Trimite e-mail | Printeaza
Economie
17.05.2012

Vlad Filat a avut astăzi o întrevedere cu şeful misiunii FMI pentru Republica Moldova Nikolay Gueorguiev

Vlad Filat a avut astăzi o întrevedere cu şeful misiunii FMI pentru Republica Moldova Nikolay Gueorguiev

Prim-ministrul Vlad Filat a avut astăzi o întrevedere cu şeful misiunii FMI pentru Republica Moldova Nikolay Gueorguiev, după care cei doi oficiali au susţinut o conferinţă de presă. Întrevederea şi conferinţa de presă au vizat rezultatele misiunii Fondului Monetar Internaţional (FMI), care s-a încheiat astăzi, pe marginea consultărilor prevăzute de articolul 4 al Statutului FMI, precum şi în cadrul celei de-a V-a revizuiri a Programului de asistenţă pentru ţara noastră, finanţat în baza Mecanismului Extins de Creditare / Mecanismului de Finanţare Extinsă (ECF / EFF).

Prim-ministrul a declarat, în cadrul conferinţei de presă, că principala concluzie la care au ajuns autorităţile Republicii Moldova şi reprezentanţii FMI, în urma evaluării procesului de implementare a Memorandumului dintre Guvern şi FMI, este că implementarea se realizează, în linii mari, în parametrii conveniţi, chiar dacă există şi unele obstacole.

„După creşterea cu cca 14 la sută, în perioada 2010-2011, economia trece printr-o perioadă mai lentă în 2012, fiind influenţată  de situaţia care se înregistrează în regiune. Astfel, în primul trimestru, s-a încetinit semnificativ ritmul de creştere al comerţului interior şi exterior, s-a înregistrat o scădere în ceea ce ţine de volumul producţiei industriale, dar şi a ritmului de creştere a remitenţelor”, a precizat Prim-ministrul.

Premierul a mai spus că analizele arată că, dacă mediul extern nu se va deteriora în continuare, creşterea economică va continua şi stabilitatea macroeconomică va rămîne intactă, datorită politicii fiscale şi a măsurilor de consolidare a creşterii economice pe care le-a realizat Guvernul în ultimii ani, inclusiv în cadrul implementării Memorandumului cu FMI.

„Restanţele care mai există la moment la acest capitol le vom elimina prin măsuri corespunzătoare. La concret, vom revizui bugetul pentru anul 2012 în vederea adoptării unui pachet de măsuri de consolidare a veniturilor şi anulare a angajamentelor de cheltuieli nebugetate iniţial, pentru a asigura conformarea cu plafonul revizuit al deficitului bugetar de 1,2 procente din PIB în 2012. În acelaşi timp, vom asigura adoptarea modificărilor la legislaţie ce ţin de reforma cadrului de restructurare a datoriilor. Aceste măsuri, precum şi implementarea în continuare a reformelor în celelalte domenii reflectate în Memorandum, vor contribui la atingerea obiectivelor noastre mai largi de politici, legate de sporirea bunăstării populaţiei şi reducerea sărăciei, prin menţinerea stabilităţii macroeconomice şi promovarea creşterii economice durabile”, a spus Prim-ministrul.

Potrivit Premierului, acţiunile Guvernului ce ţin de politici se vor axa pe ducerea la bun sfîrşit a ajustării bugetar-fiscale, menţinerea unei inflaţii joase şi stabile, consolidarea stabilităţii financiare, sporirea transparenţei sistemului bancar, fortificarea cadrului de soluţionare a datoriilor şi de planificare a acţiunilor în caz de evenimente excepţionale, precum şi promovarea reformelor structurale în învăţămînt, în domeniul ocrotirii sănătăţii, în sectorul energetic, în domeniul privatizării, îmbunătăţind, în acelaşi timp, climatul de afaceri.

Prim-ministrul a specificat că obiectivele de bază pentru următoarea perioadă vizează asigurarea unei creşteri economice de 3%, menţinerea deficitului bugetar la nivel de 1,2% şi a inflaţiei la nivel de 5%.

În acelaşi timp, Premierul a făcut unele precizări referitor la masurile care urmează a fi aplicate în vederea perfecţionării sistemului de administrare în agricultură. Astfel, fiind aplicată cota TVA de 20% în acest domeniu, începînd cu anul viitor, producătorii agricoli, urmează să primească restituiri de 12 la sută, ceea ce înseamnă menţinerea cotei de-facto la nivel de 8%.

Premierul a mai comunicat, că în cadrul discuţiilor s-a convenit asupra asigurării continuităţii parteneriatului dintre Republica Moldova şi FMI prin elaborarea unui nou program de colaborare, dat fiind faptul că actualul expiră la finele anului curent. Vlad Filat a precizat că subiectul dat va fi discutat în timpul viitoarei misiuni a FMI la Chişinău, care va fi şi ultima în cadrul actualului Program de colaborare. 

La rîndul său, conducătorul misiunii FMI, Nikolay Gueorguiev a apreciat caracterul constructiv al consultărilor purtate cu instituţiile Republicii Moldova, menţionînd că s-a ajuns la un echilibru privind necesităţile de reformă pe termen scurt şi perspectivele pe termen mediu privind politicile financiare.

„Misiunea FMI şi autorităţile Republicii Moldova au ajuns la un acord la nivel de personal în cadrul celei de-a V-a revizuiri a programului finanţat în baza Mecanismului Extins de Creditare / Mecanismului de Finanţare Extinsă.  Acest acord se preconizează a fi aprobat de către conducerea FMI şi Consiliul de Directori Executivi. Finalizarea revizuirii a cincia a programului va permite Moldovei să primească 50 milioane de DST (circa 77 milioane de dolari S.U.A.), pentru a-şi consolida rezervele valutare”, a declarat Nikolay Gueorguiev.

Şeful misiunii FMI a estimat că în condiţiile unei activităţi slabe în UE, parţial compensate de creşterea viguroasă în CSI, se preconizează că creşterea reală a PIB-ului va atinge 3 la sută în 2012, înainte de a-şi reveni anul viitor, pe cînd stabilitatea macroeconomică nu va avea de suferit.

„Inflaţia a scăzut şi se aşteaptă să rămână la un nivel mic, în limitele ţintite de Banca Naţională a Moldovei (BNM). Cursul valutar real efectiv pare să fie moderat supra-apreciat, iar deficitul contului curent rămîne a fi ridicat, de circa 12 la sută din PIB, dar trebuie să se ajusteze treptat, pe măsură ce reformele structurale vor începe să aducă roade”, a precizat oficialul.

Nikolay Gueorguiev a menţionat că obiectivul cheie al politicii bugetar-fiscale este finalizarea procesului de consolidare bugetar-fiscală pe parcursul anului curent, prin limitarea deficitului bugetar la 1,2 la sută din PIB în anul 2012 – în corespundere cu resursele financiare existente – şi asigurarea durabilităţii bugetar-fiscale în viitor. În acest context, şeful misiunii FMI a salutat angajamentul autorităţilor RM de a elimina lacunele ce ţin de taxa pe valoare adăugată (TVA) şi regimul de înmatriculare a vehiculelor importate, de a alinia bugetului Municipiului Chişinău la obiectivele bugetar-fiscale mai complexe, de a perfecţiona administrarea fiscală şi vamală şi de a elimina arieratele pe cheltuielile guvernului general.

„Aceste măsuri, combinate cu adoptarea în timp util şi implementarea cadrului bugetar pe termen mediu pentru anii 2013-2015, vor asigura durabilitatea bugetar-fiscală şi independenţa faţă de finanţarea externă excepţională”, a spus Nikolay Gueorguiev.

Potrivit evaluării FMI, politica monetară promovată de BNM la moment este adecvată în contextul nivelului stabil al inflaţiei şi activităţii economice moderate, precum şi ţinînd cont de necesitatea evaluării impactului recentei relaxări semnificative a politicii, care încă se propagă prin sistemul financiar. Totodată, deficitul mare al contului curent, datoria externă în creştere şi finanţarea externă în scădere impun necesitatea majorării rezervelor internaţionale ale BNM în perioadele existenţei ofertei excesive de valută, în conformitate cu cadrul de ţintire al inflaţiei.

De asemenea, Nikolay Gueorguiev a opinat că sectorul financiar a rămas, în general, puternic, dar sînt necesare acţiuni hotărâte pentru a soluţiona situaţia îngrijorătoare legată de “Banca de Economii”, în care statul deţine cota majoritară de acţiuni. În acest context, oficialul a salutat planurile autorităţilor de a continua monitorizarea riguroasă a băncii, de a îmbunătăţi coordonarea dintre organele de reglementare a sectorului financiar, de a asigura realizarea oportună a măsurilor de remediere şi de a consolida managementul băncii.

În cadrul misiunii au fost discutate, de asemenea, reformele specifice pentru sporirea eficienţei sectorului public şi stabilităţii sectorului energetic şi pentru îmbunătăţirea mediului de afaceri. Implementarea acestor reforme va stimula investiţiile străine directe, fapt ce va duce la dezvoltarea potenţialului economic al ţării, reducerea şomajului şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, informează Serviciul de presă al Executivului.

cuvinte-cheie: Vlad | Filat | FMI | Nikolay | Gueorguiev

Comentarii (0)

 

Related news

Sus