Trimite e-mail | Printeaza
Diverse
25.01.2013

Vlad Filat a semnat o dispoziție, în legătură cu avertizarea meteorologică a Serviciului Hidrometeorologic de Stat privind ninsorile abundente

Vlad Filat a semnat o dispoziție, în legătură cu avertizarea meteorologică  a Serviciului Hidrometeorologic de Stat privind ninsorile abundente

Premierul a solicitat instituțiilor responsabile să întreprindă măsurile necesare pentru asigurarea bunei funcţionări a instituţiilor din subordine, în special a celor de menire socială, medicală şi de învăţămînt, pentru evitarea riscului producerii unor accidente cu caracter tehnic sau energetic.  

Potrivit dispoziției, Ministerul Economiei va întreprinde acţiunile necesare pentru a asigura o conlucrare eficientă între distribuitorii de energie electrică, în scopul neadmiterii deconectării localităţilor de la reţele electrice și pentru asigurarea livrării continue şi la capacităţi corespunzătoare a gazului natural către toate localităţile conectate.

Totodată, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor va mobiliza efectivul, tehnica şi materialul necesar în vederea asigurării intervenţiei rapide şi prompte, astfel încît să fie asigurată circulaţia normală pe traseele republicii, va întreprinde măsurile corespunzătoare în vederea bunei funcţionări a Aeroportului Internaţional Chişinău.

Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării, Ministerul Justiţiei și  Ministerului Finanţelor le-a fost dată indicația de a desemna efectivul necesar şi unităţile de transport cu capacitate de trecere sporită pentru intervenţii în condiţiile nominalizate, după caz; a prevedea rezerve de combustibil, echipament, mijloace de sporire a capacităţii de trecere a autovehiculelor, pentru asigurarea lucrărilor de intervenţie; a organiza activitatea Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale în regim de alertă, astfel încît acesta, în caz de necesitate, să intervină operativ şi plenar, o atenţie deosebită fiind acordată măsurilor antiincendiare, De asemenea, urmează a fi întreprinse măsurile corespunzătoare pentru depistarea şi transportarea persoanelor fără adăpost în instituţiile specializate, precum şi, după caz, în locurile special amenajate de autorităţile publice locale.

Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al MAI va asigura: colectarea informaţiilor privind situaţia în teritoriu şi informarea operativă a Guvernului; intervenţia operativă cu forţele şi mijloacele din subordine, conform destinaţiei; organizarea şi funcţionarea Centrului de dirijare în situaţii excepţionale pentru asigurarea activităţii Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, în caz de necesitate.

Pentru asigurarea finanţării operative a acţiunilor în asemenea situaţii, Ministerul Finanţelor va identifica mijloacele necesare.

În dispoziției se mai menționează că Ministerului Educaţiei va întreprinde măsurile necesare pentru buna funcţionare a instituţiilor de învăţămînt şi preşcolare și Ministerul Sănătăţii va întreprinde, de comun acord cu autorităţile administraţiei publice locale, măsurile necesare pentru a asigura funcţionarea la capacitate maximă a instituţiilor din subordine.

În acelați timp, Comisiile pentru situaţii excepţionale ale autorităţilor administraţiei publice centrale urmează să întreprindă măsuri pentru menţinerea instituţiilor din subordine în stare de funcţionare stabilă, asigurînd o rezervă de materiale consumabile și să identifice surse autonome de asigurare cu energie electrică pentru necesităţile autorităţilor din subordine, iar Comisiile pentru situaţii excepţionale ale raioanelor, municipiilor Chişinău, Bălţi, UTA Găgăuzia vor acţiona în conformitate cu Planurile protecţiei civile în situaţii excepţionale. În acest sens, acestea sînt responsabile pentru: aducerea în stare de pregătire a tehnicii inginereşti pentru întreţinerea drumurilor, mijloacelor de curăţare а zăpezii, liniilor de energie electrică şi transmisiuni, mijloacelor de evacuare, automobilelor şi tractoarelor cu capacitate de trecere sporită, completarea rezervelor materialelor antiderapante; crearea rezervelor de carburanţi-lubrifianţi pentru necesităţi de menţinere a activităţii instituţiilor, în special a cazangeriilor spitalelor, instituţiilor de învăţămînt etc.; identificarea şi pregătirea pentru lucru a surselor autonome de asigurare cu energie electrică; interacţiunea forţelor implicate la lucrările de prevenire sau lichidare a consecinţelor situaţiilor excepţionale; pregătirea încăperilor pentru cazarea temporară a persoanelor fără adăpost. În  caz de declanşare a ninsorilor puternice, comisiile vor asigura intervenţia cu forţele şi mijloacele din subordine pentru căutarea persoanelor şi tehnicii blocate, acordarea ajutorului şi evacuarea acestora; curăţarea drumurilor şi străzilor înzăpezite; restabilirea circulaţiei pe porţiunile de drum greu accesibile (pante, serpentine), inclusiv cu organizarea tracţiunii transportului blocat; asigurarea stabilă cu energie electrică a sediilor organelor administrative, instituţiilor medicale şi de învăţămînt (inclusiv preşcolar); asigurarea neîntreruptă a populaţiei, instituţiilor de învăţămînt şi spitalelor cu produse alimentare, apă şi combustibil; acordarea primului ajutor medical şi evacuarea în spitale a populaţiei sinistrate; asigurarea multilaterală a măsurilor de salvare şi altor lucrări de urgenţă, informează Biroul comunicare și relații cu presa a Guvernului.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus