Trimite e-mail | Printeaza
Politic
09.11.2011

Executivul a aprobat un set de acte normative pentru realizarea angajamentelor în contextul integrării europene

Executivul a aprobat un set de acte normative pentru realizarea angajamentelor în contextul integrării europene

Executivul a aprobat un set de acte normative cu referire la realizarea angajamentelor asumate de Republica Moldova în contextul integrării europene. Premierul a menţionat că, pe data de 14 noiembrie, la Bruxelles, urmează a fi prezentat Raportul de progres privind implementarea Planului de acţiuni privind liberalizarea regimului de vize cu UE şi a solicitat instituţiilor responsabile să asigure definitivarea tuturor procedurilor legate de acest eveniment.

În această ordine de idei, au fost aprobate modificările şi completările la Legea nr.590-XIII din 22 septembrie 1995 cu privire la standardizare.  Documentul în cauză are drept scop implementarea recomandărilor experţilor Comisiei Europene, în contextul negocierilor cu UE pe marginea Acordului de Liber Schimb Aprofundat şi Coprehensiv şi ajustarea cadrului legal aplicabil activităţii de standardizare cu practica europeană. Totodată,  respectivul document vine să demonstreze că Republica Moldova, fiind membru corespondent al Organizaţiei Internaţionale de Standardizare şi membru afiliat al Comitetului European de Standardizare, respectă recomandările internaţionale şi europene în domeniul standardizării. Vicepremierul Valeriu Lazăr, ministru al Economiei a specificat că  proiectul de lege prezentat stabileşte prevederi clare în ceea ce priveşte atribuţiile şi competenţele autorităţii de supraveghere a acestui domeniu. 

Tot astăzi, Guvernul a aprobat proiectul de lege privind piaţa de capital. Documentul are drept scop armonizarea legislaţiei naţionale de reglementare în domeniul pieţei de capital la Directivele Uniunii Europene. Totodată, aprobarea acestuia reprezintă o sarcină asumată de către Guvernul RM în conformitate cu Memorandumul încheiat cu FMI. Prevederile legii în cauză vizează reglementarea activităţii societăţilor de investiţii, valorile mobiliare, oferte publice de valori mobiliare, infrastructura pieţei de capital, condiţiile de licenţiere a activităţilor pe piaţa de capital etc. proiectul urmează a fi examinat de către Parlamentul RM. În context, Prim-ministrul a menţionat importanţa acestei legi pentru Republica Moldova, dar a subliniat că aplicarea directivelor europene trebuie să fie efectuată cu prudenţă, ţinînd cont de condiţiile existente în ţara noastră şi asigurînd condiţii necesare pentru dezvoltarea pieţei de capital în Republica Moldova. Vlad Filat a mai menţionat că domeniul respectiv demult are nevoie de o lege funcţională care să fie implementată calitativ.

Un alt proiect de lege, aprobat de Cabinetul de Miniştri vizează serviciile de plată şi moneda electronică. Proiectul a fost elaborat de Banca Naţională a Moldovei şi conţine noţiuni inovatoare privind monedă electronică, dar şi prevederi privind două categorii noi de prestatori de servicii nebancari – societăţi de plată şi societăţi emitente de monedă electronică. Potrivit documentului, pe lîngă bănci şi prestatorii de servicii de plată menţionaţi, serviciile de plată respective vor putea fi prestate şi de furnizorii de servicii poştale, BNM şi Trezoreria de Stat din cadrul Ministerului Finanţelor. Pentru a presta servicii de plată, societăţile emitente de monedă electronică vor trebui să se conformeze unor cerinţe stabilite conform normelor internaţionale, inclusiv Directivelor UE în domeniu. Totodată, proiectul de lege stabileşte aspecte importante privind protecţia drepturilor şi intereselor consumatorilor. Supravegherea prudenţială în domeniul prestării serviciilor de plată va fi asigurată de către Banca Naţională a Moldovei şi Ministerul Finanţelor.

Membrii Cabinetului de Miniştri au discutat pe larg proiectele de lege prezentate, formulînd obiecţii atît la proiectul de lege privind piaţa de capital, cît şi la proiectul legii privind serviciile de plată şi moneda electronică. Astfel, Vicepremierul Valeriu Lazăr, ministru al Economiei a remarcat caracterul restrictiv al unor prevederi cuprinse în proiectul de lege privind piaţa de capital şi a expus un şir de obiecţii care urmează a fi clarificate pentru a evita discrepanţe în legislaţia naţională în domeniul respectiv. De asemenea, a fost expuse obiecţii referitor la aplicarea noţiunii de „capital iniţial” în ambele documente, dar şi la unele prevederi exagerate în ceea ce priveşte taxele la licenţierea activităţilor în domeniul financiar.

Tot astăzi, a fost aprobată Concepţia Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al operatorilor de date cu caracter personal”, care, de asemenea, se înscrie în lista acţiunilor privind realizarea angajamentelor Republicii Moldova în contextul implementării Planului de acţiuni RM-UE în domeniul liberalizării regimului de vize.

Alte două hotărîri ale Guvernului, aprobate în şedinţa de astăzi, la fel, vizează implementarea Planului de acţiuni privind liberalizarea regimului de vize cu UE. Este vorba de deciziile privind  aprobarea proiectului de lege cu privire la integrarea străinilor în Republica Moldova şi a Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale în domeniul migraţiei şi azilului pentru anii 2011-2015. Ministrul Afacerilor Interne, Alexei Roibu a menţionat că, pînă la momentul actual, legislaţia naţională nu conţinea prevederi clare privind competenţele şi reglementările privind integrarea străinilor în Republica Moldova, aceasta fiind o precondiţie pentru realizarea angajamentelor asumate de Republica Moldova în contextul integrării europene.

Executivul a mai aprobat modificările şi completările operate în mai multe acte legislative ce vizează domeniul agroalimentar. Ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Vasile Bumacov a menţionat că implementarea prevederilor respective va contribui la majorarea productivităţii şi calităţii recoltei agricole, la sporirea competitivităţii produselor agroalimentare autohtone pe piaţa internă şi externă, prin ajustarea legislaţiei naţionale la standardele comunitare în domeniu, anunta serviciul de presa al Guvernului.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus