Trimite e-mail | Printeaza
Politic
02.11.2011

Executivul a aprobat proiectul de lege privind administraţia publică centrală de specialitate

Documentul a fost elaborate în scopul realizării Programului de activitate al Guvernului RM pentru anii 2011-2014, fiind una din acţiunile prioritare ce ţine de implementarea reformei administraţiei publice centrale. Acest proiect propune crearea unui cadru legal unic pentru reglementarea relaţiilor ce ţin de organizarea şi funcţionarea administraţiei publice centrale de specialitate, ţinînd cont de experienţa europeană relevantă şi recomandările partenerilor de dezvoltare. Scopul de bază al proiectului în cauză constă în abordarea unică a aspectelor ce ţin de organizarea instituţională şi funcţionarea sistemului administrative al Guvernului şi clasificarea clară a entităţilor care intră în acest sistem, inclusiv, organele centrale de specialitate ale administraţiei publice (ministere) şi alte autorităţi administrative centrale, precum şi structurile organizatorice ce se află în sfera lor de competenţă.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus