Trimite e-mail | Printeaza
Politic
29.08.2012

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare urmează să finalizeze evaluarea pagubelor cauzate de seceta din acest an

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare urmează să finalizeze evaluarea pagubelor cauzate de seceta din acest an

Prim-ministrul Vlad Filat a  prezidat astăzi ședința Guvernului, informează un comunicat al Executivului. Vlad Filat a menționat că în perioada următoare ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare urmează să finalizeze evaluarea pagubelor cauzate de seceta din acest an, iar ulterior va avea loc o întrevedere cu partenerii internaționali.

"În cadrul întrevederii urmează să fie prezentată această evaluare și în urma discuțiilor să fie identificate măsurile ce urmează  a fi întreprinse de Guvern pentru a diminua consecințele secetei, iar agricultorii să se poată pregăti pentru viitorul an agricol", a spus Vlad Filat.
 
Un alt subiect abordat de Prim-ministrul Vlad Filat a vizat reforma din domeniul protecției sociale.

"Fiecare cetățean trebuie să-și cunoască drepturile care le are în urma modificării legislației. Au fost făcute multe speculații referitor la compensațiile nominative care au fost excluse, dar nu se vorbește despre faptul că cei mai mulți dintre beneficiari vor avea parte de alocații de stat sau au dreptul de a beneficia de ajutor social care este unul substanțial", a spus Vlad Filat.

Premierul a mai spus că trebuie să se vorbească și despre ajutorul alocat în perioada rece a anului. Numărul beneficiarilor de acest ajutor în acest an va fi mai mare comparativ cu  anii precedenți.

Cabinetul de Miniștri a aprobat proiectul de lege  pentru  modificarea şi completarea unor acte legislative. Conform acestora, se prevede instituirea răspunderii contravenționale pentru fapte precum încălcarea intenționată a modului de folosire a simbolurilor de stat, profanarea modului de folosire a simbolurilor naționale sau teritoriale, corporative a organelor centrale de specialitate precum și a forțelor armate.

Un alt proiect de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative a fost aprobat cu scopul de a executa obligațiile asumate prin ratificarea tratatelor internaționale împotriva torturii, precum și pentru înlăturarea deficiențelor constatate la nivel legislativ, prin redresarea situației în domeniul drepturilor omului și eradicarea torturii și altor pedepse sau tratamente inumane sau degradante.

În cadrul ședinței de astăzi a fost aprobat proiectul de lege pentru  modificarea  şi completarea Legii nr. 1456-XII din  25 mai 1993 cu privire  la activitatea farmaceutică.
   
Miniștrii au mai aprobat Avizul la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice. Modificările aprobate au scopul de a facilita procedura de achiziție publică prin transmiterea unor atribuții ale Agenției Achiziții Publice subdiviziunilor sale teritoriale.

Tot astăzi a fost aprobat proiectul de lege cu privire la ratificarea Acordului privind zona de comerţ liber, semnat la Sankt Petersburg la 18 octombrie 2011. Documentul prevede impunerea unui grad mai ridicat de transparență, prin includerea unor prevederi conforme acordurilor OMC, cît și în vederea facilitării comerțului regional și a dezvoltării economice a părților semnatare.

Guvernul a aprobat Avizul la proiectul de hotărîre a Parlamentului cu privire la aprobarea Regulamentului  privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale  pentru Reglementare în Energetică.

În cadrul ședinței de astăzi, Tudor Copaci, director al Agenţiei Proprietăţii Publice a fost împuternicit să semneze procesele verbale cu privirea la stabilirea statutului juridic al obiectelor recunoscute drept proprietate a unei părți și amplasate pe teritoriul altei părți, în baza Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Ucrainei  privind recunoașterea reciprocă a drepturilor și reglementarea raporturilor de proprietate. După o perioadă de aproape șase ani de stagnare partea ucraineană a înaintat pentru coordonare seturile de materiale ce se referă la recunoașterea a șase obiecte moldovenești amplasate pe teritoriul Ucrainei. În aceiași ordine de idei pentru a respecta prevederile mai multor tratate internaționale și pentru a spori încrederea dintre părți în procesul de recunoaștere a proprietăților amplasate pe teritoriul altor părți, Guvernul a decis să transmită din gestiunea Întreprinderii afiliate "Sanatoriul Sănătate", în gestiunea autorităților administrației publice din localitatea Sergheevka, clădirea unei foste grădinițe și a unui cămin.

În ședința de astăzi miniștrii au operat modificări şi completări în Hotărîrea Guvernului nr. 1311 din 12 decembrie 2005 cu privire la aprobarea nomenclatoarelor serviciilor cu plată prestate de către ministerul Culturii și instituții subordonate.

De asemenea, au fost făcute modificări şi completări în anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.57 din 31 ianuarie 2012. Pentru asigurarea rațională a utilizării mijloacelor disponibile în fond și respectarea principiului echității și egalității pentru obținerea subvențiilor  s-a decis să fie recepționate toate cererile pînă la 31 octombrie 2012, iar avizarea lor să aibă loc după întîi noiembrie. În bugetul de stat pentru anul 2012 au fost prevăzuți 400 de milioane de lei pentru subvenționarea agriculturii, iar pînă acum au fost depuse 3060 de dosare dintre care 319 au fost autorizate, suma acceptată fiind de 291 milioane lei.
   
Guvernul a decis reorganizarea unor întreprinderi de stat, astfel Î.S. "Registrul Animalelor" prin fuziunea cu alte două întreprinderi din subordinea ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare va forma Î.S. "Centrul Informațional agricol". Întreprinderea reorganizată, pe lîngă activitățile curente va avea și competențe de administrare a sistemelor informaționale din sectorul agroalimentar.

Cabinetul de Miniștri a aprobat astăzi Norma sanitar-veterinară  privind cerinţele  de sănătate la mişcarea animalelor de circ. Implementarea cerințelor stipulate în Norma sanitar-veterinară va asigura prevenirea cazurilor de introducere și răspîndire, prin intermediul animalelor de circ, a unor boli și agenți patogeni, care pot să pună în pericol sănătatea populației și a animalelor.

De asemenea, astăzi a fost aprobat proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25 februarie 1998, dar și în anexele nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.851 din 21 decembrie 2009.

Miniștrii au mai aprobat listele candidaților la acordarea Bursei Președintelui Republicii Moldova și listele celor care vor beneficia de burse de merit pentru anul de studii 2012-2013.

Guvernul a aprobat Regulamentul privind administrarea conținutului portalului guvernamental unic al serviciilor publice și integrarea în portal a serviciilor publice electronice, precum și Programul privind Cadrul de interoperabilitate, informează un comunicat al Guvernului.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus