Trimite e-mail | Printeaza
IT
29.03.2012

La 1 aprilie 2012, R. Moldova trece la planul de numerotare de tip „închis” pentru abonaţii de telefonie fixă

La 1 aprilie 2012, R. Moldova trece la planul de numerotare de tip „închis” pentru abonaţii de telefonie fixă

La 1 aprilie 2012, R. Moldova va trece la planul de numerotare de tip „închis” care stabileşte un nou format de apelare a numerelor de telefonie fixă. Acesta prevede că utilizatorii telefoanelor fixe vor apela numerele de abonat pentru telefonia fixă din localitatea sa şi/sau din alte zone geografice ale R. Moldova (municipii, raioane) prin formarea a 9 cifre (prefixul naţional „0” + codul zonei geografice + numărul de abonat) şi nu prin formarea a 5 sau 6 cifre precum au făcut-o până în prezent. Despre aceasta a comunicat, în cadrul briefingului de astăzi, Sergiu Sîtnic, directorul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI).

Noul format de apelare a numerelor telefonice este numit în limbaj tehnic de tip „închis”, iar formatul vechi – de tip „deschis”. La formatul „închis” de apelare a numerelor au trecut mai multe ţări ale Uniunii Europene, printre care Belgia, Italia, România, Letonia, Estonia etc. Trecerea R. Moldova la acest format este stipulată de noile prevederi ale Planului Naţional de Numerotare (PNN) elaborate de ANRCETI şi aprobate de Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (MTIC) prin ordinul său nr.93 din 25.11.2011. Documentul prevede, de asemenea, alocarea resurselor de numerotare din şirul de numere „3” pentru furnizarea serviciilor de telefonie fixă.

Potrivit lui Sergiu Sîtnic, în scopul aplicării noilor prevederi ale PNN şi sincronizării acţiunilor întreprinse de furnizorii de telefonie fixă în vederea implementării formatului „închis” de apelare a numerelor din şirul „2” de numere, ANRCETI a aprobat, la începutul anului curent, un plan de acţiuni în acest sens. Planul prevede efectuarea de către furnizori a modificărilor tehnice la centralele telefonice, testarea acestora şi lansarea la data susmenţionată a noului format de apelare a numerelor, precum şi desfăşurarea unei campanii de informare a abonaţilor despre schimbarea modalităţii de apelare a numerelor. Săptămâna curentă, furnizorii de reţele şi servicii publice de telefonie fixă au raportat Agenţiei despre modificările efectuate la centralele telefonice, rezultatele pozitive ale testărilor şi disponibilitatea lor de a pune în aplicare la data planificată noul format de apelare a numerelor.

Formatul „închis” de apelare a numerelor de abonat pentru telefonia fixă este similar formatului de 9 cifre, care se utilizează în prezent pentru apelarea numerelor de telefonie mobilă. Spre exemplu, chişinăuienii, pentru apelarea numerelor de telefonie fixă cu destinaţia Chişinău, vor forma „0+22+numărul de abonat din 6 cifre”, iar locuitorii din raioanele Cahul sau Briceni, pentru apelarea numerelor din localitatea sa şi alte localităţii din aceste raioane vor forma „0+299+numărul de abonat din 5 cifre” sau, respectiv, „0+247+numărul de abonat din 5 cifre”.

Schimbarea formatului de apelare a numerelor a fost cauzată de deficitul de resurse de numerotare libere care se atribuie în prezent din şirul de numere „2”, deficit provocat de creşterea sporită a cererii de resurse noi, în special din partea furnizorilor alternativi care oferă, în temei, servicii triple - play (Internet, TV şi telefonie). În 2011, acestora le-au fost atribuite numai pentru municipiile Chişinău şi Bălţi circa 40 mii de numere. Analiza cererilor parvenite la ANRCETI arată că cererea sporită de resurse de numerotare se va menţine şi în anii următori.

Întrucât resursele de numerotare din şirul de numere „2” prevăzute spre atribuire furnizorilor alternativi de telefonie fixă sunt pe cale de epuizare, factor ce poate periclita dezvoltarea acestei pieţe, a apărut necesitatea deschiderii pentru atribuire a numerelor din şirul de numere „3”. Sîtnic a relatat că problema depăşirii deficitului de resurse de numerotare a fost discutată la multiple şedinţe organizate de MTIC şi ANRCETI, cu participarea furnizorilor de reţele şi servicii de telefonie fixă, subliniind că aceştia au susţinut propunerea de a deschide spre atribuire resursele din şirul de numere „3” şi a aplica formatul „închis” de apelare a numerelor de abonat pentru telefonia fixă.

Sîtnic a mai spus că planul de acţiuni aprobat de ANRCETI stabileşte şi o perioadă de tranziţie de trei luni – de la 1 aprilie până la 30 iunie 2012 – în care abonaţii vor avea posibilitatea să utilizeze în paralel atât formatul nou, cât şi formatul vechi de apelare a numerelor. Perioada de tranziţie a fost oferită abonaţilor pentru ca aceştia să aibă timp suficient pentru a deprinde noul format de apelare a numerelor. În cele trei luni, furnizorii vor informa abonaţii săi prin „robotul telefonic”, în toate cazurile când aceştia vor apela numerele în format vechi, despre schimbarea ce s-a produs. Începând cu 1 iulie 2012, abonaţii vor putea utiliza numai formatul nou de tip „închis” de apelare a numerelor.

Directorul ANRCETI şi-a exprimat încrederea că utilizatorii de telefonie fixă vor deprinde noul format de 9 cifre pentru apelarea numerelor tot aşa de rapid ca şi utilizatorii de telefonie mobilă care s-au obişnuit cu formatul de 9 cifre încă în anul 2003, când în R. Moldova a fost implementat noul Plan Naţional de Numerotare.

cuvinte-cheie: ANRCETI

Comentarii (0)

 

Related news

Sus