Trimite e-mail | Printeaza
Economie
11.12.2012

Tarifele la energia electrică vor fi calculate conform unor noi metodologii – pentru furnizare şi pentru distribuţie

Tarifele la energia electrică vor fi calculate conform unor noi metodologii – pentru furnizare şi pentru distribuţie

Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a examinat în şedinţa publică din 11 decembrie 2012, Proiectului Metodologiei de calculare, aprobare şi ajustare a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a Proiectului Metodologiei de calculare, aprobare şi ajustare a tarifelor reglementate de furnizare a energiei electrice consumatorilor finali.

Noile metodologii au fost elaborare în corespundere cu obiectivul de liberalizare al pieţei de energie electrică din Republica Moldova, prin prisma Legii cu privire la energia electrică, care stipulează că începând cu 1 ianuarie 2013, activităţile de distribuţie trebuie să fie separate de activităţile de furnizare a energiei electrice, iar  ANRE urmează să aprobe tarife separate pentru activitatea de distribuţie şi pentru activitatea de furnizare a energiei electrice. Tarifele aprobate pe viitor de ANRE urmează să fie diferenţiate în funcţie de nivelul tensiunii reţelelor electrice de distribuţie la care sunt conectate instalaţiile electrice ale consumatorilor, pentru ca fiecare categorie de consumatori să achite doar costul real necesar pentru procurarea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei electrice.

Potrivit estimărilor specialiştilor ANRE, noile metodologii vor asigura o transparenţă mai mare în raport cu costurile aferente distribuţiei şi furnizării energiei electrice, vor stimula eficienţa şi vor exclude eventualele subvenţionări încrucişate, iar posibilitatea recuperării costurilor suportate de către întreprinderile de pe piaţa energiei electrice va încuraja investiţiile în sector.

În cadrul discuţiilor, reprezentanţii companiei Gaz Natural Fenosa s-au arătat împotriva reevaluării activelor după metoda tradiţională şi au propus o formulă nouă, preluată din practica unor ţări din Uniunea Europeană. Această formulă prevede că pentru activele depreciate tarifar, dar efectiv în funcţiune, să fie aplicat un cost suplimentar în tarif pentru întreţinerea acestora. Consiliul de administraţie al ANRE a cerut companiei o estimare a costurilor care urmează a fi incluse în tarif atât în cazul reevaluării activelor, cât şi în cazul aplicării formulei propuse, iar o decizie finală în această privinţă urmează a fi luată până pe 31 decembrie 2012.

ANRE regretă lipsa de la şedinţa publică de astăzi a reprezentanţilor Asociaţiilor de protecţie a consumatorilor, dar şi faptul că din partea acestora nu a parvenit nicio propunere la proiectele celor două metodologii, iar asta în contextul în care regulile adoptate vor fi aplicate la calcularea tarifelor în următorii cinci ani.

De notat că proiectele metodologiilor au fost prezentate spre examinare şi avizare tuturor întreprinderilor şi autorităţilor de resort: Ministerului Economiei, Ministerului Finanţelor, întreprinderilor reglementate din sectorul energiei electrice, Confederaţiei Sindicatelor din Moldova, Confederaţiei Naţionale a Patronatelor, Asociaţiei consumatorilor de energie din Moldova şi altor întreprinderi şi organizaţii cointeresate. Proiectele, Analiza Preliminară a Impactului de Reglementare (AIR) aferentă şi Tabelele sintezei propunerilor parvenite în procesul de consultare publică a proiectelor în cauză pot fi accesate pe pagina web: www.anre.md, la rubrica Proiecte/Transparenţa în procesul decizional.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus