Trimite e-mail | Printeaza
Diverse
16.01.2013

Poliția a deschis un caz penal pe faptul vînătului ilegal din 23 decembrie 2012 în rezervația științifică „Pădurea Domnească”

La 23 decembrie 2012, aproximativ la ora 12.20, în timpul vînătorii la mistreţi, desfăşurată pe teritoriul cantonului nr. 4 al Sectorului Călineşti al Rezervaţiei ştiinţifice „Pădurea Domnească”, organizată de un grup de vînători, a avut loc un incident în rezultatul căruia unui participant i-a fost cauzată o plagă prin împuşcătură. Ulterior, în rezultatul leziunilor primite acesta a decedat în spitalul raional Făleşti.
 
Poliția a înaintat demersuri la Ministerul Mediului, Agenţia „Moldsilva” şi Societatea Vînătorilor şi Pescarilor din Moldova în vederea interpretării unor situaţii şi furnizării informaţiilor privind organizarea acestei vînători.
 
Astfel, Societatea Vînătorilor şi Pescarilor din Moldova ne informează, că victima nu figurează în baza de date a SVPM nici în calitate de vînător şi nici în calitate de candidat în vînători din care motiv SVPM nu a eliberat niciodată un carnet de vînător pe numele acestuia. Conform pct. 20 din Anexa nr. 1 la Legea regnului animal nr. 439 din 27.04.1995 „Drept adeverinţă pentru dreptul de vînătoare servesc carnetul de vînător, aprobat de SVPM, permisul (foaia, fişa pentru recoltare), eliberate de SVPM pentru vînătoarea sportivă a păsărilor de baltă şi animalelor cu blană, sau autorizaţia de a vîna animale sălbatice copitate, eliberate de autoritatea silvică centrală”. Conform pct. 9 şi 11 din Anexa nr. 1 la legea menţionată „Gestionarea gospodăriei cinegetice în fondul silvic de stat şi controlul departamental asupra acesteia sunt efectuate de către autoritatea silvică centrală”. Vînătoarea de mistreţ se efectuează numai în terenurile împădurite gestionate de Agenţia „Moldsilva”.
 
Responsabilă pentru organizarea, efectuarea şi respectarea regulilor de securitate la vînătoarea de mistreţ este Agenţia „Moldsilva”, prin intermediul angajaţilor săi în teritoriile respective, care organizează vînătoarea propriu-zisă - amplasarea vînătorilor, gonaşilor, regulile şi instrucţiunile respective, asigurarea interzicerii accesului persoanelor străine în zona de vînătoare.
 
Agenţia Moldsilva, prin scrisoarea nr. 01-07/33 din 15.01.2013 informează că vînătoarea din 23.12.2012 a fost autorizată prin eliberarea autorizaţiei pentru vînat cu termen de valabilitate de o singură zi, conform HG nr. 606 din 15.08.2012 (Anexa nr. 2, alin. 22), iar victima a fost participant la această vînătoare în calitate de gonaş.
 
Conform anexei Nr.1 al Legii nr. 1538 din 25.02.1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat, Pădurea Domnească reprezintă Rezervaţie Ştiinţifică, unde potrivit prevederilor art. 26 lit. e) a Legii menţionate, precum şi pct. 7 al Regulamentului gospodăriei cinegetice, aprobat prin Legea nr. 439 din 27.04.1995 regnului animal, vînatul este interzis. Totodată, potrivit art. 25 lit. d) al Legii nr. 1538 din 25.02.1998 în rezervaţia ştiinţifică se permite reglarea selectivă a numărului de animale pentru menţinerea echilibrului ecologic, care se efectuează de către specialişti sau vînători experimentaţi.
 
Din declaraţiile publice făcute de unii participanţi în calitate de vînători la prezenta vînătoare, se constată, că au participat pentru a doua sau a treia oară la vînătoare fapt ce stabileşte lipsa de experienţă cu încălcarea flagrantă a reglementărilor menţionate supra.
 
Cît priveşte plaga prin împuşcătură cauzată participantului la vînătoare, s-a stabilit preventiv că au fost folosite cartuşe cu preşe (carteci), care sînt interzise pentru vînătoare la mistreţi, fapt confirmat prin ordinul „Agenţiei Moldsilva” nr. 168 din 14.09.2012 cu privire la deschiderea vînătorii la mistreţi în anul 2012.
 
Reieşind din cele menţionate supra, pe acest caz este pornită cauza penală nr. 2013990001, în baza prevederilor articolului art. 233 CP al RM „Vînatul ilegal” și art. 235 „Încălcarea regimului de administrare și protecție a fondului ariilor naturale protejate de stat” de către Departamentul Urmăririi Penale al Ministerului Afacerilor Interne.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus