legislativ pentru funcționarea eficientă a acestora. În contextul realizării acestor obiective, în anul 2012, au fost fondate și înregistrate în conformitate cu Legea nr. 171 cu privire la Asociațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigare (AUAI) - 11 AUAI, care întrunesc în calitate de membri peste 6700 de producători agricoli ce prelucrează circa 15,5 mii de hectare de teren agricol în zona Sistemelor Centrale de Irigare (SCI). În anul de referință membrii și organele de conducere și executive ale AUAI (Consiliile de Administrare, directorii executivi, contabilii și operatorii) au beneficiat de multiple programe și module de instruire, care au avut ca scop fortificarea capacităților instituționale și manageriale în asigurarea transferului managementului sistemelor de irigare (SI) de la stațiunile tehnologice ale Agenției de Stat „Apele Moldovei" către AUAI. De asemenea membrii AUAI au fost instruiți în domenii specifice cum ar fi: gestiunea și evidența contabilă, managementul irigării, operarea tehnică a sistemelor de irigare și s-au familiarizat cu experiențele de reformare existente în Portugalia și Polonia.

În vederea asigurării funcționalității asociațiilor, șapte dintre acestea (Agro Rufeni – SCI Lopatna, Jorile – SCI Jora de Jos, Agroacvila – SCI Roșcani, Acva Grup – SCI Puhăceni, Pruteni II – SCI Grozești, Criuleni – SCI Criuleni și Coșnița – SCI Coșnița), au fost dotate deja cu mobilier și echipamente și programe specializate de evidență și gestiune contabilă.

Valentina Badrajan, director executiv al FPM Moldova, a declarat în cadrul conferinței că agricultura din Moldova poate face față concurenței de pe piețele din est și vest doar în cazul în care producătorii agricoli se vor asocia în diferite forme.
O altă prioritate a reformei sistemului de irigare ține de îmbunătățirea managementului bazinelor hidrografice, care are ca scop ameliorarea gestionării resurselor acvatice prin asigurarea monitorizării cantității și calităţii lor, prin implementarea unei metodologii noi pentru identificarea, delimitarea şi clasificarea corpurilor de apă de suprafață și subterane, efectuate pentru prima dată în țara noastră. De asemenea au mai fost realizate și alte inițiative cum ar fi elaborarea cadrului normativ privind implementarea Legii Apelor, Regulamentul cu privire la funcţionarea ghişeului unic în domeniul autorizării folosinţei speciale a apei și Platformei comune pentru gestionarea bazinelor hidrografice şi GIS (Sisteme Informatice Geografice).

Reforma sectorului de irigare constituie o activitate a proiectului Tranziţia la agricultura performantă al Programului Compact, implementat în perioada 2010-2015 de Fondul Provocările Mileniului Moldova. Reforma este realizată de compania Euroconsult Mott MacDonald în asociere cu Agenţia Naţională de Dezvoltare Rurală ACSA. Activitatea de reformă a sectorului de irigare prevede crearea Asociaţiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigare, transferul responsabilităţii de gestionare a sistemelor centralizate de irigare către asociaţiile utilizatorilor de apă, dezvoltarea capacităţilor instituţiilor publice de a gestiona eficient resursele limitate de apă în condiţiile creşterii cererii pentru apă şi a efectelor schimbării climaterice.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus