Trimite e-mail | Printeaza
Economie
18.11.2011

Executivul a aprobat modificări şi completări la Legea bugetului de stat pe anul 2011

Executivul a aprobat modificări şi completări la Legea bugetului de stat pe anul 2011

Principalele aspecte ale acestor modificări vizează micşorarea veniturilor la bugetul de stat cu 38,4 mil.lei, care vor constitui 19048,8 mil.lei şi diminuarea cheltuielilor cu 38,4 mil.lei sau cu 0,2 la sută comparativ cu cele aprobate iniţial în buget, suma anuală precizată însumînd 20315,7 mil.lei.

În acelaşi timp, deficitul bugetului de stat va constitui 1266,9 mil.lei, astfel rămînînd la nivelul sumelor aprobate în buget pentru anul 2011. În structura bugetului de stat se vor solda cu deficit componenta de bază –353,0 mil.lei, componenta mijloacele speciale – 61,3 mil.lei şi proiectele finanţate din surse externe – 944,9 mil.lei. Concomitent componenta fondurile speciale se va solda cu un excedent de  92,3 mil.lei.

Ministrul Finanţelor, Veaceslav Negruţa a precizat că veniturile componentei de bază se estimează la 17096,8 mil.lei, cu o diminuare de 75,0 mil.lei faţă de cele aprobate, iar la componenta mijloace speciale, se aşteaptă o majorare de 39,3 mil.lei faţă de nivelul aprobat. La componenta fonduri speciale se aşteaptă o  majorare a veniturilor  pînă la 360,5 mil.lei faţă de 296,9 mil.lei aprobat. La componenta proiecte finanţate din surse externe, în total pe an intrările de granturi vor însuma 400,8 mil.lei, sau cu o reducere de 104,7 mil.lei faţă de nivelul aprobat iniţial în buget. În total pentru implementarea proiectelor vor fi utilizate venituri în suma de 450,7 mil. lei, cu 54,8 mil. lei mai puţin decît s-a aprobat iniţial.

Referitor la cheltuieli, ministrul Finanţelor a specificat că cheltuielile  componentei de bază se majorează cu 278,0 mil.lei sau cu 1,6 la sută. Totodată, circa 300 mil.lei au fost redistribuite în cadrul componentei prin coordonare cu autorităţile publice, atît între programele de cheltuieli de la cele mai puţin prioritare la cele de importanţă majoră, cît şi între categoriile economice de cheltuieli, care în final se rezumă la asigurarea prestării serviciilor publice la un nivel adecvat. La majorarea cheltuielilor din contul componentelor mijloace speciale şi fonduri speciale au influenţat creşterea volumelor de mijloace estimate pînă la finele anului, cît şi cererea din partea autorităţilor de a utiliza, la cheltuieli, soldurile de  mijloace formate la începutul anului la conturile respective. Astfel, din mijloace speciale se vor efectua cheltuieli mai mult cu 27,9 mil.lei şi din fonduri speciale, respectiv, cu 3,7 mil.lei.  Cheltuielile aferente proiectelor finanţate din surse externe, în funcţie de gradul de realizare a activităţilor în cadrul proiectelor şi revizuirii posibilităţilor de implementare a acestora, pînă la finele anului, se diminuează cu 336,8 mil.lei şi vor constitui 1395,6 mil.lei. Sub aspectul categoriilor  economice, pentru cheltuielile curente, în bugetul de stat pe toate componentele, se propune a direcţiona cu 358,3 mil.lei mai mult decît cele aprobate. Cheltuielile de personal se diminuează cu 75,2 mil.lei şi vor constitui 3548,4 mil.lei. Cheltuielile pentru mărfuri şi servicii se majorează cu 29,9 mil.lei, avînd ca motiv majorarea preţurilor de consum la mărfuri şi servicii şi, în mare măsură, a tarifelor la resurse energetice. Pentru achitarea dobînzilor aferente datoriei de stat, cheltuielile se diminuează cu 13,6 mil.lei, în principal la serviciul datoriei de stat externe ca rezultat al fluctuaţiei cursului de schimb valutar. Transferurile curente în scopuri de producţie se majorează cu 108,2 mil.lei, în fond din contul suplimentării fondului de subvenţionare a  producătorilor agricoli cu 150,0 mil.lei, dintre care 60,1 mil.lei urmează a fi repartizate pentru achitarea datoriilor anului 2010. Transferurile către populaţie se majorează cu 43,0 mil.lei, dintre care 18,7 mil.lei sînt prevăzute pentru indexarea depunerilor cetăţenilor la Banca de Economii. Transferurile către bugetul asigurărilor sociale de stat se majorează cu 227,3 mil.lei, dintre care 22,7 mil.lei pentru plata prestaţiilor sociale şi 204,6 mil.lei pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat ca urmare a micşorării părţii de venituri a acestui buget. Ţinînd cont de modificările propuse, bugetul asigurărilor sociale de stat va beneficia în anul 2011 de transferuri în sumă totală de 2552,4 mil.lei.  Transferurile de la componenta de bază către bugetele UAT se majorează în sumă totală cu 42,3 mil.lei.

Pentru cheltuieli capitale, în bugetul de stat pe anul curent se vor direcţiona 3469,4 mil.lei, cu 371,4 mil.lei mai puţin decît a fost aprobat iniţial în buget. Pe componenta de bază cheltuielile capitale se reduc cu 54,9 mil.lei, preponderent din contul modificărilor la cheltuielile pentru investiţii capitale.  Volumul alocaţiilor pentru investiţii capitale se diminuează în total cu 68,4 mil.lei. 

Proiectul de lege pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2011 urmează a fi transmis Parlamentului spre aprobare, anunta serviciul de presa al Guvernului. 

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus