Trimite e-mail | Printeaza
Diverse
04.02.2013

14 construcții neautorizate depistate în perioada 25 – 31 ianuarie 2013

14 construcții neautorizate depistate în perioada 25 – 31 ianuarie 2013

14  construcții neautorizate au depistat inspectorii  Inspecției de Stat în Construcții, în perioada 25 - 31 ianuarie 2013, pe întreg teritoriul țării. Dintre acestea 10 construcții neautorizate au fost depistate în mun. Chișinău, două în raioanele din centrul țării și cîte o construcție neautorizată în nordul și sudul Moldovei.

În perioada menționată, Inspecția de Stat în Construcții a efectuat 264 controale de specialitate cu scopul de a  verifica respectarea prevederilor legislației în vigoare privind calitatea în construcții și de a asigura calitatea lucrărilor de proiectare, autorizare, concepere, executare, exploatare, postutilizare a construcţiilor, precum şi producerea produselor pentru construcţii. De asemenea, unul din obiective a fost verificarea blocurile locative şi obiectivele aflate în exploatare, pentru a monitoriza starea acestora și a asigura calitatea lucrărilor de construcţie-montaj.

Totodată, în perioada nominalizată ISC a înregistrat 56 autorizaţii de construire/desfiinţare, precum și a recepționat alte  63  obiective.

În urma inspectărilor şi verificărilor efectuate pe întreg teritoriul țării  inspectorii ISC au constatat un șir de neconformități. Astfel, în 11 cazuri a fost  încălcată legislaţia şi normele în construcţii (art. 177 Codul contravenţional al RM), iar în alte 14 cazuri - au fost încălcate regulile de construire a caselor cu un nivel în localităţile rurale şi a căsuţelor de livadă în întovărăşirile pomicole (art. 178 CC al RM), etc.

Pentru  încălcările cerinţelor legislative şi normative la executarea  lucrărilor de construcţii-montaj, întocmirea şi eliberarea actelor pentru efectuarea unei construcţii, edificarea construcţiilor neautorizate, producerea şi realizarea produselor pentru construcţii către agenţii economici, persoanele fizice şi juridice, Inspecţia a  înmînat prescripţii în 56 cazuri.  De asemenea, ISC a expediat, în adresa organelor  de drept, rapoarte şi informaţii privind controalele efectuate și acțiunile întreprinse conform legislaţiei, informează Serviciul de presă al Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus