Trimite e-mail | Printeaza
Economie
08.11.2012

ANRE a constatat noi cheltuieli nejustificate de cca 71 de milioane de lei în cazul SRL „Moldovatransgaz”

ANRE a constatat noi cheltuieli nejustificate de cca 71 de milioane de lei în cazul SRL „Moldovatransgaz”

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a efectuat controlul unor aspecte din activitatea reglementată a SRL „Moldovatransgaz” privind achiziţiile de ţevi şi accesorii, din  perioada 2007- 10 luni 2011. În rezultat, s-a constatat că persoane cu funcţii de răspundere din cadrul întreprinderii au administrat inadecvat procesul achiziţiilor de bunuri – au selectat ineficient furnizorii, în condiţii de transparenţă limitată, în lipsa unei concurenţe reale, prin utilizarea unui şir de intermediari, inclusiv din zone off-shore, fapt care a generat în final cheltuieli suplimentare de cca 71 de milioane de lei.

Intermediarii atraşi de SRL „Moldovatransgaz” la procurarea ţevilor provin din Noua Zeelandă, Belize, Panama, Marea Britanie, Seychelles, SUA etc., toţi având conturi bancare în ţările baltice. Serviciile acestor intermediari au dus la majorarea preţurilor (prin multiple revânzări) de până la 3 ori. Mai mult, unii furnizori ai SRL „Moldovatransgaz” s-au dovedit a fi delincvenţi cu elemente de pseudoactivitate (fantome) şi au fost calificaţi ca atare de către Serviciul Fiscal al Republicii Moldova, iar suma tranzacțiilor efectuate de aceştia în perioada anilor 2007- 9 luni 2011 ajunge la 84,5 milioane de lei. Alţi furnizori, nerezidenţi, după efectuarea livrărilor către SRL „Moldovatransgaz”, au fost dizolvaţi administrativ de autorităţile statelor în care îşi desfăşurau activitatea, iar toate acestea indică asupra existenţei unor riscuri de utilizare neconformă a mijloacelor financiare şi/sau a unor costuri majorate.

În urma controlului s-a remarcat şi faptul că SRL „Moldovatransgaz” evită cu regularitate achiziţia ţevilor şi accesoriilor direct de la producători, motivând prin faptul că nu are acces direct, însă analiza informaţiei statistice a Serviciului Vamal relevă că alţi agenţi economici, rezidenţi ai Republicii Moldova, în aceeași perioadă, au făcut procurări directe de la aceiaşi producători. 
În scopul eliminării neajunsurilor depistate, Consiliul de administraţie al ANRE a decis, în şedinţa publică din 8 noiembrie 2012, să oblige conducerea SRL „Moldovatransgaz” ca în termen de o lună să elaboreze şi să prezinte un plan de acţiuni pentru înlăturarea neajunsurilor şi abaterilor menţionate în raport şi neadmiterea unor astfel de cazuri pe viitor. Cheltuielile ineficiente admise în cadrul achiziţiilor menţionate nu vor fi acceptate în cadrul aprobării tarifelor pentru gazele naturale, iar Hotărârea ANRE şi Raportul de control vor fi remise Procuraturii Generale pentru examinare după competenţă, iar Parlamentului şi Guvernului – pentru informare.

De notat că, în acest an, în procesul verificării de către ANRE a activităţii SRL „Moldovatransgaz” au fost depistate cheltuieli nejustificate în valoare totală de circa 240 de milioane de lei. Au fost emise patru hotărâri ale ANRE, care prevăd neincluderea acestor sume  la calcularea tarifului pentru gazele naturale, iar în baza primelor două hotărâri Procuratura Generală a intentat deja dosare penale. 

cuvinte-cheie:

Comentarii (1)

 

Sus