Trimite e-mail | Printeaza
Economie
01.10.2012

BNM a adoptat planul strategic pentru anii 2013-2017

BNM a adoptat planul strategic pentru anii 2013-2017

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei a aprobat Planul strategic al BNM pentru anii 2013-2017. Acest plan a fost conceput pentru a asigura un nivel sporit de eficienţă, transparenţă şi performanţă a Băncii Naţionale a Moldovei, prin alinierea la cele mai bune practice internaţionale de asigurare a credibilităţii, de guvernanţă corporativă şi comunicare.

Implementarea planului strategic aprobat urmează să consolideze rolul BNM în societate pentru a servi cât mai bine interesele cetăţenilor Republicii Moldova.

Planul strategic a fost elaborat cu participarea tuturor subdiviziunilor BNM, fiind luate în considerare experienţa altor bănci centrale. Este un fapt important pentru conştientizarea de către fiecare angajat a aportului său în implementarea obiectivelor scontate şi evaluarea capacităţilor BNM, pentru a face faţă provocărilor.

Documentul strategic defineşte misiunea, viziunea, valorile şi domeniile principale de activitate ale BNM şi stabileşte obiectivele strategice ale instituţiei. Prevederile respective reflectă direcţiile de acţiune pe termen lung, bazate pe criteriul priorităţii şi utilizarea adecvată a resurselor, care vor conduce la sporirea eforturilor de contribuţie ale BNM la dezvoltarea economiei naţionale.

Astfel, BNM îşi propune să consolideze mecanismul de control al inflaţiei, să promoveze plăţile fără numerar, să alinieze cerinţele de supraveghere prudenţială a sectorului bancar la standardele internaţionale, să modernizeze sistemul informaţional, să mărească eficienţa activităţii operaţionale, precum şi alte activităţi menite de a spori credibilitatea Băncii Naţionale a Moldovei, informează Serviciul de presă al Băncii Naţionale a Moldovei.

Planul Strategic al Băncii Naţionale a Moldovei pentru anii 2013-2017

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus