Trimite e-mail | Printeaza
Economie
16.01.2012

Politica fiscala a fost publicata in Monitorul Oficial

 Politica fiscala a fost publicata in Monitorul Oficial

Vineri, 13 ianuarie a fost publicată in Monitorul Oficial Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.267, care rezultă din politicile fiscale, vamale şi bugetare pentru anul 2012, votată de Parlament pe 23 decembrie 2011.

Principalele măsuri de politică fiscală vizează următoarele:

Impozitul pe venit

Menţinerea sistemului progresiv de impozitare a veniturilor cetăţenilor, concomitent cu majorarea scutirii anuale personale, scutirii personale majore şi scutirii pentru persoanele întreţinute la rata inflaţiei prognozată pentru anul 2012.
Menţinerea facilităţilor fiscale angajaţilor agenţilor economici a căror activitate de bază este realizarea de programe, prin neimpozitarea a două salarii medii lunare pe economie prognozate pe anul respectiv.
Reintroducerea impozitului pe venitul agenților economici în mărime de 12% pentru persoanele juridice, 7%/18% - pentru întreprinzătorii individuali și 7% pentru gospodăriile țărănești, cu anularea tuturor facilităţilor fiscale generale şi individuale, exceptând cele garantate pentru o perioadă de timp concretă: zonele economice libere, dobânzile la depozite bancare şi valori mobiliare corporative sub formă de obligaţiuni.
Introducerea impozitului simplificat unic pe venitul obţinut din activitatea de întreprinzător de către agenţii economici – non-contribuabili ai TVA, în mărime de 3% din veniturile obținute din activitatea operaţională.
Introducerea cotei impozitului reţinut final la sursă din venitul sub formă de dividende pentru toate categoriile de contribuabili, în mărime de 6%.
Diminuarea perioadei de raportare a pierderilor în viitor privind impozitul pe venit de la 5 ani la 3 ani.
Majorarea plafonului de atribuire la categoria de mijloace fixe pentru care se calculează uzura, de la 3000 lei la 6000 lei.
TVA

Extinderea pentru municipiile Chişinău şi Bălţi a mecanismului de restituire a TVA la investiţiile (cheltuielile) capitale analogic celorlalte localităţi ale republicii, exceptând cele efectuate în clădiri şi autoturisme.
Introducerea scutirii de TVA, taxa vamală şi taxa pentru efectuarea procedurilor vamale la importul grupurilor electrogene pentru energia eoliană.


Accize

Modificarea structurii şi mărimii cotelor accizelor pentru articolele din tutun şi producţia alcoolică.
Anularea accizului pentru vinul din struguri proaspeţi şi mustul de struguri
Majorarea cotelor accizelor la autoturisme şi produsele petroliere, la rata inflaţiei prognozată pentru anul 2012.
Introducerea accizului pentru păcură, gazul lichefiat.
Introducerea accizului pentru azot şi oxigen, cu scutirea de plata accizului a producătorilor naţionali.
Excluderea accizului pentru camerele web şi de televiziune.
Impozitul pe bunurile imobiliare

Continuarea implementării următoarei etape a noului sistem de impozitare a bunurilor imobiliare, în funcţie de valoarea de piaţă a acestora faţă de bunurile imobiliare cu destinaţie locativă – apartamente şi case de locuit individuale din satele (comunele) din componenţa municipiilor Chişinău şi Bălţi; terenurile agricole cu construcţiile amplasate pe ele.

Taxe locale

Anularea taxei pentru amenajarea localităţilor din zona de frontieră care au birouri (posturi) vamale de trecere a frontierei vamale
Introducerea a 5 taxe locale noi: taxa de la posesorii unităţilor de transport; taxa pentru parcaj; taxa pentru unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor; taxa pentru evacuarea deşeurilor; taxa pentru dispozitivele publicitare.

Taxe rutiere

Rebalansarea mărimilor cotelor taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova şi stabilirea acestora în funcţie de capacitatea cilindrică a motorului, masa totală şi sarcina masică pe osie.
Principalele măsuri de politică vamală vizează următoarele:

Ajustarea şi perfecţionarea conceptului de reglementare a brokerului vamal în scopul reducerii poverii puse pe seama brokerului vamal şi desconcentrarea monopolului actualmente creat pe piaţa serviciilor acordate de brokerii vamali, concomitent cu reducerea mărimii garanţiei bancare pentru activitatea de broker vamal, de 4 ori.
Introducerea conceptului nou ce ţine de reglementarea activităţii de audit post-vămuire.
Stabilirea cotei zero a taxei vamale la produsele de origine animală şi vegetală, cărbunele activ utilizat în industria chimică, anvelope pneumatice, motoare destinate motocultoarelor.
Majorarea cotei taxei vamale la unele produse de origine animală şi vegetală, anvelope pneumatice noi.
Diminuarea cotei taxei vamale la cutii din hîrtie sau carton ondulat.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus