Trimite e-mail | Printeaza
Politic
15.05.2012

Raport al Comisiei Europene: Republica Moldova a înregistrat în 2011 progrese limitate în lupta împotriva corupţiei

Raport al Comisiei Europene: Republica Moldova a înregistrat în 2011 progrese limitate în lupta împotriva corupţiei

Republica Moldova a înregistrat progrese limitate în 2011 în lupta împotriva corupţiei şi trebuie să accelereze eforturile pentru implementarea strategiilor de reformă în justiţie, relevă un raport al Comisiei Europene, care notează în acelaşi timp că autorităţile de la Chişinău au făcut progrese importante în aproape toate zonele Planului de acţiune convenit cu Bruxelles.

Negocierile privind viitorul Acord de Asociere UE-Republica Moldova au continuat într-un ritm bun, iar UE a fost de acord în decembrie să lanseze negocierile pentru stabilirea unei Zone de liber schimb aprofundat şi comprehensiv ca parte a negocierilor privind Acordul de asociere, se arată în raportul făcut public marţi de Comisia Europeană, în cadrul evaluării Politicii de Vecinătate a UE.

În ciuda unor întârzieri în adoptarea unor legi importante şi a unui număr considerabil de probleme în procesul de implementare, Republica Moldova a înregistrat progrese importante în aproape toate zonele Planului de acţiune, consideră Comisia Europeană, care transmite Chişinăului şi o serie de recomandări pentru 2012.

Comisia Europeană invită Republica Moldova să accelereze eforturile pentru implementarea strategiilor de reformă în justiţie şi în domeniul aplicării legii, cu o atenţie specială pentru protejarea drepturilor omului şi nevoia urgentă de diminuare a corupţiei. În plus, Chişinăul trebuie să finalizeze anchetele şi acţiunile judiciare în legătură cu evenimentele din aprilie 2009.

Bruxellesul invită de asemenea Republica Moldova să se angajeze pro-activ într-un dialog pragmatic cu Tiraspolul în vederea stabilirii de mecanisme de construire a încrederii şi a realizării de progrese tangibile spre o rezolvare comprehensivă a conflictului transnistrean.

Chişinăul trebuie de asemenea să intensifice reforma în administraţia publică, concentrându-se inclusiv pe aplicarea legilor privind transparenţa şi accesul la informaţii.

CE invită de asemenea autorităţile moldovene să accelereze procesul de privatizare, în special în ceea ce priveşte marile companii de stat din telecomunicaţii, transport, energie şi sectoarele financiare.

Republica Moldova trebuie de asemenea să continue reformele pe termen lung începute în domeniile asistenţei sociale, sănătăţii şi educaţiei, să faciliteze dialogul social, să întărească monitorizarea şi aplicarea standardelor în muncă şi să intensifice armonizarea cu standardele Organizaţiei Internaţionale a Muncii.

Raportul cere de asemenea reforme în adaptarea la aquis-ul UE în comerţ şi zonele legate de comerţ, pe baza recomandărilor identificate în pregătirile pentru stabilirea unei Zone de liber schimb aprofundat şi comprehensiv. Chişinăul este totodată invitat să continue reforma în sectorul energetic, inclusiv prin întărirea Agenţiei pentru eficienţă energetică şi implementarea strategiei privind eficienţa energetică.

Autorităţile moldoneve trebuie de asemenea să întărească legislaţia privind concurenţa şi ajutoarele de stat, să finalizeze ultimii paşi ai primei faze a Planului de Acţiune UE-R.Moldova privind liberalizarea regimului de vize şi să intensifice reforma în sectorul aviaţiei.

În domeniul dialogului şi reformei politice, R. Moldova a continuat să înregistreze progrese pe calea conformării la principiile democratice şi statul de drept, se mai arată în raport, care atrage însă atenţia că în 2011 criza politică din jurul alegerii unui nou preşedinte a continuat şi a ameninţat sustenabilitatea procesului de reformă.

În plus, mai arată CE, practica judiciară nu a ţinut pasul cu recentele îmbunătăţiri legislative, deciziile instanţelor continuând să facă mai degrabă referire la Codul Civil decât la noua legislaţie privind libertatea de exprimare.

În lupta împotriva corupţiei nu au fost observate decât progrese limitate, în ciuda adoptării Strategiei Naţionale de Securitate şi a strategiei naţionale anticorupţie în luna iulie, subliniază Bruxellesul.

În 2011, economia R. Moldova a cunoscut o recuperare rapidă - creşterea PIB fiind 6,4% -, iar stabilitatea macroeconomică a fost menţinută. Economia a fost sprijinită de o înţelegere cu Fondul Monetar Internaţional şi de asistenţa excepţională din partea donatorilor, inclusiv un grant de asistenţă macrofinanciară din partea UE în valoare de 90 de milioane de euro.

Rata medie a inflaţiei în 2011 a fost de 7,6%, comparativ cu 7,4% în 2010. Procesul de consolidare fiscală a continuat în 2011, deficitul bugetar fiind de 2,4% din PIB, se mai specifică în raport.

Rata şomajului în 2011 a scăzut la 6,6%, de la 7,4% în 2010, datorită creării de locuri de muncă în industrie şi agricultură. Guvernul a aprobat un Plan naţional de acţiune pentru locuri de muncă în februarie, în timp ce în iunie a fost lansat un plan de acţiune pentru combaterea muncii ilegale.

Totuşi, Republica Moldova trebuie să întărească substanţial monitorizarea şi aplicarea standardelor în muncă, precum şi dialogul social, atrage atenţia Bruxellesul.

În 2011, volumul comerţului bilateral între UE şi Republica Moldova a crescut cu 27,9%. Chişinăul a făcut progrese semnificative în reducerea barierelor tehnice în calea comerţului şi pentru îmbunătăţirea mediului de afaceri, dar şi paşi pentru adoptarea standardelor sanitare şi fitosanitare ale UE, inclusiv prin adoptarea unei strategii privind siguranţa alimentară, arată CE, scrie Agerpres.

cuvinte-cheie: Comisia | europeana | raport

Comentarii (0)

 

Related news

Sus