Trimite e-mail | Printeaza
Social
08.02.2012

Guvernul a aprobat două Programe naţionale privind controlul tutunului şi privind combaterea hepatitei virale

Guvernul a aprobat două Programe naţionale privind controlul tutunului şi privind combaterea hepatitei virale

În cadrul şedinţei, Guvernul a aprobat două Programe naţionale: privind controlul tutunului şi privind combaterea hepatitei virale B,C şi D, ambele pentru anii 2012-2016. Documentele respective au drept scop stabilirea unor obiective şi acţiuni pentru prevenirea riscurilor şi ameliorarea stării sănătăţii populaţiei, în conformitate cu standardele internaţionale.

Astfel, Programul Naţional privind controlul tutunului pentru anii 2012-2016 conţine 9 capitole care cuprind 35 de puncte, ce prevăd obiective şi acţiuni în vederea armonizării legislaţiei naţionale la directivele UE în domeniu, inclusiv la prevederile Convenţiei-cadru a OMS privind controlul tutunului. De asemenea, programul prevede un şir de prevederi menite să diminueze nivelul de mortalitate şi morbiditate legate de consumul de tutun în R.Moldova. Costul estimativ al programului este de 29560 mii lei, care va fi finanţat din surse interne (bugetul de stat şi fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală), precum şi externe (granturi, asistenţă tehnică oferită de organisme internaţionale şi donatori).

Cît priveşte Programul Naţional de combatere a hepatitelor virale pentru anii 2012-2016, acesta prevede 6 activităţi principale: privind cercetarea ştiinţifică, supravegherea epidemiologică, profilaxia, informarea populaţiei în cazuri de risc sporit, precum şi gestionarea situaţiilor epidemiologice, inclusiv diagnosticul, tratamentul bolnavilor şi dispensarizarea. Acest program, spre deosebire de primul, aprobat în şedinţa de astăzi nu necesită a fi armonizat cu legislaţia comunitară. Costul estimativ al implementării Programului este de 976837 mii lei, dintre care 74% sînt necesare  pentru măsurile ce vizează asigurarea tratamentului bolnavilor cu hepatite virale cronice cu utilizarea preparatelor antivirale (interferoni) a 500 pacienţi, iar 26% - pentru profilaxia şi diagnosticul hepatitelor virale B,C,D.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus