Trimite e-mail | Printeaza
Social
26.09.2012

Cabinetului de Miniștri a aprobat legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013

Cabinetului de Miniștri a aprobat legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013

În cadrul ședinței Cabinetului de Miniștri a aprobat legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013. Acesta prevede venituri la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 la nivel de 10 miliarde 534 milioane lei, în creștere cu 7,2% în raport cu veniturile aprobate pentru anul 2012, iar cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat se propun la nivel de 10 miliarde 614 milioane lei, sau cu 8% creștere față de de suma cheltuielilor aprobate pentru anul 2012.

Ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Valentina Buliga a menționat că în proiectul bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 sînt prevăzute contribuții de asigurări sociale de stat în sumă de 7,9 miliarde lei, cu o creștere de 9,8% față de suma contribuțiilor aprobate pentru anul 2012. Această prognoză are la bază următoarele obiective: menținerea tarifului total al contribuției de asigurări sociale de stat în cuantum de 29%;  aplicarea tarifului contribuției de asigurări sociale de stat în proporție de 22% la fondul de remunerare a muncii a persoanelor angajate în baza contractului individual de muncă în sectorul agricol, din care 6% vor fi subvenționate de la bugetul de stat; calcularea contribuțiilor de asigurări sociale de stat de către angajator pentru asigurarea socială a angajaților din aviația civilă, ale căror locuri de muncă se încadrează în condiții speciale, conform tarifului de 33%; calcularea contribuțiilor pentru contribuabilii, ce activeazăpe cont propriu, prin aplicarea unei taxe fixe anuale, care în anul 2013 va constitui 5220 lei etc.

La estimarea cheltuielilor de asigurări sociale de stat pentru anul 2013 s-au aplicat următoarele măsuri: indexarea pensiilor de asigurări sociale cu 8,05%, care a fost calculată reieșind din prognoza creșterii indicelui preșurilor de consum mediu anual pe anul 2012 de 5,1% și creșterea salariului nominal mediu lunar de 11%. De asemenea, s-a ținut cont de indexarea indemnizațiilor de invaliditate ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale cu 8,05%; transferarea la finanțe din bugetul de stat a cheltuielilor pentru plata indemnizației unice la nașterea copilului, persoanelor asigurate, concomitent cu majorarea cuantumului cu 300 lei: pentru primul copil va constitui 2600 lei, pentru fiecare copil următor – 2900 lei, precum și modul de stabilire și plată a indemnizatiei pentru incapacitate temporară de muncă prin majorarea numărului de zile plătite din contul mijloacelor angajatorului pînă la 5 zile în anul 2013.

Suma transferurilor bugetului de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat pentru prestații de asistență socială este prevăzută în limita cheltuielilor pentru anul 2013, stabilită de către Ministerul Finanțelor.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus