Trimite e-mail | Printeaza
Economie
02.07.2012

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a aprobat Instrucţiunea privind modul de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a aprobat Instrucţiunea privind modul de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat aduce la cunoştinţa agenţilor economici despre aprobarea Instrucţiunii privind modul de înregistrare a facturilor fiscale în registrul general electronic al facturilor fiscale. Subiecţii care au obligaţia de a înregistra în Registru facturile fiscale eliberate sînt:

Începînd cu 1 iulie 2012 - subiecţii impunerii cu TVA, care sînt deserviţi de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, de Inspectoratul fiscal de stat pe municipiul Chişinău, de Inspectoratul fiscal de stat pe municipiul Bălţi şi de Direcţia administrării fiscale Comrat din cadrul Inspectoratului fiscal de stat pe unitatea teritorială autonomă Găgăuzia, care prezintă (eliberează) factură fiscală pentru livrarea impozabilă, în care totalul valorii impozabile depăşeşte suma de 100 000 lei;

Începînd cu 1 ianuarie 2013 - toţi subiecţii impunerii cu TVA, care prezintă (eliberează) factură fiscală pentru livrarea impozabilă, în care totalul valorii impozabile depăşeşte suma de 50 000 lei;

Începînd cu 1 ianuarie 2014 - toţi subiecţii impunerii cu TVA, care prezintă (eliberează) factură fiscală pentru livrarea impozabilă, în care totalul valorii impozabile depăşeşte suma de 10 000 lei.

Subiecţii impunerii cu TVA care nu întrunesc condiţiile enumerate în lit.a), b) şi c) nu sînt obligaţi să înregistreze facturile fiscale în Registru.

Înregistrarea facturilor fiscale în Registru de către furnizori, precum şi verificarea  de către cumpărători a faptului corespunderii datelor din factura fiscală eliberată de furnizor cu datele din Registru, se efectuează prin intermediul intrării autorizate în „Biroul virtual al contribuabilului”, în rubrica „Registrul general electronic al facturilor fiscale”, accesînd portalul www.servicii.fisc.md.

Accesul la Registru, înregistrarea facturilor fiscale în acesta de către furnizori, precum şi verificarea de către cumpărători a faptului corespunderii datelor din factura fiscală eliberată de furnizor cu datele din Registru, se asigură gratuit.

    Ordinul respectiv privind aprobarea Instrucţiunii privind modul de înregistrare a facturilor fiscale în registrul general electronic al facturilor fiscale poate fi accesat la compartimentele: Legislaţia fiscală/Acte normative/Ordineşi Sfera business/Persoane juridice şi fizice/TVA.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus