Trimite e-mail | Printeaza
Economie
20.07.2012

Ministerul Economiei: Acuzaţiile aduse autorităţilor despre lobarea intereselor unui producător de zahăr sunt subiective şi nejustificate

Ministerul Economiei: Acuzaţiile aduse autorităţilor despre lobarea intereselor unui producător de zahăr sunt subiective şi nejustificate

Practica eliberării autorizațiilor pentru importul anumitor tipuri de zahăr este aplicată în Republica Moldova începând cu anul 2009, în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr.134. Conform acesteia, de importul în regim preferenţial al unor tipuri de zahăr, fără achitarea taxelor vamale, poate beneficia orice persoană indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, care desfăşoară activităţi de import al zahărului şi produselor zaharoase originare din ţările-nemembre ale O.M.C., cu care Republica Moldova are semnate acorduri de comerţ liber.

Singura restricţie ce se impune este limitarea cantităţilor oferite până la 10% din cota stabilită pentru fiecare tranzacţie de import. Această restricţie nu permite monopolizarea de către un singur agent economic al importului în regim preferenţial a cantităților autorizate. În acest context, acuzațiile aduse în presă autorităților despre lobarea intereselor unui producător de zahăr sunt subiective și nejustificate.

În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.134, cantităţile de zahăr şi perioada importului în regim preferenţial sunt stabilite, trimestrial, de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, în comun cu Uniunea Producătorilor de Zahăr din Republica Moldova, reieşind din volumul de producţie al întreprinderilor autohtone, consumul pieţei interne şi potenţialul de export.

Astfel, pentru perioada iulie-septembrie 2012, instituţia de ramură, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, a constatat necesitatea importului a cel mult 15 000 tone de zahăr. Estimările respective s-au făcut în baza datelor prezentate de Uniunea Producătorilor de Zahăr, instituţie ce reprezintă interesele tuturor producătorilor de zahăr din Moldova.
Retrospectiva aplicării Hotărârii Guvernului nr.134, ne arată dinamica utilizării importului preferențial începând cu anul 2009. Astfel, în pentru perioada 1 februarie 2009 – 1 septembrie 2010 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare a stabilit cantitatea de 16 300 tone de zahăr ce a putut fi importată în regim preferenţial, aceasta a fost valorificată în proporţie de 57%, de circa 20 companii moldovenești. Pentru perioada 1 august 2011 – 1 octombrie 2011 au fost autorizate 9 500 tone iar pentru perioada 1 iulie 2012 – 1 octombrie 2012 – respectiv 15 000 tone.

Drept urmare, constatăm faptul că autorizarea importului în regim preferenţial a unei anumite cantităţi de zahăr este deja o practică stabilită. Pe parcursul celor 3 ani de implementare a practicii în cauză, aceasta s-a dovedit a fi convenabilă atât producătorilor cât şi consumatorilor industriali al acestui produs, care pot efectua importuri de zahăr și produse zaharoase în baza contractelor directe cu întreprinderile de peste hotare.

Totodată, Ministerul Economiei informează că importul de zahăr în Republica Moldova în afara regimului preferențial, cu achitarea integrală a taxelor vamale, nu este restricţionat şi drept urmare, în caz de necesitate, această operaţiune poate fi efectuată de toate persoanele, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, care efectuează activităţi de import al zahărului şi produselor zaharoase.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus