Trimite e-mail | Printeaza
Economie
09.02.2012

Noi investiţii de peste 43,5 mln lei în Parcul Industrial „Tracom”

Noi investiţii de peste 43,5 mln lei în Parcul Industrial „Tracom”

Au fost desemnate 13 companii-rezidenţi în rezultatul celui de al patrulea concurs de selectare a rezidenților și a proiectelor investiționale, în Parcul Industrial „Tracom. Volumul total al investiţiilor preconizate conform proiectelor propuse va constitui peste 43,5 mln lei.

Domeniile de activitate, propuse de către candidați, includ: producerea şi prelucrarea metalelor şi pietrei artificiale; producerea baghetelor şi ramelor din metal, lemn şi polistiren; prestarea serviciilor de tăiere cu jet de apă; producerea articolelor metalice uşoare; construcţiilor din oţel pentru construcţii; utilajelor pentru industria extractivă şi construcţii; producerea etichetei şi ambalajului flexibil, articolelor de birotică, prestarea serviciilor poligrafice de imprimare format mare, prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn etc,

Potrivit Ministerului Economiei, au fost selectate următoarele proiecte investiționale:
Compania „Art-Granit” S.R.L. a fost selectată cu proiectul investițional care prevede construcţia a două clădiri de producere, conform standardelor europene, în scopul organizării producerii şi prelucrării metalelor şi pietrei artificiale; producerii baghetelor şi ramelor din metal, lemn şi polistiren; prestării serviciilor de tăiere cu jet de apă. În procesul de producţie vor fi utilizate know-how şi tehnologii inovaţionale, care vor fi implementate prin procurarea şi instalarea echipamentului modern de calitate înaltă, cu un consum redus de energie (firme-producători ai utilajului: „Morso”, Danemarca; „Alfamacchine”, Italia; „Marmoeletromacanica”, Italia; „Festool”, Germania). Volumul total de investiţii planificat pentru realizarea proiectului - 6,05 mil. lei, inclusiv 2,0 mil. lei – în clădiri; 4,0 mil. lei – în maşini, utilaje şi 0,05 mil. lei – în dezvoltarea infrastructurii. Veniturile preconizate din vânzări - 25,0 mil. lei/an.

În Proiectul investiţional selectat, Cooperativa de Producţie „Torpedo”, în cadrul Parcului Industrial „Tracom” planifică: producerea instrumentelor şi ale altor obiecte din metal; prestarea serviciilor auxiliare, inclusiv servicii auto pentru Întreprinderea administratoare şi rezidenţii Parcului Industrial, şi anume, de transportare a lucrătorilor parcului şi mărfurilor, fabricate de rezidenţii parcului, de asemenea şi servicii de reparaţii, şi deservirea transportului auto al acestora. Pentru implementarea proiectului se prevede construcţia unui bloc administrativ şi a unei hale de producere. Astfel, volumul total de investiţii planificat pentru realizarea proiectului – 8,0 mil. lei, inclusiv în clădiri şi construcţii speciale - 3,5 mil. lei; în maşini şi utilaje - 4,5 mil. lei. Veniturile preconizate din vânzări - 10,0 mil. lei/an.

Compania „Premlet” S.R.L. a fost selectată cu proiectul, care prevede desfăşurarea activităţii de fabricare a produselor metalice uşoare; construcţiilor din oţel pentru construcţii; utilajelor pentru industria extractivă şi construcţii; roţilor dinţate, elementelor de transmisie mecanice; uneltelor pentru prelucrarea metalelor şi a lemnului etc. Volumul total de investiţii planificat pentru realizarea proiectului - 0,8 mil. lei. Veniturile din vânzări preconizate - 2,0 mil. lei/an.

Compania „Pelmor-Com” SRL a primit dreptul de înregistrare în calitate de rezident al Parcului Industrial în scopul desfăşurării proiectului privind prelucrarea lemnului şi producerii articolelor din lemn pe baza activelor proprietate privată a companiei.
Compania „Imona Grup” S.R.L. a fost determină în calitate de câștigător al concursului În baza Proiectului investiţional, care prevede în cadrul Parcului Industrial „Tracom” construcţia şi echiparea unei tipografii și desfăşurarea activității de producere a etichetei şi ambalajului flexibil, articolelor de birotică, precum să presteze servicii poligrafice de imprimare format mare. Volumul investiţiilor capitale planificate pentru realizarea proiectului - 28,60 mil. lei, inclusiv în construcţia clădirii - 6,75 mil. lei; pentru procurarea tehnicii şi utilajului - 21,60 mil. lei; în dezvoltarea infrastructurii - 0,25 mil. lei. Veniturile preconizate din vânzări : de la 8,0 mil. lei în anul 2013 până la 39,0 mil. lei în anul 2015.

În afară de aceastea, rezidenţi ai Parcului Industrial ”TRACOM” au devenit, în baza business-planurilor prezentate, şi 8 societăţi pe acţiuni, activele (imobilele) cărora sunt plasate pe teritoriul acestuia: „Aralit” S.A., „Dotarcom” S.A., „Forjacom” S.A., „Mapasauto” S.A., „Presudor” S.A., „Radiator” S.A., „Reupies” S.A. şi „Zidarul-SV” S.A.

Determinarea câștigătorilor și selectarea proiectelor investiționale pentru realizarea în cadrul parcului s-a efectuat în baza punctajului acumulat pe criteriile de selectare prevăzute. O atenție deosebită la determinarea câștigătorilor concursului s-a acordat în special: volumului planificat de investiții, venitului planificat din vânzări/servicii, numărului locurilor de muncă noi create, etc. La selectarea rezidenților la fel s-a luat în considerație genurile de activitate indicate în proiectele investiționale prezentate la concurs, reieșind din profilul de activitate a Parcului Industrial.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus