Trimite e-mail | Printeaza
IT
13.12.2011

În 2012, furnizorii vor raporta date statistice noi despre evoluţia pieţelor de comunicaţii electronice

În 2012, furnizorii vor raporta date statistice noi despre evoluţia pieţelor de comunicaţii electronice

Începând cu 1 ianuarie 2012, furnizorii de reţele şi servicii de telefonie fixă, de acces la Internet în bandă largă şi de servicii TV multicanal vor prezenta date statistice despre numărul de abonaţi şi tehnologiile de acces utilizate în fiecare din localităţile în care au clienţi. Această prevedere se conţine în hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) cu privire la aprobarea formularelor rapoartelor statistice pentru furnizorii de reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice.

Furnizorii nominalizaţi vor raporta anual datele menţionate prin completarea formularului statistic „CE-5. Detalierea geografică a serviciilor prestate”. Aceştia şi toţi ceilalţi furnizori autorizaţi să furnizeze reţele şi servicii de comunicaţii electronice vor mai completa şi remite anual Agenţiei formularul statistic „CE-1. Reţele operate şi servicii furnizate”. Formularele „CE-2. Reţele şi servicii fixe”, „CE-3. Reţele şi servicii mobile”, „CE-4. Reţele şi servicii audiovizuale” vor fi completate şi remise Agenţiei trimestrial de către furnizorii care prestează reţelele şi serviciile respective. Toate formularele vor putea fi descărcate de pe pagina de Internet a ANRCETI.

Modificările operate de Agenţie în sistemul de raportare periodică a indicatorilor statistici au scopul de a extinde masivul de informaţie de care ea are nevoie pentru evaluarea tendinţelor existente  pe pieţele de comunicaţii electronice, în special a tehnologiilor şi serviciilor noi, precum şi pentru efectuarea analizelor de piaţă.

Potrivit hotărârii ANRCETI, furnizorii de telefonie fixă vor raporta numărul de abonaţi, de linii şi de venituri provenite din vânzarea serviciilor cu amănuntul în funcţie de categoria de clienţi (persoane fizice şi juridice), de mediul în care au fost instalate liniile de acces (urban şi rural), precum şi în funcţie de tehnologiile de acces. Ei vor raporta, de asemenea, traficul, veniturile obţinute din serviciile cu amănuntul şi cu ridicata, investiţiile şi rezultatele financiare.

Având în vedere necesitatea monitorizării evoluţiei gradului de dezvoltare a accesului la Internet în bandă largă, Agenţia a solicitat furnizorilor de servicii de acces la puncte fixe raportarea numărului de abonaţi în funcţie de vitezele de acces la Internet şi de tipul abonamentelor pe care le deţin aceştia.

Furnizorii de servicii de telefonie mobilă vor raporta gradul de acoperire a teritoriului/populaţiei în funcţie de tipurile de reţele utilizate (GSM, UMTS/HSPA, CDMA etc.), numărul de utilizatori în funcţie de categoria acestora (persoane fizice şi juridice) şi de frecvenţa utilizării serviciilor de telefonie mobilă (utilizatori activi şi pasivi).

Indicatorii statistici privind serviciile de acces la Internet la puncte mobile vor fi raportaţi în funcţie de suportul şi tehnologiile utilizate pentru conectare, respectiv GSM/GPRS, EDGE, 3G, LTE, CDMA şi EV-DO. De asemenea, va fi raportat traficul de date realizat pentru serviciile de acces la Internet sau transmisiuni de date atât în reţelele cu acces la puncte fixe, cât şi în reţelele cu acces la puncte mobile.    

Hotărârea ANRCETI stabileşte că datele incluse în formularele statistice trimestriale vor fi calculate cumulativ pe parcursul anului de raportare, iar datele trimestrului IV vor corespunde situaţiei anuale. Furnizorii au obligaţia să remită Agenţiei formularele statistice completate în termen de până la 45 zile calendaristice de la încheierea perioadei de raportare, informează Serviciul de presă al ANRCETI.   

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus