Trimite e-mail | Printeaza
Economie
16.01.2013

Membrii Cabinetului de Miniștri au operat modificări și completări la unele hotărîri de Guvern aprobate anterior

Membrii Cabinetului de Miniștri au operat modificări și completări la unele hotărîri de Guvern aprobate anterior, în scopul executării Legii privind achiziţiile publice. Modificările vizează 3 acte normative: Hotărîrea Guvernului nr. 1380 din 10.12.2007 „Privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii” (s-a decis ajustarea normei cu privire la temeiurile de anulare a procedurii de achiziţie şi anume cazul cînd valoarea tuturor ofertelor este mai mare sau mai mică cu cel puţin 15 la sută decît valoarea estimativă a lucrărilor, calculată de către autoritatea contractantă); Hotărîrea Guvernului nr. 148 din 14.02.2008 „Cu privire la aprobarea Regulamentului achiziţiilor publice de valoare mică” (majorarea pragurilor pînă la care pot fi contractate bunuri, lucrări şi servicii de valoare mică: pentru contractele de achiziţii publice de bunuri şi servicii  pînă la 40 000 lei, pentru contractele de lucrări - 50 000 lei); Hotărîrea Guvernului nr. 834 din 13.09.2010 „Pentru aprobarea Regulamentului privind achiziţiile publice de lucrări” (specificarea exactă a cazurilor cînd autoritatea contractantă poate anula procedura de achiziţie publică de lucrări).

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus