Trimite e-mail | Printeaza
Diverse
30.11.2012

Guvernul R.Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei au semnat un acord privind colaborarea în domeniul protecţiei şi dezvoltării durabile a bazinului rîului Nistru

Guvernul R.Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei au semnat un acord privind colaborarea în domeniul protecţiei şi dezvoltării durabile a bazinului rîului Nistru

În cadrul celei  de-a șasea sesiune a Reuniunii Părților Convenției privind Protecția și Utilizarea Cursurilor de Apă Transfrontaliere și a Lacurilor Internaționale, care se desfășoară la Roma (Italia), pe data de 29 noiembrie, Ministrul Mediului al Republicii Moldova Gheorghe Șalaru și Ministrul Ecologiei și Resurselor Naturale al Ucrainei Eduard Stavitski, au semnat Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind colaborarea în domeniul protecţiei şi dezvoltării durabile a bazinului rîului Nistru.

Acordul semnat are drept obiectiv crearea cadrului de drept şi organizaţional al colaborării, pentru a asigura utilizarea raţională şi protecţia resurselor de apă, a altor resurse naturale aferente şi a ecosistemelor bazinului rîului Nistru în interesele populaţiei şi dezvoltării durabile a statelor  Părţi Contractante.

Sarcinile prevăzute în document includ dezvoltarea utilizării apei, bazate pe principiul protecției și utilizării durabile a resurselor de apă, a altor resurse naturale şi a ecosistemelor bazinului rîului Nistru; diminuarea semnificativă a nivelului de poluare a apelor bazinului rîului Nistru şi, respectiv, a Mării Negre; prevenirea degradării şi restabilirea ecosistemelor, precum şi conservarea biodiversităţii în bazinul rîului Nistru; prevenirea şi diminuarea consecinţelor impactului nociv al apelor provocat de factori naturali și antropogeni.

Acţiunea Acordului se extinde asupra bazinului rîului Nistru, inclusiv asupra apelor de suprafaţă şi subterane aferente, în limitele teritoriilor Republicii Moldova și Ucrainei și se  aplică la utilizarea apelor bazinului rîului Nistru în alte scopuri decît navigaţia şi la măsurile de protecţie, conservare şi administrare a resurselor de apă, a altor resurse naturale şi a ecosistemelor bazinului rîului Nistru.

La baza elaborării textului Acordului a servit experienţa internaţională de cooperare transfrontalieră, îndeosebi acordurile europene privind bazinele hidrografice, care constituie un exemplu pozitiv pe plan internaţional în ceea ce priveşte  cooperarea şi gestionarea apelor bazinelor, conform cerinţelor internaţionale.

Pentru realizarea obiectivelor Acordului, Părţile Contractante vor elabora şi realiza planuri comune de administrare a bazinului rîului Nistru, proiecte şi măsuri de utilizare, protecţie şi restabilire a resurselor de apă, altor resurse naturale și ecosistemelor din bazinul rîului Nistru.

Semnarea Acordului privind colaborarea în domeniul protecţiei şi dezvoltării durabile a bazinului rîului Nistru a fost posibilă după un șir de consultări și discuții la diferite nivele, unde a fost  remarcată importanţa rîului Nistru şi a resurselor naturale aferente acestuia pentru dezvoltarea social-economică a Moldovei și Ucrainei, călăuzindu-se de principiul utilizării raţionale şi echitabile a resurselor transfrontaliere de apă.

Acordul semnat la Roma  are o valabilitate de cinci ani și se prelungeşte în mod automat pentru următoarele perioade de cinci ani, dacă nici una dintre Părţile Contractante nu a notificat despre intenţia sa de a înceta valabilitatea acestuia.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus