Trimite e-mail | Printeaza
Social
16.02.2012

Pentru anul 2012, salariul mediu lunar al unui angajat din economia naţională este prognozat în mărime de 3550 lei

Pentru anul 2012, salariul mediu lunar al unui angajat din economia naţională este prognozat în mărime de 3550 lei

Potrivit Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, pentru anul 2012, salariul mediu lunar al unui angajat din economia naţională este prognozat în mărime de 3550 lei, iar pentru atingerea acestui obiectiv vor fi implementate mai multe măsuri.

Astfel,  începînd cu 1 ianuarie 2012 au fost perfecţionate condiţiile de salarizare pentru circa 20 mii militari, efectiv de trupă şi corp de comandă, angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice, salarizaţi în baza Reţelei tarifare unice.

În februarie 2012, peste  107 mii de angajaţi din instituţiile de cultură şi artă, medico-sanitare şi de asistenţă socială, cultura fizică şi sport, din sfera ştiinţei şi inovării, din alte instituţii bugetare, precum şi personalului cu profesii şi specialităţi complexe din instituţiile de învăţămînt, salarizarea cărora se efectuează în baza Reţelei tarifare unice,  pentru activitatea desfăşurată în anul 2011, vor beneficia de premiu anual, în cuantumul unui salariu  de funcţie lunar.
 
În scopul protejării de către stat a salariaţilor cu retribuţie mică din unităţile cu autonomie financiară în anul 2012  se va reexamina cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, în dependenţă de creşterea sumară anuală a indicelui preţurilor de consum şi a ratei de creştere a productivităţii muncii la nivel naţional.

Ca acţiune prioritară de sporire a protecţiei sociale a salariaţilor cu retribuţie mică din ramurile sectorului bugetar, este prevăzută majorarea graduală a salariilor de bază şi perfecţionarea Reţelei tarifare unice. Astfel, în semestrul II al anului 2012, salariul tarifar pentru categoria I de salarizare se va majora de la 700 pînă la 800 lei. De această majorare vor beneficia peste  107 mii de angajaţi ai instituţiilor bugetare, salarizarea cărora se efectuează în baza Reţelei tarifare unice.

În prima jumătate a anului 2012 va fi implementat noul sistem de salarizare a funcţionarilor publici. Aceasta va asigura o majorare a salariilor la peste 19 mii de funcţionari publici.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus