Trimite e-mail | Printeaza
Economie
13.02.2012

Nikolay Gueorguiev: "Economia Moldovei creste robust, in pofida intensificarii riscurilor"

Nikolay Gueorguiev:

Republica Moldova, stat învecinat cu România la vest și cu Ucraina la nord, est și sud, realizează de ceva timp, într-o manieră calmă și consecventă, un șir de reforme economice susținute printr-un program de trei ani finanțat de FMI prin mecanismul extins de creditare (ECF).

Ţara aspiră spre o mai mare integrare cu Uniunea Europeană şi a înregistrat o creștere economică robustă pe parcursul ultimilor doi ani, dar la moment se confruntă cu riscuri tot mai mari, pe de o parte cauzate de temperarea creșterii economice pe plan global și continuarea crizei economice în Zona Euro, și pe de altă parte din cauza necesității de a trece la treapta următoare în realizarea reformelor.

În cadrul interviului acordat, Nikolay Gueorguiev, șeful misiunii FMI pentru Moldova, s-a exprimat pe marginea progresului înregistrat de Moldova și a reformelor pe viitor necesare pentru menținerea stabilității și susținerea unei creșteri economice echilibrate și integrative.

IMF Survey Online: Republica Moldova a înregistrat o creștere economică de 6 la sută în anul 2011, care a urmat după o creștere de peste 7 la sută în anul 2010. Care este explicația acestui rezultat atât de bun?

Gueorguiev: Performanțele economice bune pe parcursul a doi ani la rând se datorează, în mare măsură, politicilor de succes promovate de Guvern, în vederea stabilizării economiei și îmbunătățirii climatului de afaceri. Consumul privat, investițiile și exporturile au crescut puternic. Astfel, exporturile au sporit în 2011 cu peste 40 la sută față de anul precedent, această creștere fiind încurajată de dezvoltarea capacităților de producție și accesul mai bun la piețele Uniunii Europene și CSI. Rata șomajului s-a redus, la moment constituind circa 5-6 la sută, acesta fiind cel mai scăzut nivel din 2008 încoace.

IMF Survey Online: Care sunt principalele obiective ale programului susținut de FMI și ce rezultate au fost obținute deja?

Gueorguiev: Programul adoptat la începutul 2010 își propune patru obiective-cheie. Primul este restabilirea durabilității bugetar-fiscale, concomitent cu sporirea volumului investițiilor publice și asistenței sociale direcționate. Al doilea obiectiv este menținerea inflației sub control și restabilirea rezervelor internaționale pentru a proteja economia în caz de șocuri externe. Al treilea obiectiv este de a menține stabilitatea financiară prin consolidarea cadrului de supraveghere bancară. Al patrulea obiectiv este de a spori capacitatea de creștere a economiei prin realizarea reformelor structurale.

Până la moment, au fost atinse rezultate foarte bune. Deficitul bugetar s-a redus cu două treimi în raport cu anul 2009, în mare parte datorită reducerii cheltuielilor guvernului cu peste 6 la sută din PIB. În același timp, volumul investițiilor publice a crescut cu aproape 20 la sută, în termeni reali. Și cheltuielile legate de programele de asistență socială au sporit semnificativ.

Noul cadru de țintire a inflației, adoptat de Banca Națională a Moldovei, a sporit capacitatea instituției de a ține sub control inflația. După ani de inflație cu peste 10 la sută, în 2010-2011 rata inflației a scăzut până la circa 8 la sută. Supravegherea vigilentă din partea băncii centrale și cadrul de reglementare solid a permis detectarea la etape timpurii a problemelor apărute în câteva bănci și întreprinderea măsurilor de rigoare în timp util. Mai mult ca atât, volumul brut al rezervelor internaționale a atins cifra-record de 2 miliarde de dolari S.U.A.

Totuși, mai sunt multe de făcut. În primul rând, Guvernul trebuie să ducă la bun sfârșit procesul de consolidare bugetar-fiscală. Până la finalizarea programului susținut de FMI, deficitul bugetar urmează să constituie mai puțin de 1 la sută din PIB. Preconizăm o scădere şi mai mare a ratei inflației – cu atingerea nivelului prognozat de banca centrală de circa 5 la sută – în urma consolidării cadrului de țintire a inflației. În cele din urmă, sunt necesare eforturi continui pentru facilitarea restructurării creditelor bancare neperformante și pentru sporirea transparenței informației cu privire la proprietarii băncilor.

IMF Survey Online: Care sunt riscurile potențiale pentru Republica Moldova în anul 2012, în special pe fundalul tendințelor îngrijorătoare în economia globală?

Gueorguiev: Principalul factor de risc este posibilitatea deteriorării în continuare a perspectivelor economiei globale. De exemplu, dacă o recesiune profundă în Uniunea Europeană ar afecta economia Rusiei și Ucrainei, atunci Moldova va trece și ea printr-o recesiune economică cauzată de reducerea puternică a volumelor remitențelor, exporturilor și afluxurilor de capital privat. În aşa fel s-ar exercita presiuni asupra bugetului și, probabil, asupra băncilor, dacă debitorii lor nu reușesc să ramburseze creditele luate.

Acestea fiind spuse, pe parcursul ultimilor doi ani autoritățile au acumulat forțe suficiente pentru a face față situației: au fost acumulate rezerve valutare suplimentare, a fost redus deficitul bugetar, iar indicatorii suficienței capitalului bancar și lichidității în sectorul bancar sunt destul de înalți. De rând cu restabilirea accesului la finanțarea externă oficială, acești factori de amortizare vor contribui la atenuarea unor eventuale șocuri economice.

IMF Survey online: Agenda ambițioasă de reformare - care include reforma învățământului și sistemului de asistență socială - îi va ajuta Guvernului să echilibreze bugetul. Dar sunt oare protejate cele mai vulnerabile pături sociale?

Gueorguiev: Da, programul susținut de FMI are ca scop protejarea păturilor celor mai defavorizate. Programul elaborat în strânsă cooperare cu experții Băncii Mondiale prevede o tranziție treptată de la vechiul sistem al economiei planificate ce acorda beneficii sociale nominale bazate pe categorii de populație, indiferent de nivelul veniturilor lor sau de activele deținute – la asistență socială destinată persoanelor celor mai sărace identificate în urma evaluării indirecte a veniturilor. Printr-un proces de tranziție treptată, inclusiv prin suprapunerea parțială a celor două sisteme, ne-am asigurat ca nicio persoană care are nevoie de asistență socială să nu fie ignorată.

În sectorul învățământului sunt necesare reforme pentru sporirea calității și reducerea costurilor excesive. Nouă la sută din PIB-ul Moldovei sunt destinate învățământului, ceea ce este aproape dublu comparativ cu media pe regiune. O mare parte din finanțare este folosită ineficient – pentru a întreține edificii prea mari și școli cu clase mici – în unele cazuri, este vorba de clase cu doar 5-6 elevi. Pe lângă obiectivul de a reduce costurile cu jumătate de procent din PIB pe an, reforma își propune, de asemenea, să sporească calitatea învățământului prin asigurarea financiară mai bună a școlilor mai mari.

IMF Survey online: Sistemul bancar din Republica Moldova este, în general, sănătos, dar încercările de deturnare frauduloasă a acționarilor băncilor au pus pe agendă subiectul reglementării și supravegherii sectorului financiar. Care sunt recomandările FMI?

Gueorguiev: În vara anului 2011, persoane anonime au reușit să sustragă pachete semnificative de acțiuni deținute de la alți acționari. Ca răspuns la aceste incidente, autoritățile au adoptat un șir de modificări la cadrul legal și de reglementare pentru a preveni tentativele similare din viitor. Urmează să fie realizate - cu susținere sub formă de asistență tehnică din partea FMI - și alte acțiuni pentru a consolida sistemul de dezvăluire a informației cu privire la acționarii băncilor, pentru a revizui criteriile de conformitate a acționarilor și pentru a impune sancțiuni mai eficace.

IMF Survey Online: Guvernul își propune să asigure creșterea PIB cu 12 puncte procentuale și reducerea sărăciei sub 15 la sută din totalul populației până la finele anului 2012. Sunt realiste aceste obiective?

Gueorguiev: Cu siguranță. Noua Strategie Națională de Dezvoltare pentru anii 2012–2020 vine să ia locul strategiei precedente, care a expirat la finele anului trecut. Obiectivul principal este finalizarea procesului de transformare a Republicii Moldova într-o economie de piață pe deplin lucrativă.

În ceea ce privește rata sărăciei și alte Obiective de Dezvoltare ale Mileniului, Moldova deja a atins majoritatea obiectivelor intermediare pentru anul 2010. Cu certitudine, atingerea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului pentru anul 2015 este posibilă dacă va fi realizată cu succes Strategia Națională de Dezvoltare.

Publicatia "IMF Survey online" - 13 februarie 2012

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus