Trimite e-mail | Printeaza
Social
08.02.2012

De la 1 ianuarie 2012, cuantumul unor prestaţii sociale au fost majorate

De la 1 ianuarie 2012, cuantumul unor prestaţii sociale au fost majorate

Guvernul a aprobat, în şedinţa sa din 8 februarie, majorarea cu 100 de lei a cuantumului indemnizaţiilor acordate copiilor adoptaţi şi a celor aflaţi sub tutelă/curatelă. Potrivit ministrului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Valentina Buliga, acestea vor constitui, începînd cu 1 ianuarie curent, 600 de lei lunar pentru fiecare copil.

Conform datelor oferite de structurile teritoriale de asistenţă socială la 1 ianuarie 2011, în republică au fost înregistraţi 7157 copii orfani sau rămaşi fără ocrotire părintească asupra cărora a fost instituită tutela/curatela şi 2512 copii adoptaţi de către cetăţeni care domiciliază permanent pe teritoriul Republicii Moldova.

Potrivit Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, începînd cu 1 ianuarie 2012, cuantumul indemnizaţiei unice la naşterea primului copil va constitui 2300 lei, iar pentru naşterea fiecărui copil următor - 2600 lei (atît pentru persoanele asigurate, cît şi pentru persoanele neasigurate).

Pentru majorarea cu 300 lei a cuantumului indemnizaţiilor unice la naşterea copilului, în cazul persoanelor neasigurate în bugetul de stat au fost preconizate mijloace financiare în cuantum de 9,0 mil.lei, iar în cazul persoanelor asigurate în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost planificate mijloace financiare în cuantum de 4,3 mil.lei.

De asemenea, de la 1 ianuarie curent, compensaţia anuală pentru compensarea cheltuielilor de deservire cu transport a persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor se va majora cu 100 lei şi va constitui 500 lei anual pentru fiecare beneficiar. În Legea bugetului de stat pe anul 2012 sunt planificate mijloace financiare suplimentare în cuantum de 765,0 mii lei pentru  majorarea acesteia.

Conform datelor parvenite de la Secţiile (Direcţiile) asistenţă socială şi protecţie a familiei din republică, în anul curent, vor beneficia de compensaţie anuală pentru cheltuielile de deservire cu transport pentru persoanele cu dizabilităţi ale aparatului locomotor, circa 7650 persoane.

Compensaţiile nominalizate sunt stabilite de către Secţiile (Direcţiile) asistenţă socială şi protecţie a familiei la locul de trai al beneficiarului şi achitate prin intermediul Centrelor poştale raionale (municipale) ale I.S. „Poşta Moldovei".

Potrivit prevederilor hotărîrii nominalizate, cheltuielile legate de plata compensaţiei anuale pentru cheltuielile de deservire cu transport pentru persoanele cu dizabilităţi ale aparatului locomotor, precum şi cheltuielile legate de distribuirea lor sunt luate în calcul la stabilirea relaţiilor între bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi bugetul mun. Bălţi.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus