Trimite e-mail | Printeaza
Economie
10.07.2012

Mediul de afaceri a prezentat soluţii cu privire la politica şi administrarea fiscală

Mediul de afaceri a prezentat soluţii cu privire la politica şi administrarea fiscală

Membrii şi susţinătorii Agendei Naţionale de Business au discutat o serie de propuneri privind îmbunătăţirea politicilor administrării fiscale şi vamale. Reprezentanţii mediului de afaceri au prezentat problemele existente la acest capitol şi au propus soluţii pentru remedierea climatului de afaceri. La eveniment au participat reprezentanţi ai Guvernului care au luat act de propunerile ANB.

„Avem o mare discrepanţă între politicile publice, oficiale şi cele reale. Aceste discrepanţe îi afectează pe reprezentanţii mediului de afaceri, actori care contribuie nemijlocit la crearea bugetului naţional”, a precizat Tatiana Lariuşin, coordonatorul ANB.

Tatiana Grinic, Coordonatorul Grupului de lucru ANB pentru politica şi administrarea fiscală şi vamală, autorul studiului, a prezentat tezele de discuţie cu privire la politica şi administrarea fiscală şi vamală. „Aici sunt adunate problemele cu care se confruntă mediul de afaceri şi vrem să atragem atenţia asupra faptului că vocea noastră nu este auzită, iar propunerile noastre prezentate autorităţilor încă în noiembrie 2011, nu au fost luate în calcul”, a explicat Tatiana Grinic.

În privința politicii fiscale a statului, mediul de business pune accentul pe următoarele probleme:

- Calitatea scăzută a actelor legislative și normative care determină politica fiscală a statului;

 Politica fiscală existentă este îndreptată în fond doar înspre îndeplinirea unei singure sarcini – completarea veniturilor bugetului și este foarte slab orientată spre dezvoltarea durabilă a economiei, a sectoarelor și activităților prioritare, a unor zone specifice și a micului business;

- Sistemul nerațional de aplicare a amenzilor pentru încălcările fiscale și calitatea joasă a normelor care reglementează tipurile încălcărilor fiscale;

În privinţa administrării fiscale business-ul atrage atenţia asupra următoarelor probleme:

-         Neconcordanța dintre normele fiscale, imperfecțiunea lor, aplicarea normelor actelor subordonate legilor în locul aplicării normelor Codului Fiscal (scrisori ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Hotărâri ale Guvernului, Ordine ale Ministrului Finanțelor ș.a.);

-         Lipsă răspunderii în fața legii a funcţionarilor care exercită o administrare fiscală proastă;

În ceea ce privește politica vamală, principalele probleme sunt legate de:

-         Netransparența modului de selectare a metodei de determinare a bazei impozitării vamale (valoarea în vamă);

-         Proceduri vamale complicate și numărul mare de documente ce trebuie prezentate, care deseori se repetă și se dublează;

Se propun următoarele soluții:

- Limitarea intervenţiei statului în procesele şi deciziile de afaceri, prin intermediul actelor normative subordonate legilor care au fost adoptate pentru asigurarea executării Codului Fiscal, dar care interpretează restrictiv, extind sau distorsionează normele Codului Fiscal, precum şi prin intermediul actelor care interpretează prevederile Codului Fiscal, sau care instituie bariere suplimentare, proceduri şi limitări care măresc baza impozabilă, sumele impozitelor şi cuantumul scutirilor fiscale;

- Efectuarea unei analize şi expertize complete a Codului Fiscal, a altor legi, acte normative subordonate legilor, emise de Guvern, Ministerul Finanţelor, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Serviciul Vamal, alte Ministere şi a acte emise de administraţia publică locală  în vederea stabilirii corespunderii acestora cu prevederile Codului Fiscal

- Introducere răspunderii (materiale şi alte forme de răspundere) funcţionarilor şi organelor fiscale, care emit decizii administrative ce încalcă, restrâng sau extind acţiunea normelor Codului Fiscal;

- Schimbarea priorităţilor politicii fiscale existente: de la orientarea ei principală pe sarcina fiscală, spre armonizarea eforturilor pentru  a asigura colectarea benevolă a veniturilor în buget și contribuţia la dezvoltarea durabilă a economiei, a sectoarelor și a tipurilor de activitate prioritare, a regiunilor  şi a businessului mic;

Agenda Naţională de Business reprezintă o platformă comună a 32 de asociaţii de business şi Camere de Comerţ şi Industrie, menită sa asigure facilitarea dialogului dintre sectorul privat si autorităţile statului şi să consolideze capacitatea asociaţiilor de afaceri în formularea politicilor de dezvoltare a unui mediu de afaceri atractiv şi competitiv.

Mai multe probleme şi soluţii găsiţi pe pagina web:

http://viitorul.org/doc.php?l=ro&idc=294&id=3977&t=/STUDII-IDIS/Economie/Teze-de-discutie-cu-privire-la-politica-si-administrarea-fiscala

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus