Trimite e-mail | Printeaza
Economie
10.10.2012

Serviciul Vamal propune schimbări radicale în sistemul actual de sancţionare pentru fraude vamale

Serviciul Vamal propune schimbări radicale în sistemul actual de sancţionare pentru fraude vamale

Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative care se referă la optimizarea sistemului de sancționare pentru fraude vamale. Astfel, sancțiunile pentru asemenea tip de încălcare vor fi excluse din Codul Penal, totodată vor fi înăsprite sancțiunile administrative față de cei care comit fraude vamale, contrabandă, etc. Directorul Serviciului Vamal, Tudor Balițchi, a precizat că statistică ultimilor trei ani arată că, din numărul total de pedepse aplicate de instanța de judecată 57 %  sînt amenzi, 20% - privațiune de libertate condiționat, iar în celelalte cazuri persoana nu a fost sancționată. Astfel, cea mai eficientă măsură de sancționare și prevenire este aplicarea sancțiunilor economice, majorarea amenzilor, confiscarea bunurilor și mijloacelor de transport.

Proiectul are ca scop implementarea noului sistem de sancţionare pentru fraude vamale şi presupune schimbare conceptului contrabandei de mărfuri.

Iniţiativa Serviciului Vamal are la bază analiza practicii judiciare care denotă că sistemul existent de combatere a fraudelor vamale necesită a fi reformat şi orientat spre noi concepte de sancţionare.

Dacă actualmente contrabanda, ca infracţiune stipulată în art. 248 Cod penal se pedepseşte penal cu amendă în mărime, putem spune „simbolică" (de la 150 la 300 unităţi convenţionale pentru persoane fizice şi în mărime de la 1000 la 3000 unităţi convenţionale pentru persoane juridice) sau cu închisoare de pînă la 2 ani, atunci conform Proiectului de lege, această fraudă vamală va fi sancţionată material, conform Codului vamal şi respectiv celui Contravenţional cu aplicare unor sancţiuni economice mult mai dure.

În mod practic, noul sistem de sancţionare propus de Serviciul Vamal instituie bariere vehemente în traficul ilicit de mărfuri şi oferă organului vamal pîrghii eficiente pentru a contracara fraudele vamale prin aplicarea imediată a amenzii de 100% din valoarea mărfurilor tăinuite de control vamal faţa de persoane juridice cu confiscarea obligatorie a mărfurilor şi  mijloacelor de transport, utilizate pentru comiterea fraudei, iar în cazul imposibilităţii, se va încasa contravaloarea acestora.

Urmare a înăspririi sancţiunilor, contrabanda cu mărfuri nu va mai fi atît de tentantă iar din punct de vedere economic va deveni nerentabilă.

Astfel, implementarea noului sistem va asigura ca sancţiunile aplicate de organul vamal vor fi proporţionale cu gravitatea încălcării. În acest caz, fraudele vamale, ce prejudiciază bugetul de stat, vor fi contracarate cu cea mai eficientă măsura - sancţiune economică, care va prevala faţa de orice alte tipuri de sancţiuni.  

Prin implementarea noilor principii de activitatea antifraudă, combaterea infracţiunilor transfrontaliere va avea un impact pozitiv şi asupra încasărilor în bugetul de stat, dat fiind caracterul preventiv al sancţiunilor va determina economia tenebră să revină în cadrul legal, să prevină săvârşirea de noi fraude şi, ca urmare, să contribuie la încasarea deplină a plăţilor vamale.

Impactul pozitiv prognozat asupra bugetului de stat a devenit deja simţitor în ţările precum Federaţia Rusă şi, cel mai recent exemplu, Ucraina unde conceptul similar a fost implementat începînd cu 1 iunie a.c.

Specificăm, că Proiectul de lege vizează doar traficului ilicit cu mărfuri (răspunderea penală se propune a fi păstrată pentru contrabanda substanţelor narcotice, psihotrope, cu efecte puternice, toxice, otrăvitoare, radioactive şi explozive, a armamentului şi muniţiilor, precum şi a valorilor culturale), creînd cadrul legal necesar pentru desfăşurarea eficientă a activităţii  antifraudă şi ca organul vamal să dispună de toate competenţe necesare pentru a  asigura ca:

Mărfurile introduse ilicit să fie confiscate imediat de către organul vamal.
Mijloacele de transport utilizate la săvârşirea contravenţiei să fie excluse din circuitul economic, iar în cazul imposibilităţii, să se încaseze contravaloarea acestora.

Se va exclude marja la determinarea mărimii amenzii pentru persoane juridice prin stabilirea amenzii fixe la nivel de 100 % din valoarea mărfurilor. Astfel, se vor elimina factorii care generează aplicarea arbitrară a sancţiunilor şi autorităţile vor fi lipsite de pîrghiile de influenţă asupra determinării mărimii amenzilor. În acest context, în mecanismul de aplicare a sancţiunilor va fi înlăturat factorul subiectiv şi se va asigura un nivel maxim de transparenţa.

Proiectul de lege va permite Serviciului Vamal să ajusteze cadrul instituţional, prin excluderea urmăririi penale pe segmentul contrabandei de mărfuri din componenţa sa. Va permite Serviciului Vamal să ajusteze cadrul instituţional, prin excluderea urmăririi penale pe segmentul contrabandei cu mărfuri din competenţa sa.

De specificat, ca prin iniţierea reformei subdiviziunii antifraudă şi delimitarea  competenţelor de urmărire penală, Serviciul Vamal demonstrează angajamentul său ferm în lupta împotriva traficului ilicit de mărfuri ca fenomen ce are o tentă economică şi, în modul corespunzător, trebuie să fie contracarat prin sancţiuni materiale.

În concluzie, remarcăm, că iniţiativa Serviciului Vamal, cu toate că este una conceptuală şi fundamentală, ea este dictată de provocările actuale, precum şi se încadrează în procesul de reformare a organelor de drept.

Potrivit Serviciului Vamal, analiza practicii judiciare pe cauzele de contrabandă, denotă că în perioada anilor 2009-2011 în majoritatea cazurilor persoanele învinuite sînt eliberate de răspunderea penală, fiind atraşi la răspundere cu stabilirea unei pedepse sub formă de amendă. Astfel, din totalitatea cauzelor penale examinate în instanţele de judecată pe parcursul anilor 2009-2011, în 56,56% de cazuri, persoanele au fost sancţionate cu amenzi, mărimea maximă a cărora a constituit doar 12 000 lei. Iar, în 20,2 %, de cazuri de învinuire a persoanelor, le-a fost aplicată pedeapsa cu închisoarea, însă în final acestea au fost eliberaţi condiţionat. Restul persoanelor au fost achitate. Această analiză se referă doar la cauzele penale examinate de instanţele în  judecată, însă în realitate există un număr mai mare de cauze care au fost încetate pînă la prezentarea în instanţa de judecată.

Astfel, din valoarea totală de 121, 8 milioane lei a mărfurilor care au constituit obiect al contrabandei pe parcursul anilor 2009-2011, au fost confiscate doar mărfuri în valoare de 17, 8 milioane lei.

cuvinte-cheie: Serviciului | vamal | Tudor | Balițchi

Comentarii (0)

 

Related news

Sus