Trimite e-mail | Printeaza
Economie
29.08.2012

Guvernul Republicii Moldova a aprobat ratificarea Acordului privind zona de comerţ liber în cadrul CSI

Guvernul Republicii Moldova a aprobat ratificarea Acordului privind zona de comerţ liber în cadrul CSI

Guvernul Republicii Moldova a aprobat miercuri, 29 august 2012,  ratificarea Acordului privind zona de comerț liber în cadrul CSI, negocierea  căruia a fost purtată pe parcursul ultimilor doi ani şi care include în sine prevederile tuturor Acordurilor bilateral existente în cadrul Comunităţii Statelor Independente.

Negocierile asupra Acordului menționat s-au axat în perspectiva dezvoltării unor relații economice armonioase între ţări, prin asigurarea condiţiilor corecte pentru desfăşurarea unei concurenţe loiale în comerţ, contribuind astfel la eliminarea barierelor în calea comerţului în sensul extinderii schimburilor comerciale, precum şi crearea condiţiilor pentru continuarea atragerii investiţiilor.

Potrivit Ministerului Economiei, textul Acordului conţine prevederi similare cu celelalte acorduri de acest gen încheiate de Republica Moldova în cadrul CEFTA, adaptat la specificul relaţiilor comerciale din cadrul CSI. Mai mult ca atît, în procesul de negociere a Acordului în cauză s-au respectat prevederile în materie ale Acordului General pentru Tarife şi Comerţ 1994 (GATT 1994) şi ale Acordului privind constituirea Organizaţiei Mondiale a Comerţului.

Acordul în cauză nu contravine politicii externe şi interne promovate de Republica Moldova, şi nici angajamentelor internaţionale asumate de către aceasta.
Noua redacţie a Acordului privind zona de comerț în cadrul CSI presupune facilitarea comerţului regional prin îmbunătăţirea relațiilor comerciale între statele semnatare.

Prezentul Acord corespunde tuturor exigenţelor tratatelor internaţionale şi nu vine în contradicţie cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Aplicarea prevederilor Acordului nu presupune întreprinderea unor măsuri organizatorice, cum ar fi înfiinţarea unor structuri noi sau abilitarea unor instituţii cu împuterniciri noi.

Aplicarea Acordului în cauză nu necesită cheltuieli financiare suplimentare, cu condiţia respectării stricte de către Părţi  a prevederilor acestuia.
Prezentul Acord intră în vigoare după 30 zile de la data primirii de către depozitar a notificări referitor la îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea acestuia în vigoare.

Notă: Volumul schimburilor comerciale între Republica Moldova și țările CSI în anul 2010 a consemnat o valoare de 1881 mil. dolari SUA înregistrând o creştere de 15,4% în raport cu anul 2009. Ponderea comerţului cu acestea a constituit 34,6 % din totalul comerţului exterior al Republicii Moldova în anul 2010 (35,7% în anul 2009).
 
Textul Acordului poate fi găsit integral la următoarea adresă http://www.mec.gov.md/acordul-privind-zona-de-comert-liber-din-cadrul-csi/

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus