Trimite e-mail | Printeaza
Economie
14.02.2012

In 2011, veniturile statului de la serviciile de licentiere a activitatii subiectilor economici au atins nivelul de 84,6 mil. lei

In 2011, veniturile statului de la serviciile de licentiere a activitatii subiectilor economici au atins nivelul de 84,6 mil. lei

În perioada anului 2011, totalitatea procedurilor de reglementare a activității de întreprinzător, tangente eliberării licenţelor, ţinerii dosarelor de licenţiere şi a registrelor de licenţe, controlului asupra respectării de către titularii de licenţe a condiţiilor de licenţiere, au fost realizate de către Cameră de Licenţiere în scopul excluderii prejudicierii drepturilor, intereselor legitime şi sănătăţii cetăţenilor, mediului înconjurător şi securităţii statului.

Numărul licenţelor valabile în anul 2011, comparativ cu anul 2002, a crescut cu 60 la sută: de la 6 510 (potrivit situaţiei din 31.12.2002) pînă la 10 420 (potrivit situaţiei din 31.12.2011). Din numărul total de licenţe valabile (10 420) - 67,32% (7 015) sînt ale titularilor de licență înregistrați (conform adresei juridice) în localitățile urbane; - 35,35% (3 163) în localitățile rurale; - 61,96% (6 457) sînt ale titularilor de licență înregistrați în municipiul Chișinău.

În perioada anului 2011, au fost eliberate/prelungite 2 511 licenţe, sau cu 126% mai mult decît în perioada anului 2002. Durata medie a executării declarațiilor de eliberare/prelungire a licențelor (de la data recepționării declarației/cererii pînă la data adoptării deciziei) a constituit 3,00 zile lucrătoare, iar durata executării cererilor de reperfectare - 3,9 zile lucrătoare. Conform prevederilor legale aceşti indicatori constituie 5 şi, respectiv, 10 (la reperfectare) zile lucrătoare.

Nivelul colectării taxei pentru eliberarea/prelungirea și reperfectarea licențelor, în perioada raportată a constituit 84 626 669 lei, sau cu 669% mai mult decît în anul 2002. Din totalul licenţelor eliberate (1 740), 605 sau 34,77 %, au fost eliberate cu scutirea taxei pentru licenţă în mărime de 50%.

În conformitate cu Ordinul ministrului economiei nr.175 din 12.10.2010 ”Cu privire la delegarea unor competenţe ale Ministerului Economiei Camerei de Licenţiere în subordinea Ministerului Economiei”, în anul 2011 Camera a eliberat 1 420 autorizaţii pentru: - exportul produselor în regim preferențial în țările membre a Uniunii Europene; - importul în regim preferenţial a unor tipuri de zahăr; - importul de zahăr alb și produse zaharoase; - importul produselor originare din ţările - membre ale Acordului Central de Comerţ Liber (CEFTA).

În baza sesizărilor şi petiţiilor înregistrate, cît şi în baza autosesizării, Camera, în anul 2011, a efectuat 173 de controale privind respectarea de către titularii de licență a condițiilor de licențiere. În rezultatul controalelor, examinării sesizărilor, precum şi analizei dosarelor de licenţiere, Camera a emis 256 prescripţii, a adoptat 83 decizii de retragere a licenţelor, 9 decizii de suspendare, 67decizii privind recunoaşterea nevalabilităţii licenţelor. Din numărul total al acţiunilor înaintate de Cameră, privind retragerea şi suspendarea licenţelor, în perioada 01.01.2011 – 31.12.2011, instanţele de judecată au admis 74 acţiuni.

În contextul generalizării experienţei din domeniul reglementării prin licenţiere a activităţii de întreprinzător şi optimizării acesteia, Camera, pe parcursul anului 2011, în conformitate cu competenţele atribuite, a formulat, în comun cu instituţiile competente, propuneri asupra 29 proiecte de legi.


În anul 2011, a continuat cooperarea Camerei cu Proiectul „Reforma cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător şi a administraţiei fiscale în Moldova (USAID/BIZTAR) şi Centrul de Guvernare Electronică..

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus