Trimite e-mail | Printeaza
Diverse
26.11.2012

Ministerul Justiției propune introducerea răspunderii penale pentru îmbogățirea ilicită și confiscarea extinsă a averilor ce nu pot fi justificate

Ministerul Justiției a finalizat și expediat spre examinare instituțiilor avizate un amplu pachet de inițiative legislative ce privesc măsuri de prevenire și combatere a corupției, precum și proiectul unei noi Legi privind testarea integrității profesionale a actorilor din sistemul justiției. Astfel, proiectele în cauză vin să asigure aplicarea unuia dintre principalele obiective al Strategiei de Reformă în Sectorul Justiției, care vizează promovarea și implementarea principiului toleranței zero pentru manifestările de corupție.

În particular, urmează a fi aduse modificări importante la un întreg set de acte normative, cum ar Legea cu privire la statutul judecătorului, Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, Codul penal al Republicii Moldova, Legea privind aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf) și Legea cu privire la Procuratură.

Printre principalele inovații ale acestei inițiative legislative pot fi menționate stabilirea obligativității testării la poligraf a candidaților la funcția de judecător și procuror, includerea în Codul penal a unei noi norme care prevede confiscarea extinsă a averilor ce nu pot fi justificate, precum și introducerea unei noi componențe de infracțiune privind "îmbogățirea ilicită". În context, conform noilor prevederi, procurorul ar fi obligat să probeze că o anume persoană a fost implicată, într-un interval de timp, în săvârșirea unor infracțiuni, iar judecătorul poate dispune confiscarea bunurilor deținute de persoana condamnată, dacă ajunge la concluzia că valoarea acestora este disproporționată în raport cu veniturile sale legale. Este de menționat că autorii proiectului au luat în considerație faptul că măsura confiscării extinse este agreată și aplicată în majoritatea țărilor Uniunii Europene, remarcând cu titlu special experiența României unde, ca și în Republica Moldova, Constituția prezumă caracterul legal al averii dobândite, dar care în aprilie 2012 a reușit să introducă modificări similare celor propuse în Codul penal.

De asemenea, prin amendamentele propuse urmează a fi revizuite sancțiunile din Codul penal pentru infracțiunile de corupție, prin majorarea acestora, precum și stabilită interdicția de comunicare a judecătorului în afara procesului judiciar cu participanții la acest proces sau terțe persoane, în cazul în care e vorba de o problemă sau un probabil rezultat al aflat în examinarea acestui judecător.

Proiectele sunt disponibile și pot fi consultate pe site-ul Ministerului Justiției, la adresahttp://www.justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=192

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus