Trimite e-mail | Printeaza
Economie
23.11.2011

A început selectarea companiei care va construi parcarea multietajată la Aeroportul Internaţional Chişinău

A început selectarea companiei care va construi parcarea multietajată la Aeroportul Internaţional Chişinău

Agenţia Proprietăţii Publice în calitatea sa de concedent anunţă despre deschiderea procedurii de precalificare a concursului public (tenderului internaţional) de selectare a concesionarului (partenerului privat) în cadrul proiectului de parteneriat public-privat“ Parcarea auto multietajată” a Î.S. „Aeroportului Internaţional Chişinău” inițiat de Agenţia Proprietăţii Publice în baza Hotărârii Guvernului nr. 1158 din 20 decembrie 2010 cu privire la aprobarea concesionării parcării auto a Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău” şi a condiţiilor concesionării acesteia.

Construcția parcării multi-etajate în proximitatea terminalului de pasageri face parte din planul de modernizare al infrastructurii Aeroportului și va permite sporirea ulterioară a fluxului de pasageri ai acestuia.

Conceptul proiectului prevede construirea unei parcări multe-etajate conforme cu cerinţele UE cu o capacitate minimă de 700 locuri şi o suprafaţă de cel puţin 7500 m2 pe locul parcării existente, aflată în gestiunea economică a Î.S. „Aeroportului Internaţional Chişinău”. Modelul de finanțare a proiectului va fi derulat conform principiilor BOT (Proiectare-Construcţie-Operare-Transfer) astfel, concesionarul va proiecta obiectul concesiunii, va construi și va asigura faza operațională a parcării asigurându-și recuperarea investiției. Concesionarul va avea posibilitatea dezvoltării infrastructurii parcării (hotel, fast food și alte servicii comerciale) care îi va asigura o rată internă de rentabilitate mai înaltă. După finalizarea contractului, concesionarul va transmite concedentului obiectul concesiunii lipsit de oarecare datorii și în stare funcțională conform condițiilor contractuale prestabilite. Condițiile de exploatare a parcării AIC de către concesionar pe o durată ce nu va depăşi 20 ani în decursul căreia concedentul va primi o redevenţă nu mai mică 2% care poate fi reinvestită în dezvoltarea şi modernizarea aeroportului. Termenul începerii lucrărilor de construcție a obiectului nu va depăși 12 luni de la data semnării contractului de concesiune.

Pentru a fi precalificat, solicitantul trebuie să demonstreze concedentului că el îndeplineşte în mod substanţial cerinţele de experienţă, personal, capacitate financiară. Ofertele vor fi evaluate după următoarele criterii: experiență în managementul parcărilor– minim 5 ani (avantaj va constitui experienţa în construcţia parcărilor şi infrastructurii de aeroport, criteriu aplicat către ofertant şi subcontractanţii lui); minim 2 proiecte executate, valoarea fiecărui proiect realizat nu mai puțin de 4 milioane Euro; cifra de afaceri; istoria litigiilor; ș.a. Documentele de concurs pot fi obţinute la adresa Î. S. „Aeroportul Internațional Chișinău”, bd. Dacia 80/3, Chișinău, Republica Moldova, MD-2026 contra unei plăți irambursabile de 300 Euro sau echivalentul acestei plăți în valută convertibilă sau în lei MD. Primirea ofertelor pentru procedura de precalificare este constituită în număr de 60 de zile calendaristice din momentul publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Informaţii referitoare la condiţiile de desfăşurare a procedurii de selectare a concesionarului pot fi găsite în Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 25 noiembrie 2011.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus